Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

18/12 4/12 27/11 13/11 23/10 9/10

  Sep - Aug - Jul

25/9 11/9 4/9 14/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 12/6 15/5 24/4 10/4

  Mar - Feb - Jan

13/3 6/2 16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

205.

 Godkendelse af dagsorden

206.

 Godkende forslag til lokalplanplan for Vig Bakke

Gå til toppen af siden 
Punkter

186.

 Godkendelse af dagsorden

187.

 Budget 2019 - omprioriteringsforslag - Miljø- og Klimaudvalget

188.

 Genoptaget - Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

189.

 Genoptaget - Forslag til spildevandsplan 2019-2022

190.

 Anmodning om lokalplan for tæt-lavboliger i Hørve

191.

 Anmodning om lokalplan for rækkehuse i Nykøbing Sj.

192.

 Anmodning om lokalplan og kommuneplantillæg for mobilstation til kommunikationsformål

193.

 Anmodning om lokalplan til blandet boligområde i Vig

194.

 Anmodning om lokalplan til dobbelthuse i Grevinge.

195.

 Anmodning om lokalplan til dobbelthuse i Herrestrup By Grevinge.

196.

 Anmodning om at genudsende Lokalplan 2017-02 samt kommuneplantillæg, for udvidelse af H. Lundbeck A/S

197.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

198.

 Orientering - Ændring af personlig stedfortræder til Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden havne

199.

 Orientering - Ændring i Grundvandsrådet for Odsherred

200.

 Orientering - badevandets kvalitet i 2018

201.

 Meddelelser til og fra formanden

202.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

203.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Lukket punkt

204.

 Genoptaget - Genudbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder 2018 - 2022

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Godkendelse af dagsorden

185.

 Takster for 2019 for Miljø- og Klimaudvalgets område

Gå til toppen af siden 
Punkter

173.

 Temamøde - Introduktion og drøftelse af kommuneplantillæg "Grønt danmarkskort"

174.

 Godkendelse af dagsorden

175.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

176.

 Mulighed for ubemandet genbrugsstation

177.

 Status og prioritering af lokalplaner

178.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

179.

 Orientering - CO2-regnskab 2017 og CO2-handleplan 2018

180.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

181.

 Meddelelser til og fra formanden

182.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

183.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

164.

 Godkendelse af dagsorden

165.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

166.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

167.

 Orientering - Afgørelser fra andre instanser mv.

168.

 Orientering - Spillehaller i Nykøbing Sj.

169.

 Meddelelser til og fra formanden

170.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

171.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Lukket punkt

172.

 Genoptaget - Genudbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder 2018 - 2022

Gå til toppen af siden 
Punkter

146.

 Temamøde - Introduktion til havnenes helhedsplaner

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

149.

 Genoptaget - Prioritere pulje til offentlighedens adgang til strande og natur

150.

 Genoptaget - Cykelsti Nykøbing - Egebjerg, etape 2

151.

 Genoptaget - Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

152.

 Nedlæggelse af § 14 forbud, Havnevej 28, Nykøbing Sj. havn

153.

 Anmodning om lokalplan for boligbebyggelse rammeområdet 10B15, Asnæs

154.

 Anmodning om lokalplan for Vig Bakke

155.

 Anmodning om lokalplan for Kongeengen Nykøbing Sj.

156.

 Anmodning om at nedlægge bolig pga. Nettos ønske om at udvide i Nykøbing Sj.

157.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

158.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

159.

 Orientering - Afgørelser fra andre instanser mv.

160.

 Orientering - Spillehaller i Nykøbing Sj.

161.

 Meddelelser til og fra formanden

162.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

163.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

144.

 Godkendelse af dagsorden

145.

 Vinter- og renholdelsesregulativ samt serviceniveau for snerydning og glatførebekæmpelse

Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Temamøde - Præsentation af og rundvisning på ARGO

128.

 Godkendelse af dagsorden

129.

 Fælles løsning for bortskaffelse af madaffald via ARGO

130.

 Budget og takster for renovationen 2019

131.

 Forslag til spildevandsplan 2019-2022

132.

 Vinter- og renholdelsesregulativ samt serviceniveau for snerydning og glatførebekæmpelse

133.

 Regnvandshåndtering i Bjergesø

134.

 Anmodning om lokalplan for boligområdet "Fri og Fro", Egebjerg

135.

 Anmodning om lokalplan for andelsboligfællesskab, Næsholmvej 4, Asnæs

136.

 Kvaliteten af dagsordenen

137.

 Prioritere pulje til offentlighedens adgang til strande og natur

138.

 Orientering om årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

139.

 Orientering om "Giv et praj"

140.

 Orientering om Lokalt naturråd Vestsjælland

141.

 Meddelelser til og fra formanden

142.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

143.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Gå til toppen af siden 
Punkter

125.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

126.

 Genudbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder 2018 - 2022

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

107.

 Godkendelse af dagsorden

108.

 Budget 2019-2022

109.

 Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillægnr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

110.

 Midlertidig anvendelse af ferieboliger ved Gundestrup Havn til boligformål

111.

 Prioritering af trafiksikkerhedspulje 2018

112.

 Forslag til projekt Lokalplan til Hotellejligheder i Nykøbing Sj. havn

113.

 Kvaliteten af dagsordenen

114.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

115.

 Orientering - ændret administration af tilsyn og lejeaftaler for gadearealer i Algade i Nykøbing Sj.

116.

 Orientering - reparation af cykel- og gangstier 2018

117.

 Orientering - status på indsats om forbedret rensning af spildevand i det åbne land

118.

 Orientering - indskærpelser på miljøområdet i 2017

119.

 Orientering - renovering af offentlige toiletter

120.

 Orientering - servicevejvisning på almindelige veje - ny håndbog

121.

 Orientering - genudbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder 2018-2022

122.

 Meddelelser til og fra formanden

123.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

124.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

104.

 Godkendelse af dagsorden

105.

 Revision af lokalplan 103 for et boligområde i Asnæs

106.

 Cykelsti Nykøbing - Egebjerg, etape 2

Gå til toppen af siden 
Punkter

90.

 Temamøde - Introduktion til strategisk energiplan

91.

 Godkendelse af dagsorden

92.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø (genoptaget)

93.

 Budget 2019 - Prioritering af forslag

94.

 Nye tiltag for visiteret borgerbefordring

95.

 Krydsningsmulighed på Adelers Alle i Fårevejle Stationsby

96.

 Ansøgning om udvidelse af solvarmeanlæg, Nykøbing Sj.

97.

 Ansøgning om nedlæggelse af helårsboliger

98.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Råger

99.

 Kvaliteten af dagsordenen

100.

 Orientering om årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

101.

 Meddelelser til og fra formanden

102.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

103.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Temamøde - Havnedrift og kystbeskyttelse

77.

 Godkendelse af dagsorden

78.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

79.

 Input til temaer til Byrådets temamøder

80.

 Kvaliteten af dagsordenen

81.

 Årsregnskab 2017 - Miljø- og Klimaudvalget

82.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

83.

 Orientering - affald fra loppetorv og frivillige organisationer til genbrugsstationerne

84.

 Orientering - T2O Egebjerg ApS i Egebjerg

85.

 Orientering - klimatilpasningsprojekt Grønnehave Bæk i Nykøbing Sj.

86.

 Orientering - Tilsynsindberetning 2017

87.

 Meddelelser til og fra formanden

88.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

89.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

74.

 Godkendelse af dagsorden

75.

 Grenpladsen i Rørvig , renovering

Gå til toppen af siden 
Punkter

57.

 Godkendelse af dagsorden

58.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Miljø- og klimaudvalget

59.

 Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape

60.

 Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg

61.

 Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd

62.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint

63.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

64.

 Midlertidig anvendelse af ferieboliger ved Gundestrup Havn til boligformål med flexboligstatus

65.

 Godkende kommissorie og valgprocedure for Havnerådet

66.

 Valg af medlemmer til Grønt Råd og godkende revideret kommissorie

67.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

68.

 Orientering - Asfalteringer 2018

69.

 Orientering - Istandsættelse af fortove i 2018

70.

 Orientering - nedlæggelse af Ndr. Strandvej

71.

 Meddelelser til og fra formanden

72.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

73.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

43.

 Temamøde - Vejområdet

44.

 Godkendelse af dagsorden

45.

 Meddelelser til og fra formanden

46.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

47.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

48.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

49.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

50.

 Orientering om ændring af praksis ved ansøgning om spildevandsanlæg

51.

 Orientering om lokalplaner

52.

 Orientering om påtænkte ændringer i spildevandsplanen

53.

 Dialogmøder om budget 2019

54.

 Sortering af dagrenovation i sommerhusområder

55.

 Beslutning om regnvandshåndtering i Bjergesø

56.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

25.

 Temamøde - Affaldssortering i sommerhuse

26.

 Godkendelse af dagsorden

27.

 Meddelelser til og fra formanden

28.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

29.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

30.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

31.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

32.

 Orientering om Regionens indsatsplan for jordforurening 2018

33.

 Orientering om ny mærkningsordning til strande

34.

 Orientering om Miljøtilsynsplan 2017 - 2021

35.

 Orientering om klimatilpasningsprojekt i Nykøbing Sjælland

36.

 Prioritere forskønnelsesmidler 2018

37.

 Prioritere midler til cykelsti langs Tuborgvej

38.

 Beslutning om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

39.

 Ansøgning om nedlæggelse af bolig, Birketvej 4, 4571 Grevinge - Ostruphus

40.

 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

41.

 Anmodning om ændringer i lokalplan for Annebergparken LP_2018_03

42.

 Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Godkendelse af dagsorden

6.

 Meddelelser

7.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

8.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

9.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

10.

 Introduktion til Miljø- og Klimaudvalgets område

11.

 Effektmåling af Områdefornyelse i Nykøbing Sjælland - Del 1

12.

 Cykelsti Nykøbing til Egebjerg Etape 2 - ekspropriationer

13.

 Sammensætning af lokalt naturråd for Vestsjælland

14.

 Beslutning om ekspropriation - Adgangsvej til Malergården m.fl.

15.

 Lokalplananmodning, Odsherred Teater, Nykøbing Sj.

16.

 Lokalplananmodning, for område ved Øvangsvej, Fårevejle

17.

 Udarbejdelse af lokalplan, XL Byggecenter, Hørve.

18.

 Grundvandsrådet for Odsherred

19.

 Kommissorium for Grønt Råd Odsherred 2018-2021

20.

 Odsherred havne - Kommissorium for Havneråd og Brugerråd 2018 - 2021

21.

 Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

22.

 Vandoplandsstyregruppe (VOS)

23.

 Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

24.

 Miljø- og Klimaudvalgets mødekalender 2018

    Til top