Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

9/6

  Maj

12/5

  April

14/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Social- og Forebyggelsesudvalget

78.

 Budgetforslag 2022 - 2025 - Social- og Forebyggelsesudvalget

79.

 Beslutning vedrørende tilsyn på personlig og praktisk hjælp

80.

 Beslutning: Balance mellem drift og økonomi i Madservice

81.

 Demensindsatsens muligheder på Baeshøjgård

82.

 Genoptaget - Drøftelse vedrørende nødkald til borgere i eget hjem

83.

 Genoptaget - Drøftelse af indkøb og tildeling af nødkald på kommunens plejecentre

84.

 Genoptaget - Videresendt - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Aftaleforhold på bo- og opholdssteder

Lukket punkt

85.

 Ankede klagesager til orientering i Social- og Forebyggelsesudvalget

86.

 Meddelelser

87.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

88.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn samt bestyrelse

89.

 Årshjul 2021

90.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Godkendelse af dagsorden

61.

 Orientering om spørgeskemaundersøgelse hos modtagerne af § 18 midler - tilskud til frivilligt socialt arbejde

62.

 Godkende nye takster for Servicepakker på plejecentre

63.

 Genoptaget - Beslutning vedrørende madudbringning til borgere i eget hjem

64.

 Beslutning vedrørende mad til borgere i eget hjem

65.

 Beslutning vedrørende plejehjemslæger

66.

 Godkendelse af handleplan for årlige kommunale plejehjemstilsyn 2020

67.

 Beslutning vedrørende budget 2022-2025, Social- og Forebyggelsesudvalget

68.

 Beslutning om opstartsperiode af Socialtandpleje i Odsherred Kommune.

69.

 Udmøntning af Sundhedspolitikken 2021-2025 "Sammen om sundhed - Odsherred i bevægelse" i 2021.

Lukket punkt

70.

 Ankede klagesager til orientering i Social- og Forebyggelsesudvalget

71.

 Meddelelser

72.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

73.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

74.

 Årshjul 2021

75.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

46.

 Godkendelse af dagsorden

47.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, Social- og Forebyggelsesudvalget

48.

 Henvendelser vedrørende flytning af Demensindsatsen til Solvognen

49.

 Beslutning vedrørende etablering af kaffestuer

50.

 Godkendelse af Socialtilsyn Østs anmeldte driftsorienterede tilsyn hos Rusmiddelteamet

51.

 Drøftelse vedrørende nødkald til borgere i eget hjem

Lukket punkt

52.

 Ankede klagesager til orientering i Social- og Forebyggelsesudvalget

53.

 Meddelelser

54.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

55.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

56.

 Årshjul 2021

57.

 Underskriftsside

58.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

59.

 Orientering om flytning af Demensindsatsen i foråret 2021

    Til top