Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 12/11 22/10 8/10

  Sep - Aug - Jul

10/9 13/8

  Jun - Maj - Apr

11/6 11/6 28/5 14/5 9/4

  Mar - Feb - Jan

12/3 12/3 5/2 5/2 29/1 15/1 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

187.

 Temamøde - Rabatslåning og vild med vilje

188.

 Godkendelse af dagsorden

189.

 Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

190.

 Lokalplan - endelig vedtagelse for boligområdet "Fri og Fro" i Egebjerg

191.

 Forslag til lokalplan - Vesterbro 30, tæt-lav boligområde

192.

 Servitutter i sommerhusområder

193.

 Holbæk Kommune som sekretariatskommune for Vandrådet efter Vandplanen

194.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

195.

 Orientering - Tolkning af anvendelsesmuligheder i lokalplan 30

196.

 Orientering - Vedligehold af vandløb

197.

 Meddelelser til og fra formanden

198.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

199.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

200.

 Underskriftsside

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

168.

 Temamøde - Grundvand og pesticider

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Badevandsanalyser 2020

171.

 Nedlægge offentlig sti på de private fællesveje Ærtemosevej og Bolbjergvej

172.

 Håndhævelse af beplantning inden for åbeskyttelseslinje

173.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø

174.

 Forslag om arbejdsgruppe til detajlplan for Rørvig Havn

175.

 Egedal kommune som sekretariatskommune for Vandråd efter Vandplanen

176.

 Lokalplanforslag - Ølstenshøj boligområde, Asnæs

177.

 Takster for 2020 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

178.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

179.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

180.

 Orientering - Badevandets kvalitet 2019

181.

 Orientering - Kyst & Strand 2019

182.

 Orientering - Giv et praj

183.

 Meddelelser til og fra formanden

184.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

185.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

186.

 Underskriftsside

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

166.

 Endelig lokalplan 2019-10, for sommerhusområdet Tengslemark-Fuglevænge, Højby (revision af nr. 2S8-11)

167.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

150.

 Temamøde - Vindmøller

151.

 Godkendelse af dagsorden

152.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

153.

 Vinter- og renholdelsesregulativ 2019

154.

 Endelig lokalplan 2019-10, for sommerhusområdet Tengslemark-Fuglevænge, Højby (revision af nr. 2S8-11)

155.

 Vedligeholdelse af private fællesveje

156.

 Endelig kommuneplan tillæg nr. 9 - Grønt Danmarkskort

157.

 Fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner

158.

 Kommissorium for politisk styregruppe for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner

159.

 Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2019

160.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2020

161.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

162.

 Meddelelser til og fra formanden

163.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

164.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

165.

 Underskriftsside

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

136.

 Temamøde - CO2-regnskab for hele Odsherred

137.

 Godkendelse af dagsorden

138.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

139.

 Budget og takster for renovationen 2020

140.

 Regulativ for husholdningsaffald

141.

 Projekt for Nykøbing Sj. varmeværk - udvidelse af forsyningsområdet

142.

 Genoptaget - Afgørelse i sag om hundepension

143.

 Parkeringsbekendtgørelse - ajourføring

144.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

145.

 Orientering - Tilstanden for broer og øvrige bygværker

146.

 Meddelelser til og fra formanden

147.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

148.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

149.

 Underskriftsside

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

121.

 Temamøde - Intro til syv fagentrepriser for veje, stier og grønne arealer

122.

 Godkendelse af dagsorden

123.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

124.

 Anmodning om Tillæg til Lokalplan 42 for Nykøbing Sj. centerområde

125.

 Afgørelse i sag om hundepension

126.

 Ægholm Plantage som urørt skov

127.

 Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplan-tillæg, matr. 5-e, Stenstrup By, Højby, Stenstrupvej 47, 4573 Højby, Mobilstation

128.

 Videresendt - Henvendelse om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

129.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

130.

 Orientering - Ændring af medlem og stedfortræder i Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

131.

 Orientering - Ændring af stedfortræder i Vandoplandsstyregruppe (VOS)

132.

 Meddelelser til og fra formanden

133.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

134.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

135.

 Underskriftsside

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Temamøde - Syv fagentrepriser - driftsaftalerne for veje, stier og grønne arealer

98.

 Godkendelse af dagsorden

99.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

100.

 CO2-regnskab for 2018 og Handleplan for 2019

101.

 Revision af regulativ for husholdningsaffald

102.

 Principbeslutning om ekspropriation - sommerhuskloakering 2019

103.

 Anmodning om lokalplan ved Getsøvej, Grønnehave og Nykøbing Sj. Jorder

104.

 Forslag til kommuneplantillæg - Grønt Danmarkskort

105.

 Forslag til tillæg til lokalplan - Sommerhusområde Tengslemark-Fuglevænge

106.

 Forslag til lokalplan - boligområdet Fri og Fro i Egebjerg

107.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Høvevej, Fårevejle Kirkeby

108.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for butiksområde, Fårevejle Kirkeby

109.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

110.

 Principgodkende varmeforsyningsprojekt for Nykøbing Sj. Varmeværk

111.

 Principgodkende projektforslag fra Nykøbing Sj. varmeværk - udvidelse af forsyningsområdet

112.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Opstart af lokalplanproces for Nykøbing centerdel

113.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

114.

 Meddelelser til og fra formanden

115.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

116.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

117.

 Underskriftsside

118.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

119.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Langsigtede skader på veje og fortovskanter grundet ukrudt

120.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Afslag på hundepension

Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

119.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Langsigtede skader på veje og fortovskanter grundet ukrudt

Lukket punkt

120.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Afslag på hundepension

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

94.

 Godkendelse af dagsorden

95.

 Lokalplan 2019-06, Vestervangsparken boligområde i Asnæs - endelig vedtagelse

96.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

78.

 Godkendelse af dagsorden

79.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

80.

 Prioritere forskønnelsespuljen 2019

81.

 Principgodkendelse af varmeforsyningsprojekt til ombygning af varmeværkerne i Højby og Vig

82.

 Principgodkendelse af varmeforsyningsprojekt til etablering af fjernvarme, nyt boligområde, Vig Bakke, Vig

83.

 Nedlægge helårsbolig - statusændring til sommerhus, Markskellet 11, Rørvig

84.

 Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer

85.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

86.

 Orientering - Tilstanden på fortove, stier og veje

87.

 Orientering - Asfaltering af veje i 2019

88.

 Orientering - Udvidelse af solvarmeanlæg i Nykøbing Sj.

89.

 Orientering - Nye tiltag for Kyst & Strand 2019

90.

 Meddelelser til og fra formanden

91.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

92.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

93.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

56.

 Godkendelse af dagsorden

57.

 Genoptaget - Henvendelse om sag på dagsordenen - Råger

58.

 Ekstrabevilling til anlæg på Odsherred Havne 2019

59.

 Fælles spildevandsprojekt Holbæk og Odsherred kommuner - Hensigtserklæring og udpege til politisk styregruppe

60.

 Genoptaget - Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

61.

 Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer i Odsherred Kommune

62.

 Ekspropriation - Adgangsvej til Malergården

63.

 Forslag til ubemandet genbrugstation og genkendelse af nummerplader

64.

 Anmodning om tillæg til lokalplan nr. 2S-11, Sommerhusområdet Tengslemark-Fuglevænge

65.

 Ansøgning om landzonetilladelse til indretning af spisehus i tidligere driftsbygning - Nakke Nord 65, Rørvig

66.

 Principgodkendelse af varmeforsyningsprojekt for Nykøbing Sj. Varmeværk

67.

 Forslag til Lokalplan for mobilstation ved Højby

68.

 Forslag til Lokalplan for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

69.

 Forslag til Lokalplan 2019-04 Boligområde i Fårevejle Kirkeby

70.

 Forslag til Lokalplan 2019-05 for butiksområde i Fårevejle Kirkeby

71.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-02 Byggemarked og trælast i Hørve

72.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar for Miljø- og Klimaudvalget

73.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

74.

 Meddelelser til og fra formanden

75.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

76.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

77.

 Underskriftsside

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Temamøde - Genbrugsstationer

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Dialogmøder om budget 2020-2023

41.

 Miljøtilsynsplan for virksomheder 2019 - 2021

42.

 Parkeringskontrol fra 2020 - nye statslige regler

43.

 Landzonetilladelse - salgsbod på Høvevej 57 i Høve

44.

 Forslag til lokalplan tæt-lav boliger, Vestervangsparken, Asnæs

45.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

46.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

47.

 Orientering - anlæg 2019 Miljø- og Klimaudvalget

48.

 Meddelelser til og fra formanden

49.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

50.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

51.

 Underskriftsside

52.

 Godkendelse af dagsorden

53.

 Varmeforsyningsprojekt til fjernvarme til nyt boligområde Vig Bakke

54.

 Varmeforsyningsprojekt til ombygning af varmeværkerne i Højby og Vig

55.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Godkendelse af dagsorden

53.

 Varmeforsyningsprojekt til fjernvarme til nyt boligområde Vig Bakke

54.

 Varmeforsyningsprojekt til ombygning af varmeværkerne i Højby og Vig

55.

 Underskriftsside

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

22.

 Temamøde - Tang

23.

 Godkendelse af dagsorden

24.

 Genoptagelse - Budget 2019 - omprioriteringsforslag - Miljø- og Klimaudvalget

25.

 Badevandsanalyser 2019

26.

 Samarbejde om odderprojekt på Sjælland

27.

 Anmodning om lokalplan for udvidelse af butiksområde i Fårevejle Kirkeby

28.

 Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

29.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

30.

 Orientering - Regionens indsatsplan for jordforurening 2019

31.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

32.

 Meddelelser til og fra formanden

33.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

34.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

35.

 Underskriftsside

36.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

Lukket punkt

37.

 Tidsbegrænset dispensation og udarbejdelse af ny lokalplan

Gå til toppen af siden 
Punkter

36.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

Lukket punkt

37.

 Tidsbegrænset dispensation og udarbejdelse af ny lokalplan

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Godkendelse af forslag til lokalplan 2019-02 - Byggemarked og trælast i Hørve

20.

 Endelig vedtagelse lokalplan 2018-04, Vig Bakke

21.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Valg af ny næstformand for Miljø- og Klimaudvalget

3.

 Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillægnr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

4.

 Renseanlæg i Fårevejle samt Dragets Enge - samarbejdsprojekt mellem Holbæk og Odsherred

5.

 Budget 2019 - omprioriteringsforslag - Miljø- og Klimaudvalget

6.

 Tilbygning til Netto, Madvigs Plads, Nykøbing Sj.

7.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

8.

 Orientering - Afgørelser fra andre instanser mv.

9.

 Orientering - Asnæs Bylaboratorium "Unge skaber byrum"

10.

 Orientering - Områdefornyelse Nykøbing Sj.

11.

 Orientering - Biogasanlæg ved Vig

12.

 Meddelelser til og fra formanden

13.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

14.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

15.

 Underskriftsside

16.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

17.

 Anmodning om udarbejdelse af lokalplan, XL Byggecenter, Hørve.

Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

17.

 Anmodning om udarbejdelse af lokalplan, XL Byggecenter, Hørve.

    Til top