Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget )

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12 24/11 17/11 20/10

  Sep - Aug - Jul

29/9 1/9 25/8 18/8

  Jun - Maj - Apr

23/6 9/6 26/5 19/5 21/4 1/4

  Mar - Feb - Jan

26/3 18/2 21/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

256.

 Godkendelse af dagsorden

257.

 Meddelelser fra formanden

258.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

259.

 Orientering fra administrationen

260.

 Afrapportering beskæftigelsesplan 2019/20

261.

 Status på COVID-19 inititativer på beskæftigelsesområdet, december 2020

262.

 Status på Seniorpension

263.

 Orientering - status for byggesagsbehandling

264.

 Beskæftigelsesplan 2021/2022

265.

 Principper for budgetopfølgninger 2021

266.

 Overblik over budget 2021-2024 og de økonomiske konsekvenser, Økonomiudvalget

267.

 Godkendelse af takster 2021 jfr. Rammeaftale for det specialiserede socialområde

268.

 Salg af ejendomme i 2020

269.

 Parkeringskontrol fra 2021

270.

 Fødevareindkøb til Odsherred Madservice

271.

 Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering

272.

 Anbefalinger fra §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats

273.

 Tillæg til ejerstrategi - Odsherred Forsyning

274.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22

275.

 Forslag til Planstrategi 2020

276.

 Kommuneplan 2021-2033 - Idéfase og Debatoplæg

277.

 Anmodning om tillæg til Kommuneplan 2017-2029 om Solvognens Fundsted i Trundholm Mose

278.

 Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby

279.

 Godkendelse af Skema A, Højbovej og Lindebjergvej Hørve afd. 473-0 Lejerbo

280.

 Ansøgning om renovering af afd. 26 Asnæs Nellemosevej matr. nr. 5-br, Asnæs By, Asnæs

281.

 Godkendelse af etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.

282.

 Drøftelse af mulighederne for at indføre årsnorm på ældre- og omsorgsområdet

283.

 Genoptaget - Evaluering tværkommunalt turistsamarbejde

284.

 Underskriftsside

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

256.

 Godkendelse af dagsorden

257.

 Underskriftsside

Lukket punkt

258.

 Evaluering tværkommunalt turistsamarbejde

Gå til toppen af siden 
Punkter

230.

 TEMA - Besøg af Waste Plastic Upcycling (WPU) kl. 15.00

231.

 Godkendelse af dagsorden

232.

 Meddelelser fra formanden

233.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

234.

 Orientering fra administrationen

235.

 Status på praksis og svartider ved henvendelser

236.

 Fordeling af investeringspuljen på 1,5 mio. kr. i budget 2021

237.

 Fleksibel arbejdstid på dagtilbudsområdet

238.

 Anlægsbevilling til renovering af Asnæs svømmehal

239.

 Beslutning - Udmøntning af Regeringens initiativer for svækkede ældre

240.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2021 på baggrund af det vedtagne budget for 2021

241.

 Takster 2021 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

242.

 Genoptaget - Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

243.

 Godkendelse af vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen

244.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-14 samt kommuneplantillæg 14 i Egebjerg

245.

 Retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland

246.

 Drøftelse af udkast til Odsherred Kommunes sundhedspolitik 2021-2025

247.

 Politik for røgfri arbejdstid

248.

 Arbejdsmiljø- og personaleredegørelsen 2019-2020

249.

 Genoptaget - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

250.

 Underskriftsside

Lukket punkt

251.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 15, 4581 Rørvig, matr. nr. 9-dr, Rørvig By, Rørvig

Lukket punkt

252.

 Køb af areal

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

206.

 Godkendelse af dagsorden

207.

 Meddelelser fra formanden

208.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

209.

 Orientering fra administrationen

210.

 Orientering om ny MED-aftale og implementering af den

211.

 Status på COVID-19-initiativer på beskæftigelsesområdet - oktober 2020

212.

 Beskæftigelsesplan 2021/2022

213.

 Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Økonomiudvalget

214.

 Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, alle udvalg

215.

 Finansiel strategi

216.

 Status på erhvervspakke 1 og 2

217.

 Anvendelse af ressourcer til Trafik, Natur og Miljø

218.

 Forslag til disposition for planstrategi

219.

 Anmodning om lokalplan - Jysk i Nykøbing Sj

220.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St inkl. kp-tillæg nr. 11

221.

 Ekspropriationsbeslutning - Sommerhuskloakering 2020

222.

 Fleksibel arbejdstid på dagtilbudsområdet

223.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

224.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om borgerkommunikation

225.

 Underskriftsside

Lukket punkt

226.

 Arealoverførsel af del af matr.nr. 11be, Højby By, Højby (Højbygårdsvej 2, 4573 Højby)

Lukket punkt

227.

 Kondemnering af ejendom

Lukket punkt

228.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 15, 4581 Rørvig, matr. nr. 9-dr, Rørvig By, Rørvig

Lukket punkt

229.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 9, 4581 Rørvig, matr. nr. 9-du, Rørvig By, Rørvig

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 TEMA - Besøg af Waste Plastic Upcycling (WPU) kl. 15.00

185.

 Godkendelse af dagsorden

186.

 Meddelelser fra formanden

187.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

188.

 Orientering fra administrationen

189.

 Orientering om tilsagn om lånedispensation for 2021

190.

 Orientering om halvårsregnskab pr. 31. august 2020

191.

 Budget 2021-2024 - 2. behandling af budgetforslag

192.

 Retningslinjer for opkrævning af garantiprovision

193.

 Bygningsrokader 2020, Økonomi

194.

 Udvidelse af mødefaciliteter på Rådhuset

195.

 Beslutning om implementering af erfaringer, viden og resultater fra Fårevejlemodellen

196.

 Budget og takster for Renovationen 2021

197.

 Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

198.

 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42 for den centrale del af Nykøbing Sj inkl. kommuneplantillæg nr. 13

199.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-06 for Veteranbilmusseum ved Egebjerg inkl. Kommuneplantillæg nr. 16

200.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby, inkl. Kommuneplantillæg nr. 15

201.

 Forslag til Lokalplan nr. 2017-02.1 for Udvidelse af H. Lundbeck A/S, Lumsås, inkl. Kommuneplantillæg nr. 12

202.

 Underskriftsside

Lukket punkt

203.

 Samarbejdet med Digitaliseringsforeningen Sjælland

Lukket punkt

204.

 Salg af areal Dovrevej samt Forskodderne

Lukket punkt

205.

 Salg af Skovbørnehaven Egebjergvej 48, 4500 Nykøbing Sj., samt udvikling af Dr. Egedesvej 11-13, 4500 Nykøbing.

Gå til toppen af siden 
Punkter

178.

 Godkendelse af dagsorden

179.

 Meddelelser fra formanden

180.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

181.

 Orientering fra administrationen

182.

 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene

183.

 Underskriftsside

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

175.

 Godkendelse af dagsorden

176.

 Aftaler om Sorø og Lejre Kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S

177.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

145.

 Godkendelse af dagsorden

146.

 Meddelelser fra formanden

147.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

148.

 Orientering fra administrationen

149.

 Afrapportering på Beskæftigelsesplan 2019/20

150.

 Temamøde om Beskæftigelsesplan 2021/22

151.

 Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge (Covid- 19)

152.

 Budget 2021-2024 til prioritering, Økonomiudvalget

153.

 Nedsættelse af udskrivningsprocenten fra 26,6 - 26,3 pct.

154.

 Frigivelse af midler fra skolerenoveringspulje 2020

155.

 Kommunegaranti for lån til køb af slamsuger - Odsherred Tømning A/S

156.

 Ny modtagefunktion til byggesagsområdet

157.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2019 og administrationens opfølgning på anbefalinger

158.

 Integrationsrådets årsberetning 2019

159.

 Ansøgning om godkendelse af renovering VAB afd. 5 Holmagervej 2, 4534 Hørve, matr. nr. 8-de

160.

 Godkendelse af Skema C Renovering 467-0 Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac, Fårevejle By, Fårevejle

161.

 Lokalplan for Getsøvej og kommuneplantillæg til endelig vedtagelse, Getsøvej 5 og 17, matr. nr. 22e, 22d, dele af 22c, 40a Grønnehave, Nykøbing S. Jorder

162.

 Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22 - Fælles-privat spildevandsanlæg Lynghusvej 1, 1a, 1b, 1c.

163.

 Genoptaget - Bygningsrokader 2020 (efter høring)

164.

 Genoptaget - Godkendelse af forslag til delvis realisering af Byrådets beslutning om Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud inden for Center for Social og Psykiatris nuværende bygningsmæssige rammer

165.

 Godkendelse af In-house - og samarbejdsaftale vedrørende DSI Baeshøjgård plejecenter

166.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om gevinster i sagsbehandlingstider under COVID-19

167.

 Underskriftsside

Lukket punkt

168.

 Salg af Skovbørnehaven Egebjergvej 48, 4500 Nykøbing Sj.

Lukket punkt

169.

 Salg af Industrivænget 2a, 4540 Fårevejle, matr. nr. 4-kr, Lammefjorden Fårevejle

Lukket punkt

170.

 Salg af Toldstedet 5, 4583 Sj. Odde, matr. nr. 11it

Lukket punkt

171.

 Fremtid for grunden, hvor den tidligere Højby Hal lå

Lukket punkt

172.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

173.

 Kondemnering af ejendom

Lukket punkt

174.

 Kondemnering af ejendom

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

111.

 Temamøde med Odsherred Forsyning

112.

 Godkendelse af dagsorden

113.

 Meddelelser fra formanden

114.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

115.

 Orientering fra administrationen

116.

 Forlængelse af FUS Serviceaftale Porteføljeforvaltning

117.

 Status omkring aftaler om COVID-19-initiaver på beskæftigelsesområdet

118.

 Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

119.

 Revisionsberetning af årsregnskabet for 2019

120.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Økonomiudvalget

121.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - alle udvalg

122.

 Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2020/21

123.

 Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser

124.

 Konvertering af lån til fast rente

125.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Ravnsbjergvej

126.

 Erhvervspakke 2020, status

127.

 Etablering af værnemiddeldepot på Vangen

128.

 Principper for håndtering af pulje-, fonds- og projektmidler

129.

 Kommunegaranti for lån til Bøsserup Vandværk a.m.b.a. til finansiering af del af nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk.

130.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

131.

 Investorsøgning - Grundtvigsskolen

132.

 Skema B - Opførelse af almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

133.

 Forudgående høring kommuneplantillæg for Veteranbilmuseum - Skovvej 5

134.

 Forslag til Lokalplan for Egeskoven og forslag til Kommuneplantillæg

135.

 Forslag til Lokalplan 2019-11 på Snerosevej, Fårevejle st. og forslag til Kommuneplantillæg 11

136.

 Ny fredning

137.

 Status på Campus Asnæs

138.

 Underskriftsside

Lukket punkt

139.

 Overdragelse af Vig Bio, Ravnsbjergvej 4560 Vig

Lukket punkt

140.

 Salg af Skolegade 15, 4534 Hørve, matr. nr. 10fc og 10go, Hørve By, Hørve

Lukket punkt

141.

 Genoptaget - Godkendelse af salgsmateriale Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing

Lukket punkt

142.

 Salg af Rosendalen 15b, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 48-v, Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder

Lukket punkt

143.

 Salg af Industrivænget 2a, 4540 Fårevejle, matr. nr. 4-kr, Lammefjorden Fårevejle

Lukket punkt

144.

 Salg af Højgårdsvej 1B og 3, 4540 Fårevejle

Gå til toppen af siden 
Punkter

108.

 Godkendelse af dagsorden

109.

 Forslag til Lokalplan som tillæg til lokalplan 42 for det centrale Nykøbing Sj. inkl. kommuneplantillæg nr. 13

110.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

105.

 Godkendelse af dagsorden

106.

 Erhvervspakke 2

107.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Meddelelser fra formanden

78.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

79.

 Orientering fra administrationen

80.

 Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet

81.

 Praksis for indhentning af lægeerklæringer

82.

 Kontrolarbejdet i Odsherred Kommune

83.

 Afrapportering på beskæftigelsesområdet (COVID-19)

84.

 Konsekvenser af aftaler om COVID-19-initiaver på beskæftigelsesområdet

85.

 Konsekvenserne for arbejdsmarkedet i Odsherred (COVID-19)

86.

 Prognose for økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet (COVID-19)

87.

 Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 om repatrieringsindsatsen

88.

 Forventet regnskab 2020 pr. 30. april 2020

89.

 Procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021/2022

90.

 Godkendelse af anlægsregnskaber

91.

 Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser

92.

 Budget 2021-2024 - Økonomiudvalget

93.

 Godkendelse af Skema A Fårevejlecentret Havevang til familielieboliger

94.

 Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby

95.

 Godkendelse af Skema A, Toftegårdsvej afd. 497-0 Lejerbo

96.

 Årsrapport 2019 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

97.

 Genoptaget - Bygningsrokader 2020

98.

 Godkendelse af forslag til delvis realisering af Byrådets beslutning om Socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud inden for Center for Social og Psykiatris nuværende bygningsmæssige rammer

99.

 Frigivelse af anlæg - Fredning, erstatning, ny sti mv. Klintebjerg

100.

 Takster for skilte til servicevejvisning i 2020

101.

 Udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning

102.

 Underskriftsside

Lukket punkt

103.

 Salg af Brisevej 13, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.

Lukket punkt

104.

 Salg af Gartnervænget 6, 4571 Grevinge, mat.nr. 20 K, Grevinge By, Grevinge

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Godkendelse af dagsorden

50.

 Meddelelser fra formanden

51.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

52.

 Orientering fra administrationen

53.

 Decisionsskrivelse 2018 - Beskæftigelsesministeriets område

54.

 Handlingsplan og status vedr. erhvervsstrategi 2019-2022

55.

 Årsregnskab 2019 samt overførsler fra 2019 til 2020

56.

 Budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget

57.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - alle udvalg

58.

 Ansøgning om lånepulje til finansiering af COVID-19-udgifter

59.

 Budget 2021

60.

 Budgetomplacering fra vintertjeneste til vejafvanding og vandløb

61.

 Tilskud for 2020 til bedre bemanding

62.

 Konsekvenser af ny seniorpension

63.

 Servicemål for byggesager og miljøgodkendelser for 2019 samt tiltag for 2020

64.

 Videresendt - Behov for anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold

65.

 Tilladelse til at udvide oversvømmelsesdige på Egenæs og ændring af delegationsplanen

66.

 Garanti for lån til renovering af ledningsnet i Digterkvarteret, Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.

67.

 Tillæg til Kommuneplan 2017-2029, forudgående høring, Lundbeck og virksomhedens omgivelser, Lumsås

68.

 Anmodning om kommuneplantillæg for Ellingevej 3 i Højby

69.

 Planstrategi - opstart af Tema2: erhverv, turisme og bymidter

70.

 Genoptaget - §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

71.

 Bygningsrokader 2020

72.

 Godkende udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater 2021-2024

73.

 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem WannaSport og Odsherred Kommune vedr. udlejning af ikke udnyttede idrætsfaciliteter

74.

 Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets møde om kuratellets redegørelse for NVPRO's konkurs samt NVPRO og Anneberg Efterskole

75.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

46.

 Godkendelse af dagsorden

47.

 Erhvervspakke 2020

48.

 Underskriftsside

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

35.

 Godkendelse af dagsorden

36.

 Eventuelt

37.

 Ansøgning om delvis fritagelse for dækning af tab af fraflytninger via dispositionsfond og dispensation til at dække tab via egen konto - for den almene Andelsboligforening af 1946 i Højby

38.

 Godkendelse af Skema C Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a

39.

 Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti Lejerbo afdeling 560-0 Købmandsgården

40.

 Genoptaget - Prioritering og frigivelse af skolerenoveringspulje 2020

41.

 Underskriftsside

Lukket punkt

42.

 Godkendelse af salgsmateriale Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing

Lukket punkt

43.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 5 4581 Rørvig matr. nr. 9-dx Rørvig By Rørvig

Lukket punkt

44.

 Salg af Venusvej 5, 4500 Nykøbing

Lukket punkt

45.

 Salg af del af Stårupvej 3, 4573 Højby

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

23.

 Godkendelse af dagsorden

24.

 Meddelelser fra formanden

25.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

26.

 Orientering fra administrationen

27.

 Forenkling af krav om lægeerklæring

28.

 Forslag til kommissorium for §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

29.

 Forudgående høring om kommuneplantillæg for etablering af øko-landsby i Egebjerg

30.

 Forslag til kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 2019-09, boligområde ved Getsøvej, Nykøbing Sj.

31.

 Overdragelse af Adelers Huse Adelers Alle 2-8, 4540 Fårevejle

32.

 Indstille bestyrelsesmedlem til Foreningen Nationalt Center for Lokale Fødevarer

33.

 Underskriftsside

Lukket punkt

34.

 Udbud af Venusvej 5, 4500 Nykøbing Sj

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Orientering fra administrationen

5.

 Orientering om retningslinjer for Ledelsestilsyn jf. de Økonomiske Principper

6.

 Orientering om Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetning for regnskabsåret 2017.

7.

 Orientering om efterregulering af kommunal medfinansiering for 2018

8.

 Likviditetsprognose ultimo december 2019

9.

 Resultat af tilbudsindhentning vedr. bank

10.

 Godkende administrativ udmøntning af transportprojekt

11.

 Principper for budgetopfølgninger i 2020

12.

 Låneramme 2020

13.

 Fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændring i lokalplan - principiel afgørelse

14.

 Udbudsplan for 2020

15.

 Fødevareudbud - det videre forløb

16.

 Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune

17.

 Røgfri kommune

18.

 Disposition til strategi for Bosætning og Livskvalitet

19.

 Byrådets temamøder 1. halvår 2020

20.

 Beslutning vedrørende intensivering af arbejdet med fundraising

21.

 Underskriftsside

Lukket punkt

22.

 Salg af Henry Jakobsens Vænge 17, 4581 Rørvig, matr. nr. 9-dq, Rørvig By, Rørvig

    Til top