Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

7/12

  November

23/11

  Oktober

26/10 12/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

257.

 Godkendelse af dagsorden

258.

 Meddelelser fra formanden

259.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

260.

 Orientering fra administrationen

261.

 Valg af næstformand

262.

 Økonomiudvalgets budget for 2022

263.

 Salg af ejendomme i 2021

264.

 Prioritering af økonomi for planlagt bygningsvedligeholdelse og klimaskærm for år 2022

265.

 Bygningsvedligehold og ejendomsstrategi

266.

 Anlægsbevilling til Odsherred Havne i 2022

267.

 Vedtagelse af Byfornyelsesprogram for Områdefornyelse i Asnæs

268.

 Kommuneplanrevision - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-33

269.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B, almene seniorboliger Getsøvej, 4500 Nykøbing Sj.

270.

 Udvidelse af Getsøvej

271.

 Odsherred Forsynings overtagelse af Egebjerg Nærvarme

272.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019-22 - Blankebjerg, Vig

273.

 Nye ordninger til husstandsindsamlinger for glas/metal, aviser/pap og plastik og fødevarekartoner

274.

 Brændstof til renovationsbilerne til indsamling af de genanvendelige materialer

275.

 Indsamling af farligt affald

276.

 Indsamling af tekstiler

277.

 Organisationsændring - ny struktur i kommunens øverste ledelse

278.

 Underskriftsside

Lukket punkt

279.

 Bygningen (kiosk) Jernbanegade 2a, 4500 Nykøbing S

Lukket punkt

280.

 Salg af Getsøvej 5 og 17, 4500 Nykøbing Sj. del af matr. nr. 22d, 22e samt 40a, Grønnehave, Nykøbing S. Jorder

Lukket punkt

281.

 Salg af Grundtvigsskolen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

234.

 Godkendelse af dagsorden

235.

 Meddelelser fra formanden

236.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

237.

 Orientering fra administrationen

238.

 Opfølgning på implementering af fagsystemerne KSD og KY

239.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2022 på baggrund af det vedtagne budget for 2022

240.

 Takster 2022 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

241.

 Godkendelse af takster 2022 jfr. Rammeaftale for det specialiserede socialområde

242.

 Udmøntning af midler til oplevelser for udsatte borgere

243.

 Låneoptagelse på 40 mio. kr.

244.

 Odsherred Forsyning ansøger om kommunegaranti på 110,8 mio. kr.

245.

 Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019-22 - ændring af tømningsfrekvens for sommerhuse og øget serviceniveau for alle

246.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B, VAB afd. 26, Asnæs Nellemosevej

247.

 Ombygning af garage, Havnevej 18 STU, bygningsrokade

248.

 Vedtagelse af byfornyelsesprogram til Vig

249.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af 2020-03, Mellem Søerne i Højby

250.

 Anmodning om lokalplan for Betongården, Trundholmvejen 4, Højby

251.

 Driftsoverenskomst med EUC

252.

 Retningslinjer for håndtering af krænkende handlinger 2021

253.

 Underskriftsside

Lukket punkt

254.

 Arealoverførsel af matr. 7cø Vig By, Vig

Lukket punkt

255.

 Salg af del af Torvesvinget 5, 4560 Vig, matr. nr. 7cc Vig By Vig

Lukket punkt

256.

 Salg af Skovbørnehave Nykøbing

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

231.

 Godkendelse af dagsorden

232.

 Underskriftsside

Lukket punkt

233.

 Salg af Odsherredvej 1, 4572 Nr. Asmindrup

Gå til toppen af siden 
Punkter

220.

 Godkendelse af dagsorden

221.

 Meddelelser fra formanden

222.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

223.

 Orientering fra administrationen

224.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Alle udvalg

225.

 Bygningsvedlighold og ejendomsstrategi

226.

 Godkende regulativ for almene vandværker 2021

227.

 Principgodkendelse af projektforeslag om varmeværk i Fårevejle og varmeforsyning i Fårevejle stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs og Hørve

228.

 Anmodning fra Museum Vestsjælland om forlængelse af økonomiaftale

229.

 Underskriftsside

Lukket punkt

230.

 Valg af forsikringer og forsikringsselskaber i Odsherred Kommune fra 1. januar 2022

    Til top