Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2017 - 30/09/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

12/9

  August

15/8 15/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Meddelelser

136.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Halvårsregnskab 2017 for Miljø- og Klimaudvalget

139.

 Orientering om CO2-regnskab for Odsherred Kommune 2016

140.

 Valg af sikringsniveau ved stormflod i Nykøbing Sjælland

141.

 Cykelpuljemidler - Prioritere ansøgning om tilskudsmidler

142.

 Godkende budget og takster for renovationen 2018

143.

 Lokalplananmodning, boligområde ved Høvevej, Fårevejle By

144.

 Lokalplananmodning, boligområde ved Søndervangsvej, 4581 Rørvig

145.

 Beslutning om vinterberedskabsplan 2017/2018

146.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Forslag om etablering af gangsti/cykelsti mellem Nr. Asmindrup og Højby

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

112.

 Temamøde - Orientering om klimatilpasningsprojekt i Nykøbing Sjælland

113.

 Godkendelse af dagsorden

114.

 Meddelelser

115.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

116.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

117.

 Orientering om status i sager om forbedret spildevandsrensning

118.

 Orientering om resultatet af EU-udbud for husstandsindsamling af aviser/metal og storskrald, haveaffald og grene

119.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

120.

 Orientering om anmodning om politisk behandling af miljøgodkendelse

121.

 Genoptagelse af sag - prioritering af forskønnelsesmidler 2017

122.

 Genoptagelse af sag - Tuborgvej - anlæg af cykelsti

123.

 2-1 vej - Projektering for prioriterede anlæg 2017

124.

 Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

125.

 Høringssvar til lovforslag om ændring af kystbeskyttelsesloven

126.

 Lokalplan, boligområde ved Getsøvej Øst, Nykøbing Sj.

127.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr 2017-04- Bebyggelse af almennyttige boliger, Rørvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

128.

 Ændring af vedtægter for Kelstrup Enge Pumpelag

129.

 Nedlæggelse af Baeshøjgaard Enge Pumpelag

130.

 Revideret fjerkræregulativ

131.

 Budget 2018-2021

132.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

133.

 Budgetforslag - Adgangsvej til Malergården m.fl.

Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

133.

 Budgetforslag - Adgangsvej til Malergården m.fl.

    Til top