Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

23/2 23/2 9/2

  Januar

19/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

36.

 Godkendelse af dagsorden

37.

 Tilbagebetaling af forældrebetaling

38.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

36.

 Godkendelse af dagsorden

37.

 Tilbagebetaling af forældrebetaling

38.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Meddelelser fra formanden

20.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

21.

 Orientering fra administrationen

22.

 Temamøde - Drøftelse af fremtidig overordnet organisering af turismeområdet

23.

 Orientering om breve fra styrelserne ved årsregnskabet 2018 og 2019

24.

 Orientering - ændring i Bygningsreglementet BR18

25.

 Låneramme 2020 og forventet låneramme 2021

26.

 Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

27.

 Genoptaget - Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

28.

 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-22 - Ny slambehandling

29.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til slambehandlingsanlæg på Fårevejle Renseanlæg

30.

 Endelig Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 2017-02.1 for Lundbeck A/S Lumsås

31.

 Godkendelse af Skema B Postfunktionærernes Andelsboligforening 20 almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

32.

 Stårupvej 3 - Helenehaven - Fremtidig anvendelse

33.

 Underskriftsside

Lukket punkt

34.

 Salg af del af Getsøvej 5, del af matr. nr. 22d, til almene seniorboliger

Lukket punkt

35.

 Kondemnering af ejendom

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Orientering fra administrationen

5.

 Meddelelse om ministeriets gennemgang af revisionsberetningerne for 2018

6.

 Decisionsskrivelse 2019 - Beskæftigelsesministeriets område

7.

 Orientering - brev om mulig lukning af ARGOs affaldsanlæg i Roskilde

8.

 Orientering - Borgermøde om kommuneplanen samt procesplan

9.

 Proces- og tidsplan samt regler og retningslinjer for udarbejdelsen af budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025.

10.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B Ombygning af 8 boliger Fårevejlecentret

11.

 Godkendelse af anvisnings- og udlejningsaftale 2021 med boligorganisationen Lejerbo

12.

 Genoptaget - Ombygning med brandadskillelse mellem Nørregade 19a og 19b, 4534 Hørve

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan og kommuneplantillæg for Skovvej 5

14.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

15.

 Medfinansiering af DM i Skills

16.

 Genoptaget - Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering

17.

 Underskriftsside

    Til top