Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

30/6 16/6 9/6

  Maj

12/5

  April

14/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

106.

 Godkendelse af dagsorden

107.

 Prioritering af ekstra asfaltering - Erhvervspakke II

108.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

84.

 Temamøde

85.

 Godkendelse af dagsorden

86.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020

87.

 Forslag til Lokalplan for Egeskoven og forslag til Kommuneplantillæg

88.

 Forslag til Lokalplan 2019-11 på Snerosevej, Fårevejle st. og forslag til Kommuneplantillæg 11

89.

 Anmodning om Lokalplan - Skolegade 15, Hørve

90.

 Anmodning om lokalplan for bil- og modelbilmuseum, Skovvej 5, 4500 Nykøbing Sj.

91.

 Anmodning om Lokalplan - udvidelse af slagteri, Høvevej 65, Fårevejle

92.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Ravnsbjergvej

93.

 Ny fredning

94.

 Genoptaget - Regnvandshåndtering i Bjergesø

95.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

96.

 Orientering - Status for forskønnelsesprojekter 2020

97.

 Orientering - Beskyttelse af grundvandet (BNBO)

98.

 Orientering - Afgørelser fra andre instanser mv.

99.

 Meddelelser til og fra formanden

100.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

101.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

102.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

81.

 Godkendelse af dagsorden

82.

 Forslag til Lokalplan som tillæg til lokalplan 42 for det centrale Nykøbing Sj. inkl. kommuneplantillæg nr. 13

83.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

66.

 Godkendelse af dagsorden

67.

 Budget 2021-2024 - Miljø og Klimaudvalget

68.

 Anlægskatalog fra 2019

69.

 Frigivelse af anlæg - Fredning, erstatning, ny sti mv. Klintebjerg

70.

 Takster for skilte til servicevejvisning i 2020

71.

 Naturpolitik for Odsherred kommune

72.

 Genoptaget - Anmodning om lokalplan for Rema1000 i Lumsås

73.

 Udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning

74.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

75.

 Orientering - Tilsynsindberetning 2019

76.

 Orientering - Renovering af offentlige toiletter

77.

 Meddelelser til og fra formanden

78.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

79.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

80.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

44.

 Temamøde

45.

 Godkendelse af dagsorden

46.

 Prioritering af pulje til CO2 regnskab og klimaindsatser

47.

 Budgetomplacering fra vintertjeneste til vejafvanding og vandløb

48.

 Budgetopfølgning 2020 - Miljø- og Klimaudvalget

49.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for seniorbo Højby

50.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-12 for Ølstenshøje, Asnæs

51.

 Endelig vedtagelse af delvis aflysning af Lokalplan S05-05

52.

 Renovering af trapper i Højby og Asnæs

53.

 Renholdelse af fortove

54.

 Tilladelse til at udvide oversvømmelsesdige på Egenæs og ændring af delegationsplanen

55.

 Nedlægge bolig på Kalundborgvej 3, Fårevejle Kirkeby

56.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

57.

 Orientering - Tilstanden på fortove, stier og veje

58.

 Orientering - Behov for anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold

59.

 Orientering - Kyst & Strand 2020

60.

 Orientering - Overfladevand og status på afvandingsprojekt Hovvig

61.

 Orientering - Nummerpladegenkendelse på genbrugsstationer og grenplads

62.

 Meddelelser til og fra formanden

63.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

64.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

65.

 Underskriftsside

    Til top