Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

12/11

  Oktober

22/10 8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

187.

 Temamøde - Rabatslåning og vild med vilje

188.

 Godkendelse af dagsorden

189.

 Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

190.

 Lokalplan - endelig vedtagelse for boligområdet "Fri og Fro" i Egebjerg

191.

 Forslag til lokalplan - Vesterbro 30, tæt-lav boligområde

192.

 Servitutter i sommerhusområder

193.

 Holbæk Kommune som sekretariatskommune for Vandrådet efter Vandplanen

194.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

195.

 Orientering - Tolkning af anvendelsesmuligheder i lokalplan 30

196.

 Orientering - Vedligehold af vandløb

197.

 Meddelelser til og fra formanden

198.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

199.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

200.

 Underskriftsside

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

168.

 Temamøde - Grundvand og pesticider

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Badevandsanalyser 2020

171.

 Nedlægge offentlig sti på de private fællesveje Ærtemosevej og Bolbjergvej

172.

 Håndhævelse af beplantning inden for åbeskyttelseslinje

173.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø

174.

 Forslag om arbejdsgruppe til detajlplan for Rørvig Havn

175.

 Egedal kommune som sekretariatskommune for Vandråd efter Vandplanen

176.

 Lokalplanforslag - Ølstenshøj boligområde, Asnæs

177.

 Takster for 2020 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

178.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

179.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

180.

 Orientering - Badevandets kvalitet 2019

181.

 Orientering - Kyst & Strand 2019

182.

 Orientering - Giv et praj

183.

 Meddelelser til og fra formanden

184.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

185.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

186.

 Underskriftsside

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

166.

 Endelig lokalplan 2019-10, for sommerhusområdet Tengslemark-Fuglevænge, Højby (revision af nr. 2S8-11)

167.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

150.

 Temamøde - Vindmøller

151.

 Godkendelse af dagsorden

152.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

153.

 Vinter- og renholdelsesregulativ 2019

154.

 Endelig lokalplan 2019-10, for sommerhusområdet Tengslemark-Fuglevænge, Højby (revision af nr. 2S8-11)

155.

 Vedligeholdelse af private fællesveje

156.

 Endelig kommuneplan tillæg nr. 9 - Grønt Danmarkskort

157.

 Fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner

158.

 Kommissorium for politisk styregruppe for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner

159.

 Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2019

160.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2020

161.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

162.

 Meddelelser til og fra formanden

163.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

164.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

165.

 Underskriftsside

    Til top