Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2017 - 30/06/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

27/6 27/6 13/6

  Maj

30/5 16/5 2/5

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

108.

 Godkendelse af dagsorden

109.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-03 - Biogasanlæg nord for Vig

110.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

111.

 Genoptagelse af sag - prioritering af forskønnelsesmidler 2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

110.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

111.

 Genoptagelse af sag - prioritering af forskønnelsesmidler 2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

92.

 Godkendelse af dagsorden

93.

 Meddelelser

94.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

95.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

96.

 Budget 2018-2021

97.

 Anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets område

98.

 Forslag til Lokalplan 2017-05 for Kosmos Ferieby ved Klint

99.

 Lokalplananmodning om udvidelse af Nygårdens Gårdbutik, Højbyvej 18, 4500 Nykøbing

100.

 Kystbeskyttelsesprojekt ved Dybesø

101.

 Opstart af kystbeskyttelsesprojekt ved Abildøre

102.

 Tuborgvej - anlæg af cykelsti

103.

 Cykelsti Nykøbing til Vig - Etape 2: Strandhusene til Egebjerg - Ekspropriation

104.

 Godkende plan for at beskytte grundvandet

105.

 Godkende Trafikplanen

106.

 Genoptagelse af sag - prioritering af forskønnelsesmidler 2017

107.

 Affaldsselskabet KARA/Noveren - ændring af navn

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

90.

 Godkendelse af dagsorden

91.

 Principgodkendelse af projektforslag til Fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg

Gå til toppen af siden 
Punkter

67.

 Temamøde - Erhvervsaffald

68.

 Godkendelse af dagsorden

69.

 Meddelelser

70.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

71.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

72.

 Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen

73.

 Orientering om legepladspuljen

74.

 Tilsynsberetning 2016 - Miljø

75.

 Vedligeholdelse af privat fællesvej Poppelrækken i Højby

76.

 Budgetopfølgning 2017 - styringscirklen

77.

 Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2017

78.

 Prioritering af forskønnelsesmidler 2017

79.

 Færdselssikkerhedspulje 2017 - prioritering

80.

 Gågaden i Nykøbing Sj. - Aftale med Nykøbing Handel og Erhverv

81.

 Løsningsforslag til reparation af Egejbjergvej på Sidinge Fjorddæmningen

82.

 Den videre proces for legeplads ved Gudmindrup strand

83.

 Årsrapport 2016 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

84.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Varme A/S

85.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S

86.

 Helhedsplan for Odden Havn

87.

 Endelig vedtagelselokalplan 2017 01 Rådhustilbygning - Højby

88.

 Vej 10 nr. 3 - Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig indenfor landsbyafgrænsning

89.

 Opfølgning på Miljø- og Klimaudvalgets budgetdialogmøde

Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Godkendelse af dagsorden

65.

 Trafikplan - forslag i høring

66.

 Temamøde - Færdselssikkerhed

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Temamøde - Trafikplan

53.

 Godkendelse af dagsorden

54.

 Meddelelser

55.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

56.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

57.

  Ansøgning om lovliggørelse af café

58.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for Miljø- og Klimaudvalget

59.

 Regnskab 2016 for Miljø- og Klimaudvalget

60.

 Anlægsregnskaber til regnskab 2016 for Miljø- og Klimaudvalgets område

61.

 Forslag til lokalplan 2017-02 for Lundbeck medicinalvarefabrik

62.

 Vej 10 nr. 3 - Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig indenfor landsbyafgrænsning

63.

 Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

    Til top