Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

13/3

  Februar

6/2

  Januar

16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

43.

 Temamøde - Vejområdet

44.

 Godkendelse af dagsorden

45.

 Meddelelser til og fra formanden

46.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

47.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

48.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

49.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

50.

 Orientering om ændring af praksis ved ansøgning om spildevandsanlæg

51.

 Orientering om lokalplaner

52.

 Orientering om påtænkte ændringer i spildevandsplanen

53.

 Dialogmøder om budget 2019

54.

 Sortering af dagrenovation i sommerhusområder

55.

 Beslutning om regnvandshåndtering i Bjergesø

56.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

25.

 Temamøde - Affaldssortering i sommerhuse

26.

 Godkendelse af dagsorden

27.

 Meddelelser til og fra formanden

28.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

29.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

30.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

31.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

32.

 Orientering om Regionens indsatsplan for jordforurening 2018

33.

 Orientering om ny mærkningsordning til strande

34.

 Orientering om Miljøtilsynsplan 2017 - 2021

35.

 Orientering om klimatilpasningsprojekt i Nykøbing Sjælland

36.

 Prioritere forskønnelsesmidler 2018

37.

 Prioritere midler til cykelsti langs Tuborgvej

38.

 Beslutning om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

39.

 Ansøgning om nedlæggelse af bolig, Birketvej 4, 4571 Grevinge - Ostruphus

40.

 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

41.

 Anmodning om ændringer i lokalplan for Annebergparken LP_2018_03

42.

 Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Godkendelse af dagsorden

6.

 Meddelelser

7.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

8.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

9.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

10.

 Introduktion til Miljø- og Klimaudvalgets område

11.

 Effektmåling af Områdefornyelse i Nykøbing Sjælland - Del 1

12.

 Cykelsti Nykøbing til Egebjerg Etape 2 - ekspropriationer

13.

 Sammensætning af lokalt naturråd for Vestsjælland

14.

 Beslutning om ekspropriation - Adgangsvej til Malergården m.fl.

15.

 Lokalplananmodning, Odsherred Teater, Nykøbing Sj.

16.

 Lokalplananmodning, for område ved Øvangsvej, Fårevejle

17.

 Udarbejdelse af lokalplan, XL Byggecenter, Hørve.

18.

 Grundvandsrådet for Odsherred

19.

 Kommissorium for Grønt Råd Odsherred 2018-2021

20.

 Odsherred havne - Kommissorium for Havneråd og Brugerråd 2018 - 2021

21.

 Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

22.

 Vandoplandsstyregruppe (VOS)

23.

 Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

24.

 Miljø- og Klimaudvalgets mødekalender 2018

    Til top