Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

24/11 17/11

  Oktober

20/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

256.

 Godkendelse af dagsorden

257.

 Underskriftsside

Lukket punkt

258.

 Evaluering tværkommunalt turistsamarbejde

Gå til toppen af siden 
Punkter

230.

 TEMA - Besøg af Waste Plastic Upcycling (WPU) kl. 15.00

231.

 Godkendelse af dagsorden

232.

 Meddelelser fra formanden

233.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

234.

 Orientering fra administrationen

235.

 Status på praksis og svartider ved henvendelser

236.

 Fordeling af investeringspuljen på 1,5 mio. kr. i budget 2021

237.

 Fleksibel arbejdstid på dagtilbudsområdet

238.

 Anlægsbevilling til renovering af Asnæs svømmehal

239.

 Beslutning - Udmøntning af Regeringens initiativer for svækkede ældre

240.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2021 på baggrund af det vedtagne budget for 2021

241.

 Takster 2021 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

242.

 Genoptaget - Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

243.

 Godkendelse af vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen

244.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-14 samt kommuneplantillæg 14 i Egebjerg

245.

 Retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland

246.

 Drøftelse af udkast til Odsherred Kommunes sundhedspolitik 2021-2025

247.

 Politik for røgfri arbejdstid

248.

 Arbejdsmiljø- og personaleredegørelsen 2019-2020

249.

 Genoptaget - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

250.

 Underskriftsside

Lukket punkt

251.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 15, 4581 Rørvig, matr. nr. 9-dr, Rørvig By, Rørvig

Lukket punkt

252.

 Køb af areal

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

206.

 Godkendelse af dagsorden

207.

 Meddelelser fra formanden

208.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

209.

 Orientering fra administrationen

210.

 Orientering om ny MED-aftale og implementering af den

211.

 Status på COVID-19-initiativer på beskæftigelsesområdet - oktober 2020

212.

 Beskæftigelsesplan 2021/2022

213.

 Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Økonomiudvalget

214.

 Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, alle udvalg

215.

 Finansiel strategi

216.

 Status på erhvervspakke 1 og 2

217.

 Anvendelse af ressourcer til Trafik, Natur og Miljø

218.

 Forslag til disposition for planstrategi

219.

 Anmodning om lokalplan - Jysk i Nykøbing Sj

220.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St inkl. kp-tillæg nr. 11

221.

 Ekspropriationsbeslutning - Sommerhuskloakering 2020

222.

 Fleksibel arbejdstid på dagtilbudsområdet

223.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

224.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om borgerkommunikation

225.

 Underskriftsside

Lukket punkt

226.

 Arealoverførsel af del af matr.nr. 11be, Højby By, Højby (Højbygårdsvej 2, 4573 Højby)

Lukket punkt

227.

 Kondemnering af ejendom

Lukket punkt

228.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 15, 4581 Rørvig, matr. nr. 9-dr, Rørvig By, Rørvig

Lukket punkt

229.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 9, 4581 Rørvig, matr. nr. 9-du, Rørvig By, Rørvig

    Til top