Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

11/6 11/6

  Maj

28/5 14/5

  April

9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Temamøde - Syv fagentrepriser - driftsaftalerne for veje, stier og grønne arealer

98.

 Godkendelse af dagsorden

99.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

100.

 CO2-regnskab for 2018 og Handleplan for 2019

101.

 Revision af regulativ for husholdningsaffald

102.

 Principbeslutning om ekspropriation - sommerhuskloakering 2019

103.

 Anmodning om lokalplan ved Getsøvej, Grønnehave og Nykøbing Sj. Jorder

104.

 Forslag til kommuneplantillæg - Grønt Danmarkskort

105.

 Forslag til tillæg til lokalplan - Sommerhusområde Tengslemark-Fuglevænge

106.

 Forslag til lokalplan - boligområdet Fri og Fro i Egebjerg

107.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Høvevej, Fårevejle Kirkeby

108.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for butiksområde, Fårevejle Kirkeby

109.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

110.

 Principgodkende varmeforsyningsprojekt for Nykøbing Sj. Varmeværk

111.

 Principgodkende projektforslag fra Nykøbing Sj. varmeværk - udvidelse af forsyningsområdet

112.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Opstart af lokalplanproces for Nykøbing centerdel

113.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

114.

 Meddelelser til og fra formanden

115.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

116.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

117.

 Underskriftsside

118.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

119.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Langsigtede skader på veje og fortovskanter grundet ukrudt

120.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Afslag på hundepension

Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

119.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Langsigtede skader på veje og fortovskanter grundet ukrudt

Lukket punkt

120.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Afslag på hundepension

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

94.

 Godkendelse af dagsorden

95.

 Lokalplan 2019-06, Vestervangsparken boligområde i Asnæs - endelig vedtagelse

96.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

78.

 Godkendelse af dagsorden

79.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

80.

 Prioritere forskønnelsespuljen 2019

81.

 Principgodkendelse af varmeforsyningsprojekt til ombygning af varmeværkerne i Højby og Vig

82.

 Principgodkendelse af varmeforsyningsprojekt til etablering af fjernvarme, nyt boligområde, Vig Bakke, Vig

83.

 Nedlægge helårsbolig - statusændring til sommerhus, Markskellet 11, Rørvig

84.

 Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer

85.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

86.

 Orientering - Tilstanden på fortove, stier og veje

87.

 Orientering - Asfaltering af veje i 2019

88.

 Orientering - Udvidelse af solvarmeanlæg i Nykøbing Sj.

89.

 Orientering - Nye tiltag for Kyst & Strand 2019

90.

 Meddelelser til og fra formanden

91.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

92.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

93.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

56.

 Godkendelse af dagsorden

57.

 Genoptaget - Henvendelse om sag på dagsordenen - Råger

58.

 Ekstrabevilling til anlæg på Odsherred Havne 2019

59.

 Fælles spildevandsprojekt Holbæk og Odsherred kommuner - Hensigtserklæring og udpege til politisk styregruppe

60.

 Genoptaget - Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

61.

 Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer i Odsherred Kommune

62.

 Ekspropriation - Adgangsvej til Malergården

63.

 Forslag til ubemandet genbrugstation og genkendelse af nummerplader

64.

 Anmodning om tillæg til lokalplan nr. 2S-11, Sommerhusområdet Tengslemark-Fuglevænge

65.

 Ansøgning om landzonetilladelse til indretning af spisehus i tidligere driftsbygning - Nakke Nord 65, Rørvig

66.

 Principgodkendelse af varmeforsyningsprojekt for Nykøbing Sj. Varmeværk

67.

 Forslag til Lokalplan for mobilstation ved Højby

68.

 Forslag til Lokalplan for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

69.

 Forslag til Lokalplan 2019-04 Boligområde i Fårevejle Kirkeby

70.

 Forslag til Lokalplan 2019-05 for butiksområde i Fårevejle Kirkeby

71.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-02 Byggemarked og trælast i Hørve

72.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar for Miljø- og Klimaudvalget

73.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

74.

 Meddelelser til og fra formanden

75.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

76.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

77.

 Underskriftsside

    Til top