Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/03/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

28/3 7/3

  Februar

28/2 28/2 7/2 7/2

  Januar

31/1 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Godkendelse af dagsorden

50.

 Revideret ansøgning om etablering af jordbærtunneller, matr.nr.: 6p Skippinge By, Vallekilde.

51.

 Forslag til lokalplan nr. 2017-03: Biogasanlæg nord for Vig

Gå til toppen af siden 
Punkter

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Meddelelser

41.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

42.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

43.

 2-1 vej - Prioriteringsliste for anlæg i 2017

44.

 Igangsætning af 2. etape af cykelstien Nykøbing-Vig

45.

 Vedtagelse af Natura 2000-handleplaner

46.

 Forskønnelsesmidler 2017

47.

 principgodkendelse af projektforslag til Fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg

48.

 Budget 2018 - Dialogmøder

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Godkendelse af dagsorden

38.

 Ansøgning om etablering af jordbærtunneller, matr.nr.: 6p Skippinge By, Vallekilde.

Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Godkendelse af dagsorden

38.

 Ansøgning om etablering af jordbærtunneller, matr.nr.: 6p Skippinge By, Vallekilde.

Gå til toppen af siden 
Punkter

21.

 Godkendelse af dagsorden

22.

 Meddelelser

23.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

24.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

25.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

26.

 Spildevandsplan 2019-2022

27.

 Krydsningsmulighed på Adelers Alle i Fårevejle Stationsby

28.

 Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområder

29.

 Lokalplan 2017 Rådhustilbygning - Højby

30.

 Ansøgning om landzonetilladelse til inddragelse af del af overflødig driftsbygning i boligarealet - Smidsbjergvej 1, Engelstrup

31.

 Landzonetilladelse til etablering af jordbærtunneler, på matr. 6p, Skippinge By, Vallekilde, 29-6 p/1.

32.

 Ruwelbygningen

33.

 Budget 2018 - Dialogmøder

34.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

35.

 Asnæs C "Bylaboratorium - Unge samskaber nye byrum i Asnæs"

36.

 Temamøde - Gadelys

Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

35.

 Asnæs C "Bylaboratorium - Unge samskaber nye byrum i Asnæs"

36.

 Temamøde - Gadelys

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for biogasanlæg, Holbækvej 15, 4560 Vig

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Orientering om at kommunen deltager i projekt Istidsruten

6.

 Frigivelse af anlægsmidler til projekt for Nrd. Strandvej løsning 2, samt beslutning om at kommunen arbejder videre med en blød kystbeskyttelse

7.

 Spildevand i det åbne land håndhævelse vha selvhjælpshandlinger

8.

 Revideret Vinterberedsabsplan 2016/2017

9.

 Beskæring - Indsatsområde 2017

10.

 Principbeslutning - sommerhuskloakeringsekspropriationer

11.

 Lokalplan nr. 2013-29 - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej Vest - Nykøbing Sj.

12.

 Lokalplananmodning om bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

13.

 Lokalplananmodning for lokalplan for Lundbeck medicinalvarefabrik.

14.

 Høring og kommentering af Region Sjællands indsatsplan for jordforurening 2017

15.

 Forslag til effektmål

16.

 Miljø- og Klimaudvalget 2017 - temamøder og besigtigelsesture

17.

 Temamøde - Grønnehavebæk-projektet

18.

 Temamøde - Odsherred Forsyning orienterer om ændring i tidsplan for sommerhuskloakering

    Til top