Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

1/12 10/11 6/10

  Sep - Aug - Jul

15/9 15/9 11/8

  Jun - Maj - Apr

30/6 16/6 9/6 12/5 14/4

  Mar - Feb - Jan

31/3 4/2 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

187.

 Temamøde

188.

 Godkendelse af dagsorden

189.

 Parkeringskontrol fra 2021

190.

 CO2-regnskab for 2019 og Handleplan for 2020

191.

 Forslag til lokalplan 2020-08 for rækkehusbebyggelse ved Dovrevej i Nykøbing Sj.

192.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2020-05 Ådalen Asnæs

193.

 Vedtægtsændring - Lammefjordens Dige- og Pumpelag

194.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22

195.

 Rottehandlingsplan 2021-2023

196.

 Forespørgsel om asfalt på privat fællesveje

197.

 Genoptaget - Høring af Region Sjællands Råstofplan 2020-2031

198.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

199.

 Orientering - cykelsti ved Tuborgvej

200.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

201.

 Meddelelser til og fra formanden

202.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

203.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

204.

 Underskriftsside

205.

 Genoptaget - Offentlige toiletter - prioritering af budget fra Erhvervspakke 2

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Godkendelse af dagsorden

166.

 Drøftelse af udkast til Odsherred Kommunes sundhedspolitik 2021-2025

167.

 Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for Glostrup Landsby

168.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-14 samt kommuneplantillæg 14 i Egebjerg

169.

 Endelig vedtagelse af delvis aflysning af lokalplanerne 2011-36 og 72 i Rørvig

170.

 Anmodning om lokalplan for rækkehusbebyggelse ved Dovrevej i Nykøbing Sj

171.

 Anmodning om lokalplan for Islandsvej 12-16 i Nykøbing Sj.

172.

 Takster for 2021 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

173.

 Retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland

174.

 Vandråd - Vandområdeplan 2021-27

175.

 Asfaltering af parkeringsplads ved boldklubben i Fårevejle

176.

 Genoptaget - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

177.

 Forespørgsel om asfalt på privat fællesveje

178.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

179.

 Orientering - Badevandets kvalitet i 2020

180.

 Orientering - Udvidede åbningstider på Hønsinge Genbrugsstation

181.

 Orientering - Høring af Region Sjællands Råstofplan 2020-2031

182.

 Meddelelser til og fra formanden

183.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

184.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

185.

 Underskriftsside

186.

 Genoptaget - Offentlige toiletter - prioritering af budget fra Erhvervspakke 2

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

146.

 Temamøde

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Miljø- og Klimaudvalget

149.

 Vinter- og renholdelsesregulativ 2020

150.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St inkl. kp-tillæg nr. 11

151.

 Anmodning om lokalplan - nyt renseanlæg i Odden Havneby

152.

 Anmodning om lokalplan - Jysk i Nykøbing Sj

153.

 Ekspropriationsbeslutning - Sommerhuskloakering 2020

154.

 Sprøjtefri zoner omkring vandværksboringer - BNBO

155.

 Tilladelse til jordbærtunneler

156.

 Trafiksanering Ravnsbjergvej

157.

 Kørsel med campingvogn over offentlig boldbane

158.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

159.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

160.

 Orientering om kommunens udbytte af aktiviteter i Fishing Zealand

161.

 Meddelelser til og fra formanden

162.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

163.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

164.

 Underskriftsside

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

123.

 Temamøde

124.

 Godkendelse af dagsorden

125.

 Trafiksikkerhed - prioritering af budget fra Erhvervspakke 2

126.

 Offentlige toiletter - prioritering af budget fra Erhvervspakke 2

127.

 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42 for den centrale del af Nykøbing Sj inkl. kommuneplantillæg nr. 13

128.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-05 for et boligområde ved Ådalen i Asnæs

129.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-06 for Veteranbilmusseum ved Egebjerg inkl. Kommuneplantillæg nr. 16

130.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby, inkl. Kommuneplantillæg nr. 15

131.

 Forslag til Lokalplan nr. 2017-02.1 for Udvidelse af H. Lundbeck A/S, Lumsås, inkl. Kommuneplantillæg nr. 12

132.

 Anmodning om lokalplan - slambehandlingsanlæg på Fårevejle Renseanlæg

133.

 Varmeforsyningsprojekt - tilslutning af Æblehaven/Askehaven

134.

 Budget og takster for Renovationen 2021

135.

 Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

136.

 Genoptaget - Deltage i "DK2020 - Klimaplaner i hele Danmark"

137.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Forslag til genansættelse af parkeringsvagt

138.

 Orientering - Nummerpladegenkendelse på genbrugsstationer

139.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

140.

 Meddelelser til og fra formanden

141.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

142.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

143.

 Underskriftsside

144.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

145.

 Genoptaget - Orientering - Prioritering af ekstra asfaltering - Erhvervspakke II

Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

166.

 Genoptaget - Orientering - Prioritering af ekstra asfaltering - Erhvervspakke II

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

109.

 Temamøde

110.

 Godkendelse af dagsorden

111.

 Budget 2021-2024 til prioritering

112.

 Lokalplan for Getsøvej og kommuneplantillæg til endelig vedtagelse, Getsøvej 5 og 17, matr. nr. 22e, 22d, dele af 22c, 40a Grønnehave, Nykøbing S. Jorder

113.

 Anmodning om Lokalplan for formidlingsområdet ved Solvognens Fundsted i Trundholm Mose

114.

 Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22 - Fælles-privat spildevandsanlæg Lynghusvej 1, 1a, 1b, 1c.

115.

 Deltage i "DK2020 - Klimaplaner i hele Danmark"

116.

 Forslag til varmeforsyningsprojekt - tilslutning af Æblehaven/Askehaven

117.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

118.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

119.

 Meddelelser til og fra formanden

120.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

121.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

122.

 Underskriftsside

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

106.

 Godkendelse af dagsorden

107.

 Prioritering af ekstra asfaltering - Erhvervspakke II

108.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

84.

 Temamøde

85.

 Godkendelse af dagsorden

86.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020

87.

 Forslag til Lokalplan for Egeskoven og forslag til Kommuneplantillæg

88.

 Forslag til Lokalplan 2019-11 på Snerosevej, Fårevejle st. og forslag til Kommuneplantillæg 11

89.

 Anmodning om Lokalplan - Skolegade 15, Hørve

90.

 Anmodning om lokalplan for bil- og modelbilmuseum, Skovvej 5, 4500 Nykøbing Sj.

91.

 Anmodning om Lokalplan - udvidelse af slagteri, Høvevej 65, Fårevejle

92.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Ravnsbjergvej

93.

 Ny fredning

94.

 Genoptaget - Regnvandshåndtering i Bjergesø

95.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

96.

 Orientering - Status for forskønnelsesprojekter 2020

97.

 Orientering - Beskyttelse af grundvandet (BNBO)

98.

 Orientering - Afgørelser fra andre instanser mv.

99.

 Meddelelser til og fra formanden

100.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

101.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

102.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

81.

 Godkendelse af dagsorden

82.

 Forslag til Lokalplan som tillæg til lokalplan 42 for det centrale Nykøbing Sj. inkl. kommuneplantillæg nr. 13

83.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

66.

 Godkendelse af dagsorden

67.

 Budget 2021-2024 - Miljø og Klimaudvalget

68.

 Anlægskatalog fra 2019

69.

 Frigivelse af anlæg - Fredning, erstatning, ny sti mv. Klintebjerg

70.

 Takster for skilte til servicevejvisning i 2020

71.

 Naturpolitik for Odsherred kommune

72.

 Genoptaget - Anmodning om lokalplan for Rema1000 i Lumsås

73.

 Udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning

74.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

75.

 Orientering - Tilsynsindberetning 2019

76.

 Orientering - Renovering af offentlige toiletter

77.

 Meddelelser til og fra formanden

78.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

79.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

80.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

44.

 Temamøde

45.

 Godkendelse af dagsorden

46.

 Prioritering af pulje til CO2 regnskab og klimaindsatser

47.

 Budgetomplacering fra vintertjeneste til vejafvanding og vandløb

48.

 Budgetopfølgning 2020 - Miljø- og Klimaudvalget

49.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for seniorbo Højby

50.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-12 for Ølstenshøje, Asnæs

51.

 Endelig vedtagelse af delvis aflysning af Lokalplan S05-05

52.

 Renovering af trapper i Højby og Asnæs

53.

 Renholdelse af fortove

54.

 Tilladelse til at udvide oversvømmelsesdige på Egenæs og ændring af delegationsplanen

55.

 Nedlægge bolig på Kalundborgvej 3, Fårevejle Kirkeby

56.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

57.

 Orientering - Tilstanden på fortove, stier og veje

58.

 Orientering - Behov for anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold

59.

 Orientering - Kyst & Strand 2020

60.

 Orientering - Overfladevand og status på afvandingsprojekt Hovvig

61.

 Orientering - Nummerpladegenkendelse på genbrugsstationer og grenplads

62.

 Meddelelser til og fra formanden

63.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

64.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

65.

 Underskriftsside

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

23.

 Temamøde

24.

 Godkendelse af dagsorden

25.

 Genoptaget - Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

26.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-12 for Ølstenshøje, Asnæs

27.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-13 for Vesterbro 30, Nykøbing Sj

28.

 Anmodning om lokalplan for Rema1000 i Lumsås

29.

 Anmodning om lokalplan for Ellingevej 3, Højby

30.

 Genoptaget - Afgørelse i sag om hundepension

31.

 Genoptaget - Afgørelse om dispensation fra afstandskrav i sag om hundepension

32.

 Sortering af plast

33.

 Odsherred kommune med i Giftfri Have

34.

 Indstilling af 15. Juni Fondens Naturpris 2020

35.

 Genoptaget - Regnvandshåndtering i Bjergesø

36.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

37.

 Orientering - ændring af projektforslag til ombygning af varmeværkerne i Vig og Højby

38.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

39.

 Orientering - fremtidig behandling af madaffald via ARGO

40.

 Meddelelser til og fra formanden

41.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

42.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

43.

 Underskriftsside

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

9.

 Godkendelse af dagsorden

10.

 Genoptaget - Overblik over budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser

11.

 Prioritere forskønnelsespuljen 2020

12.

 Forslag til lokalplan for seniorboliger i Højby

13.

 Anmodning om ny lokalplan til etablering af øko-landsby ved Egebjerg

14.

 Genoptaget - Afgørelse i sag om hundepension

15.

 Afgørelse om dispensation fra afstandskrav i sag om hundepension

16.

 Orientering - Region Sjællands indsatsplan for jordforurening 2020

17.

 Orientering - status på indsats om forbedret spildevandsrensning i det åbne land

18.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

19.

 Meddelelser til og fra formanden

20.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

21.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

22.

 Underskriftsside

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Lokalplan S05-05 ophæves for det areal, hvor lokalplan nr. 2019-07 for mobilmast gælder

3.

 Forslag til kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 2019-09, boligområde ved Getsøvej, Nykøbing Sj.

4.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

5.

 Meddelelser til og fra formanden

6.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

7.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

8.

 Underskriftsside

    Til top