Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

5/12 4/12

  November

7/11

  Oktober

10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

175.

 Godkendelse af dagsorden

176.

 Meddelelser

177.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

178.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

179.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

180.

 Orientering om regnvandshåndteringen i Bjergesø

181.

 Status for projekt "Naturpleje i fællesskab"

182.

 Naturkvalitetsplan 2018 - 2026

183.

 Sekretariatsfunktion for Lokalt Naturråd 2018

184.

 Høring om justering af grænserne for Natura 2000-områder

185.

 Finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherreds havne

186.

 Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

187.

 Istidsruten - ansøgning om fondsmidler til fælles kommunalt projekt

188.

 Genoptagelse af sag - Prioritering af trafiksikkerhedspulje

189.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Brug af optionen vedr. ukrudtsbekæmpelse på fortove og kantsten i 2018

190.

 Anmodning om kommuneplantillæg for kystbeskyttelse i Odsherred Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Konstatering af udvalgssammensætningen

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

161.

 Temamøde - Introduktion til ny Naturkvalitetsplan

162.

 Godkendelse af dagsorden

163.

 Meddelelser

164.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

165.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

166.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

167.

 Orientering om Vandrådsarbejdet på vandløbsområdet

168.

 Orientering om ny spildevandsstruktur

169.

 Henvendelse om sager på dagsordenen - Tilladelse til kørsel med tivoli-tog

170.

 Henvendelse om sager på dagsordenen - Bekæmpelse af råger

171.

 Henvendelse om sager på dagsordenen - Biogasanlæg ved VIG

172.

 Takster 2018 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

173.

 Udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder

174.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 for Kosmos Ferieby ved Klint

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Meddelelser

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

150.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

151.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

152.

 Orientering om badevandets kvalitet i 2017

153.

 Orientering om ansøgning vedr. etablering af jordbærtunneller - Starreklintevej 35, Vallekilde

154.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - Miljø- og Klimaudvalget

155.

 Prioritering af trafiksikkerhedspulje

156.

 Prioritering af restbudget til renovering af broer

157.

 Ændring af åbningstider på genbrugsstationerne og grenpladsen i Rørvig

158.

 Klimatilpasningsprojekt "Grønnehave Bæk"

159.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-02, udvidelse af H. Lundbeck a/s

160.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Sensorstyret sprøjtning med Topgun

    Til top