Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

10/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

151.

 Godkendelse af dagsorden

152.

 Orientering om Socialtilsyn Østs driftsorienterede tilsyn i Vasac og Grønnehaven

153.

 Genoptaget - godkendelse af kvalitetsstandarder på hjemmeplejeydelser

154.

 Social- og Forebyggelsesudvalgets budget for 2022

155.

 Beslutning vedrørende anvendelse af midler til iværksættelse af aktiviteter målrettet sårbare ældre.

156.

 Beslutning vedrørende tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2021

Lukket punkt

157.

 Ankede klagesager til orientering i Social- og Forebyggelsesudvalget

158.

 Meddelelser

159.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

160.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn samt bestyrelse

161.

 Årshjul 2021

162.

 Underskriftsside

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

136.

 Godkendelse af dagsorden

137.

 Orientering om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

138.

 Orientering om Medusas statusrapport 2020

139.

 Orientering om Socialtilsyn Østs driftsorienterede tilsyn i Bo- og Støttecentret

140.

 Takster for 2022 vedr. ældreområdet

141.

 Godkendelse af takster 2022 jfr. Rammeaftale for det specialiserede socialområde

142.

 Udmøntning af midler til oplevelser for udsatte borgere

143.

 Henvendelse om sag på dagsordenen vedrørende det digitale chatforum Boblberg

144.

 Henvendelse om sag på dagsordenen vedrørende nærhospitaler

145.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg

146.

 Meddelelser

147.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

148.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn samt bestyrelse

149.

 Årshjul 2021

150.

 Underskriftsside

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

121.

 Godkendelse af dagsorden

122.

 Genoptaget - Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force-afrapportering vedr. forløb i Voksenteam-Myndighed

123.

 Orientering om Patientsikkerhed - Årsrapport 2020

124.

 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

125.

 Orientering om Covid-19-test-setup i ældreplejen

126.

 Henvendelsessag vedrørende organiseringen af arbejdet i Hjemme- og Sygeplejen i Odsherred Kommune

127.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Social- og Forebyggelsesudvalget

128.

 Genoptaget - Godkendelse af kvalitetsstandarder for tekniske hjælpemidler

129.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmeplejeydelser

130.

 Beslutning om indgåelse i projekt WIPP360

131.

 Meddelelser

132.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

133.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn samt bestyrelse

134.

 Årshjul 2021

135.

 Underskriftsside

    Til top