Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

10/9

  August

13/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

136.

 Temamøde - CO2-regnskab for hele Odsherred

137.

 Godkendelse af dagsorden

138.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

139.

 Budget og takster for renovationen 2020

140.

 Regulativ for husholdningsaffald

141.

 Projekt for Nykøbing Sj. varmeværk - udvidelse af forsyningsområdet

142.

 Genoptaget - Afgørelse i sag om hundepension

143.

 Parkeringsbekendtgørelse - ajourføring

144.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

145.

 Orientering - Tilstanden for broer og øvrige bygværker

146.

 Meddelelser til og fra formanden

147.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

148.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

149.

 Underskriftsside

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

121.

 Temamøde - Intro til syv fagentrepriser for veje, stier og grønne arealer

122.

 Godkendelse af dagsorden

123.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

124.

 Anmodning om Tillæg til Lokalplan 42 for Nykøbing Sj. centerområde

125.

 Afgørelse i sag om hundepension

126.

 Ægholm Plantage som urørt skov

127.

 Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplan-tillæg, matr. 5-e, Stenstrup By, Højby, Stenstrupvej 47, 4573 Højby, Mobilstation

128.

 Videresendt - Henvendelse om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

129.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

130.

 Orientering - Ændring af medlem og stedfortræder i Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

131.

 Orientering - Ændring af stedfortræder i Vandoplandsstyregruppe (VOS)

132.

 Meddelelser til og fra formanden

133.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

134.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

135.

 Underskriftsside

    Til top