Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

15/6 15/6 1/6

  Maj

18/5

  April

20/4 15/4 8/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Budgetdialogmøder med interessegrupper

136.

 Godkendelse af dagsorden

137.

 Meddelelser fra formanden

138.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

139.

 Orientering fra administrationen

140.

 Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2021-2022 (juni 2021)

141.

 Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik for 1. kvartal 2021 på beskæftigelsesområdet

142.

 Forældrebetaling for SFO og fritidstilbud efter Serviceloven

143.

 Revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2020

144.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Alle udvalg

145.

 Budgetforslag 2022 - 2025 - Økonomiudvalget

146.

 Bygningsgennemgang og vedligeholdsefterslæb

147.

 Ansøgning om godkendelse af renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

148.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg og Kommuneplantillæg 19

149.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen

150.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk ved Rørvig

151.

 Formalisering af eksisterende samarbejde med Argo om biologisk behandling af madaffald

152.

 Ansøgning om etablering af privatbørnehave under Nørre Asmindrup friskole

153.

 Beslutning: Balance mellem drift og økonomi i Madservice

154.

 Lokale fødevarer til Odsherred Madservice

155.

 Integrationsrådets årsberetning 2020

156.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2020

157.

 Genoptaget - Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden - Forslag om advokatundersøgelse af bestyrelsens rolle i NVPROs konkurs

158.

 Underskriftsside

Lukket punkt

159.

 Salg af Ordrupvej 68b, matrikel 28 Ordrup By, Fårevejle

160.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

Lukket punkt

161.

 Salg af Adelers Alle 159, 4540 Fårevejle. Matr.nr, 4fk, Lammefjorden, Fårevejle,

Gå til toppen af siden 
Punkter

160.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

Lukket punkt

161.

 Salg af Adelers Alle 159, 4540 Fårevejle. Matr.nr, 4fk, Lammefjorden, Fårevejle,

Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Godkendelse af dagsorden

133.

 Fredning af Veddinge Bakker, Skamlebæksletten og Bollinge Bakke

134.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

104.

 Temamøde om kommuneplan - detailhandelsanalyse

105.

 Godkendelse af dagsorden

106.

 Meddelelser fra formanden

107.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

108.

 Orientering fra administrationen

109.

 Orientering om retningslinje om krænkelser

110.

 Orientering om moms på dagrenovation

111.

 Opfølgning på budgetaftale for 2021

112.

 Budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025 (Budgetnotat II)

113.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for 2020

114.

 Prioritering af anlæg 2021

115.

 Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2021/22

116.

 Godkende nye takster for Servicepakker på plejecentre

117.

 Budget 2022-2025, Økonomiudvalget

118.

 Odsherred Spildevand - garanti for lån på 40,0 mio. kr.

119.

 Årsrapport 2020 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

120.

 Nykøbing Sjælland Varmeværk - garanti for lån på 6,0 mio. kr.

121.

 Modernisering af vejbelysningsanlægget

122.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-22 - Ny slambehandling

123.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-01 for Fårevejle Renseanlæg, samt kommuneplantillæg 17

124.

 Forhøje dige i grundejerforeningerne Diget og Egenæs Idyl

125.

 Endelig godkendelse fjernvarmeprojekt i Rørvig

126.

 Klyngesamarbejde og tiltrækning af Food & Bio Cluster

127.

 Genoptaget - Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden - Forslag om advokatundersøgelse af bestyrelsens rolle i NVPROs konkurs

128.

 Underskriftsside

Lukket punkt

129.

 Salg af Vallekildevej 8, 4534 Hørve, matr. nr. 10-ai, Hørve By, Hørve

Lukket punkt

130.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 5 4581 Rørvig matr. nr. 9-dx Rørvig By Rørvig

Lukket punkt

131.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 19, 4581 Rørvig matr.nr. 9-dp Rørvig By, Rørvig

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

78.

 Dialogmøde med Kammeradvokaten

79.

 Godkendelse af dagsorden

80.

 Meddelelser fra formanden

81.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

82.

 Orientering fra administrationen

83.

 Orientering fra Job & Ydelser

84.

 Slutrapportering beskæftigelsesplan 2019/20

85.

 Orientering om model for automatisk nedlukning ved COVID-19-smitteudbrud

86.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, alle udvalg

87.

 Årsregnskab 2020 samt overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021

88.

 Anlægsbevilling til projekt Campus Odsherred i Asnæs

89.

 Udbedring af udeareal samt to påbud fra Arbejdstilsynet på daginstitutionsområdet

90.

 Sociale klausuler i udbudsforretninger

91.

 Godkendelse af model for leasing af it-udstyr

92.

 Udmøntning af statslig pulje til øget normering på dagtilbudsområdet

93.

 Kasse- og regnskabsregulativ

94.

 Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten

95.

 Planstrategi - endelig vedtagelse - kommuneplanlægning

96.

 Forskønnelsepuljer 2021

97.

 Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2020-2021

98.

 Godkendelse af udtrædelsesaftale med Destination Sjælland

99.

 Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. turisme i Odsherred fra 1. juli 2021

100.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden - Forslag om advokatundersøgelse af bestyrelsens rolle i NVPROs konkurs

101.

 Underskriftsside

Lukket punkt

102.

 Tilbagekøb af Toldstedet 5, 4583 Sj. Odde, matr. nr. 11it

Lukket punkt

103.

 Salg af del af Storøvej 4, matr. nr. 4 es, Lammefjorden Fårevejle

Gå til toppen af siden 
Punkter

75.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

76.

 Genoptaget - Tilbud på renoveringsopgave af tagene på Asnæs-Grevinge-Hallen og Asnæs Svømmehal

77.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

72.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

73.

 Tilbud på renoveringsopgave af tagene på Asnæs-Grevinge-Hallen og Asnæs Svømmehal

74.

 Underskriftsside

    Til top