Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

2/12

  November

11/11

  Oktober

7/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

159.

 Godkendelse af dagsorden

160.

 Meddelelser fra formanden

161.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

162.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

163.

 360 graders analyse af sundhedsområdet

164.

 Orientering om projektstillingen "Frivillighed på ældreområdet"

165.

 Orientering om digital fritids- og frivilligguide

166.

 Orientering - aflysning af kortlægning af frivillighed i Odsherred Kommune

167.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde - temapuljen til støtte for socialt udsatte

168.

 Rådighedskatalog på Social- og Forebyggelsesudvalgets område

169.

 Almene boliger - renovering af boliger på Præstevænget - Godkendelse af skema C

170.

 Specialrådgivning på hjælpemiddelområdet

171.

 Status på handleplan for udmøntning af "Det gode og sunde ældreliv"

172.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2015 - 2018

173.

 Dialogmøder mellem fagudvalg og administrationen i Odsherred Kommune

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 Meddelelser fra formanden

144.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

145.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

146.

 Orientering om status for fase 1 - det specialiserede voksenområde

147.

 Status for plan om etablering af akutstuer på Solvognen

148.

 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

149.

 Takster 2015 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

150.

 Fastsættelse af takster til rammeaftalen for 2015

151.

 Budget 2015-2018 for Social- og Forebyggelsesudvalgets område: Planlægning af iværksættelsen af egne driftsudvidelser og anlægsprojekter samt forslag til frigivelse af anlægsmidler

152.

 Drøftelse af tiltag vedr. nedbringelse af udgifter til tomgangsleje til ældre- og plejeboliger samt tilskudstilsagnet til skæve boliger

153.

 Input til Lokaldemokratiudvalget

154.

 Høring af kravspecifikation vedr. genudbud af kompressionsstrømper

155.

 Henvendelse vedr. forhold i hjemmeplejen

156.

 Indstilling om nedsættelse af et Udsatteråd

157.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015

Lukket punkt

158.

 Leverandør af omsorgstandpleje

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Godkendelse af dagsorden

128.

 Meddelelser fra formanden

129.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

130.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

131.

 Opfølgning på årsrapport fra Livsstilsteam i Sundhedscenter

132.

 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

133.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 for Social- og Forebyggelsesudvalget

134.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2014

135.

 360 graders analyse af sundhedsområdet

136.

 Beslutning vedrørende afholdelse af dialogmøde med frivillige sociale foreninger m.fl.

137.

 Udbud af botilbud for autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år

138.

 Høring af kravspecifikation vedr. genudbud af kompressionsstrømper

139.

 Dialog om udbudsprocesser med baggrund i udbud af rengøring, tøjvask og anden praktisk hjælp

140.

 Godkendelse af dagsorden

141.

 Drøftelse af eventuelle muligheder for hjælp med husning af flygtninge

    Til top