Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/03/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

11/3

  Februar

4/2

  Januar

14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

27.

 Godkendelse af dagsorden

28.

 Meddelelser fra formanden

29.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

30.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

31.

 Orientering om plan for etablering af akutstuer

32.

 Tilsyn med kommunens plejecentre i 2013

33.

 Patientsikkerhed - årsrapport 2013

34.

 Årsrapport fra Inkontinensklinikken 2013

35.

 Spørgsmål vedr. privat firma under fritvalgsordningen

36.

 Udbud og sociale klausuler

37.

 Medfinansiering af sundhedsydelser

38.

 Justring af retningslinjer vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde i hht. § 18 i Serviceloven

39.

 §18 tilskud - Beslutning vedrørende etablering af særlig temapulje til frivilligt socialt arbejde

40.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2014

41.

 Kortlægning af frivillighed i Odsherred Kommune

42.

 Kvalitetsstandard - Merudgiftsydelse - Lov om social Service § 100

43.

 Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af lokaler til træning og daghjem

44.

 Ældreområdet - Tænketank

45.

 Opfølgning Ældrepolitikken - Fastlæggelse af dialogmøde

46.

 Demensområdet Odsherred Kommune

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Godkendelse af dagsorden

14.

 Meddelelser fra formanden

15.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

16.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

17.

 Økonomirapportering 2013 - Statusopgørelse pr. 31. december 2013 for Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder 2013

18.

 Afrappoprtering af driftsorienteret tilsyn 2013

19.

 Orientering om status på analysen af det specialiserede område, Odsherred Kommune

20.

 Samarbejde med Ok-Fonden/Baeshøjgaard

21.

 Ældrepolitikken - Det gode og sunde ældreliv

22.

 Forretningsorden for Social- og Forebygggelsesudvalget

23.

 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

24.

 Mulighed for leje af lokaler til genoptræning i den sydlige del af kommunen

25.

 Vibehus - Nedlæggelse af dagtilbud til voksne

26.

 Social døgnvagt i Odsherred

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

5.

 Godkendelse af dagsorden

6.

 Meddelelser til/fra formanden

7.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

8.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

9.

 Introduktion til Social- og Forebyggelsesudvalgets område

10.

 Forretningsorden for Social- og Forebygggelsesudvalget

11.

 Inger og Helge Nielsens mindefond, bestyrelsen for

12.

 Demensområdet Odsherred Kommune

    Til top