Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2014 - 30/06/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

10/6

  Maj

13/5

  April

15/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

82.

 Godkendelse af dagsorden

83.

 Meddelelser fra formanden

84.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

85.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

86.

 Årsrapport 2013 fra Livsstilsteam i Sundhedscenter Odsherred

87.

 Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag samt øvrige forslag

88.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2. runde 2014

89.

 Status på handleplan for udmøntning af "Det gode og sunde ældreliv"

90.

 2. etape af analysen på det specialiserede område

91.

 Hjemløse i Odsherred Kommune

92.

 Forslag om nedsættelse af et Udsatteråd

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

68.

 Godkendelse af dagsorden

69.

 Meddelelser fra formanden

70.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

71.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

72.

 Orientering om KL's Partnerskabsprojekt

73.

 Orientering om plan for etablering af akutstuer på Solvognen

74.

 Opfølgning på tilsyn med plejecentrene

75.

 Status på Eden-projektet

76.

 Kreativit Otium - kultur for ældre - status og fremtid

77.

 Kvalitetsstandard - Anden praktisk hjælp

78.

 Kvalitetsstandard - Midlertidigt botilbud § 107 og længerevarende botilbud § 108

79.

 Årsrapport fra Inkontinensklinikken 2013

80.

 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015 - det specialiserede social- og undervisningsområdet

81.

 Forslag om nedsættelse af et Udsatteråd

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Godkendelse af dagsorden

48.

 Meddelelser fra formanden

49.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

50.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

51.

 Temadrøftelse - Madservice

52.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 på Social- og Forebyggelsesudvalgets området

53.

 Årsregnskab 2013 for Social- og Forebyggelsesudvalget

54.

 Årsrapport 2013 om forebyggende hjemmebesøg til ældre

55.

 Udkast til Praksisplan for Almen Praksis I Region Sjælland

56.

 Udbud af rengøring - praktisk hjælp - fritvalgsområdet

57.

 Samarbejdsprojekt - palliative (smertelindrende) indsats

58.

 Orientering om efterkalkulation af timepriser

59.

 Aftalen med de privatpraktiserende fysioterapeutklinikker

60.

 Indberetning af magtanvendelser på demensområdet

61.

 Drøftelse af udviklingen i udgiften til tomgangsleje samt håndteringen af denne

62.

 Budget 2015-2018 Social- og Forebyggelsesudvalget - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag

63.

 Ajourført Delegationsplan for Odsherred Kommune

64.

 Tilsyn med kommunens plejecentre i 2013

65.

 Kvalitetsstandard - Merudgiftsydelse - Lov om social Service § 100

66.

 Patientsikkerhed - årsrapport 2013

67.

 Fælles sundhed - På vej mod en regional sundhedsaftale for 2015 - 2018

    Til top