Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2014 - 30/09/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

2/9

  August

12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

112.

 Godkendelse af dagsorden

113.

 Meddelelser fra formanden

114.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

115.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

116.

 Spørgsmål om kontinuitet i hjemmeplejen

117.

 Høring om Sundhedsaftale 2015 - 2018

118.

 Rammeaftale 2015 - Styringsaftale 2015

119.

 Kvalitetsstandard - Merudgiftsydelse - Lov om Social Service § 100

120.

 Kvalitetsstandard - Midlertidigt botilbud § 107 og længerevarende botilbud § 108

121.

 § 18 tilskud til ferieophold for Plejecentret Grønnegårdens beboere

122.

 Udbud af botilbud for autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år

123.

 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

124.

 Regnskaber 2013 for de af Boligselskabet af 1942 administrerede boliger

125.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

126.

 360 graders analyse af sundhedsområdet

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

93.

 Godkendelse af dagsorden

94.

 Meddelelser fra formanden

95.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

96.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

97.

 Evaluering af studietur

98.

 Demensområdet - status juli 2014

99.

 Status på trivselsmedarbejdere på plejecentre

100.

 Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014

101.

 Medfinansiering af regionale sundhedsydelser

102.

 Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune - juni 2014

103.

 Mad i Odsherred

104.

 Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringern inden for Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetområde samt status for budgetlægningen for 2015

105.

 Dialogmøde mellem Social- og Forebyggelsesudvalget og Ældrerådet

106.

 § 18 tilskud til ferieophold for Plejecentret Grønnegårdens beboere

107.

 Ældrerådet fremsender forslag til navneændring, samarbejdsaftale og nye vedtægter

108.

 Fritvalgsbevis - personlig hjælp

109.

 Kvalitetsstandard - Midlertidigt botilbud § 107 og længerevarende botilbud § 108

110.

 Kvalitetsstandard - Merudgiftsydelse - Lov om Social Service § 100

111.

 Drøftelse af processen vedr. udbuddet af rengøring, tøjvask og anden praktisk hjælp

    Til top