Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

25/6 12/6

  Maj

15/5

  April

24/4 10/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

104.

 Godkendelse af dagsorden

105.

 Revision af lokalplan 103 for et boligområde i Asnæs

106.

 Cykelsti Nykøbing - Egebjerg, etape 2

Gå til toppen af siden 
Punkter

90.

 Temamøde - Introduktion til strategisk energiplan

91.

 Godkendelse af dagsorden

92.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø (genoptaget)

93.

 Budget 2019 - Prioritering af forslag

94.

 Nye tiltag for visiteret borgerbefordring

95.

 Krydsningsmulighed på Adelers Alle i Fårevejle Stationsby

96.

 Ansøgning om udvidelse af solvarmeanlæg, Nykøbing Sj.

97.

 Ansøgning om nedlæggelse af helårsboliger

98.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Råger

99.

 Kvaliteten af dagsordenen

100.

 Orientering om årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

101.

 Meddelelser til og fra formanden

102.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

103.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Temamøde - Havnedrift og kystbeskyttelse

77.

 Godkendelse af dagsorden

78.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

79.

 Input til temaer til Byrådets temamøder

80.

 Kvaliteten af dagsordenen

81.

 Årsregnskab 2017 - Miljø- og Klimaudvalget

82.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

83.

 Orientering - affald fra loppetorv og frivillige organisationer til genbrugsstationerne

84.

 Orientering - T2O Egebjerg ApS i Egebjerg

85.

 Orientering - klimatilpasningsprojekt Grønnehave Bæk i Nykøbing Sj.

86.

 Orientering - Tilsynsindberetning 2017

87.

 Meddelelser til og fra formanden

88.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

89.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

74.

 Godkendelse af dagsorden

75.

 Grenpladsen i Rørvig , renovering

Gå til toppen af siden 
Punkter

57.

 Godkendelse af dagsorden

58.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 - Miljø- og klimaudvalget

59.

 Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape

60.

 Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg

61.

 Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd

62.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint

63.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

64.

 Midlertidig anvendelse af ferieboliger ved Gundestrup Havn til boligformål med flexboligstatus

65.

 Godkende kommissorie og valgprocedure for Havnerådet

66.

 Valg af medlemmer til Grønt Råd og godkende revideret kommissorie

67.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

68.

 Orientering - Asfalteringer 2018

69.

 Orientering - Istandsættelse af fortove i 2018

70.

 Orientering - nedlæggelse af Ndr. Strandvej

71.

 Meddelelser til og fra formanden

72.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

73.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

    Til top