Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Mar - Feb - Jan

9/3 2/2 2/2 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

57.

 Temamøde Marts

58.

 Godkendelse af dagsorden

59.

 Tilsætning af CO2 i drikkevandsproduktionen

60.

 Pulje til CO2-regnskab og klimaindsatser

61.

 Forslag til lokalplan 2021-02 og kommuneplantillæg for nyt renseanlæg ved Havnebyen

62.

 Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen

63.

 Genoptaget - Cirkelhuset genanvendelse af affald

64.

 Genoptaget - Trafiksanering Ravnsbjergvej

65.

 Genoptaget - Anmodning om lovliggørende lokalplan for Dragsmøllevej 7 og 23, matr. nr. 9a og 8o i Hørve, inkl. kommuneplantillæg

66.

 Anmodning fra Clark Pratt om bæredygtigt byggeri

67.

 Danmarks vildeste kommune

68.

 Orientering - status på arbejdet med boringsnære beskyttelsesområder om vandværksboringer

69.

 Orientering - indsats på forbedret spildevandsrensning i det åbne land

70.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

71.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

72.

 Meddelelser til og fra formanden

73.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

74.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

75.

 Underskriftsside

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Temamøde

35.

 Godkendelse af dagsorden

36.

 Thorsvej 63 - Låge på privat fællesvej

37.

 Prioritering af cykelstiprojekter

38.

 Genoptaget - Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

39.

 Forslag til 2-1 vej på Ravnsbjergvej

40.

 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-22 - Ny slambehandling

41.

 Endelig Kommuneplan 12 og Lokalplan 2017-02.1 for Lundbeck A/S Lumsås

42.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til slambehandlingsanlæg på Fårevejle Renseanlæg

43.

 Detailplan for Rørvig Havn

44.

 Anmodning om lokalplan for tæt-lav boliger på Gyden i Asnæs

45.

 Kyst & Strand 2021 - nye lokaliteter

46.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

47.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

48.

 Orientering - forundersøgelse af lavbundsprojekt i Trundholm Mose

49.

 Orientering - Asnæs Bylaboratorium " Unge samskaber byrum" er afsluttet

50.

 Orientering - Cirkelhuset genanvendelse af affald

51.

 Meddelelser til og fra formanden

52.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

53.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

54.

 Underskriftsside

55.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

56.

 Orientering - ændring i Bygningsreglementet BR18

Gå til toppen af siden 
Punkter

55.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

56.

 Orientering - ændring i Bygningsreglementet BR18

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde Januar

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Anmodning om lovliggørende lokalplan for Dragsmøllevej 7 og 23, matr. nr. 9a og 8o i Hørve, inkl. kommuneplantillæg

4.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan og kommuneplantillæg for Skovvej 5

5.

 Forslag til lokalplan for Skolegade 15, 4534 Hørve, matr. nr. 10fc og 10go i Hørve

6.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

7.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

8.

 Orientering - deltagelse i projektet DK2020

9.

 Meddelelser til og fra formanden

10.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

11.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

12.

 Underskriftsside

    Til top