Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

10/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

187.

 Temamøde

188.

 Godkendelse af dagsorden

189.

 Parkeringskontrol fra 2021

190.

 CO2-regnskab for 2019 og Handleplan for 2020

191.

 Forslag til lokalplan 2020-08 for rækkehusbebyggelse ved Dovrevej i Nykøbing Sj.

192.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2020-05 Ådalen Asnæs

193.

 Vedtægtsændring - Lammefjordens Dige- og Pumpelag

194.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22

195.

 Rottehandlingsplan 2021-2023

196.

 Forespørgsel om asfalt på privat fællesveje

197.

 Genoptaget - Høring af Region Sjællands Råstofplan 2020-2031

198.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

199.

 Orientering - cykelsti ved Tuborgvej

200.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

201.

 Meddelelser til og fra formanden

202.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

203.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

204.

 Underskriftsside

205.

 Genoptaget - Offentlige toiletter - prioritering af budget fra Erhvervspakke 2

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Godkendelse af dagsorden

166.

 Drøftelse af udkast til Odsherred Kommunes sundhedspolitik 2021-2025

167.

 Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for Glostrup Landsby

168.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-14 samt kommuneplantillæg 14 i Egebjerg

169.

 Endelig vedtagelse af delvis aflysning af lokalplanerne 2011-36 og 72 i Rørvig

170.

 Anmodning om lokalplan for rækkehusbebyggelse ved Dovrevej i Nykøbing Sj

171.

 Anmodning om lokalplan for Islandsvej 12-16 i Nykøbing Sj.

172.

 Takster for 2021 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

173.

 Retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland

174.

 Vandråd - Vandområdeplan 2021-27

175.

 Asfaltering af parkeringsplads ved boldklubben i Fårevejle

176.

 Genoptaget - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

177.

 Forespørgsel om asfalt på privat fællesveje

178.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

179.

 Orientering - Badevandets kvalitet i 2020

180.

 Orientering - Udvidede åbningstider på Hønsinge Genbrugsstation

181.

 Orientering - Høring af Region Sjællands Råstofplan 2020-2031

182.

 Meddelelser til og fra formanden

183.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

184.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

185.

 Underskriftsside

186.

 Genoptaget - Offentlige toiletter - prioritering af budget fra Erhvervspakke 2

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

146.

 Temamøde

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Miljø- og Klimaudvalget

149.

 Vinter- og renholdelsesregulativ 2020

150.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St inkl. kp-tillæg nr. 11

151.

 Anmodning om lokalplan - nyt renseanlæg i Odden Havneby

152.

 Anmodning om lokalplan - Jysk i Nykøbing Sj

153.

 Ekspropriationsbeslutning - Sommerhuskloakering 2020

154.

 Sprøjtefri zoner omkring vandværksboringer - BNBO

155.

 Tilladelse til jordbærtunneler

156.

 Trafiksanering Ravnsbjergvej

157.

 Kørsel med campingvogn over offentlig boldbane

158.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

159.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

160.

 Orientering om kommunens udbytte af aktiviteter i Fishing Zealand

161.

 Meddelelser til og fra formanden

162.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

163.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

164.

 Underskriftsside

    Til top