Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

1/12 30/11 10/11 6/10

  Sep - Aug - Jul

9/9 1/9 11/8

  Jun - Maj - Apr

9/6 12/5 27/4 14/4

  Mar - Feb - Jan

10/3 10/3 11/2 3/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Godkendelse af dagsorden

185.

 Præsentation af digitale hjælpemidler

186.

 Meddelelser fra formanden

187.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

188.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

189.

 Løbende budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 - Social- og Forebyggelsesudvalget

190.

 Nationale kliniske retningslinjer

191.

 Merforbrug på handicapbiler

192.

 Status på "Kvalitet af dagsordnerne"

193.

 Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet

194.

 Frigivelse af anlægsbevilling til "etablering af 3 skæve boliger"

195.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - Ekstrarunde 2015

196.

 Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

197.

 Kvalitetsstandarder for tildeling af hhv. plejebolig og ældrebolig - opdatering

198.

 Kvalitetsstandard Aflastningspladser

199.

 Daghjem fremadrettet - flytning og omdefinering til demensdaghjem

200.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

174.

 Godkendelse af dagsorden

175.

 Meddelelser fra formanden

176.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

177.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

178.

 Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud

179.

 Plejecentre i Odsherred Kommune - benchmarking ift. bl.a. tilsyn 2014, normering, kompetencer og faglighed

180.

 Drøftelse om etablering af samarbejde med Holbæk Kommune ifm. rusmiddelindsats

181.

 Kvalitetsstandard Rengøring

182.

 Mænds mødested

183.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Gå til toppen af siden 
Punkter

154.

 Godkendelse af dagsorden

155.

 Meddelelser fra formanden

156.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

157.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

158.

 Løbende budgetopfølgning for Social- og Forebyggelsesudvalget ultimo september 2015

159.

 Status på Udviklingsplan 2015

160.

 Status på værestedet Bellis

161.

 Orientering om Social- og Forebyggelsesudvalgets opgaveområder jf. styrelsesvedtægten

162.

 Orientering om Alle Tiders Højskole - kulturkoloni for ældre

163.

 Om kvalitetsstandarder

164.

 Dialogmøde med foreningen Home-Start Familiekontakt om foreningens arbejde i Odsherred

165.

 Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

166.

 Takster 2016 for øvrige områder under Social- og Forebyggelsesudvalget

167.

 Proces vedr. midler til aflastningspladser og genoptræningsfaciliteter i 2016 og 2017

168.

 Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud

169.

 Plejecentre i Odsherred Kommune - benchmarking ift. bl.a. tilsyn 2014, normering, kompetencer og faglighed

170.

 Kvalitetsstandard Rengøring

171.

 Drøftelse om etablering af samarbejde med Holbæk Kommune ifm. rusmiddelindsats

172.

 Mænds mødested

173.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

138.

 Godkendelse af dagsorden

139.

 Meddelelser fra formanden

140.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

141.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

142.

 Status på plejeboliger, ældreboliger og aflastningspladser

143.

 Orientering om udgifter til vikarbureauer i hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre 2013-2014-2015

144.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

145.

 Driftspuljer og anlægsprojekter 2015 for Social- og Forebyggelsesudvalgets område

146.

 Regnskaber 2014 for de af Boligselskabet af 1942 administrerede boliger

147.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2015

148.

 Ansøgning om midler til psykologudgift i sorggrupper for ældre

149.

 Kvalitetsstandarder for tildeling af hhv. plejebolig og ældrebolig - opdatering

150.

 Patientuddannelser - status og udvikling

151.

 Udbud af mad til borgere i eget hjem

152.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2016

153.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Genoptaget - Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. juli 2015

136.

 Genoptaget - Konklusioner m.m. i rapporten fra konsulentfirmaet Incitare

137.

 Genoptaget - Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Godkendelse af dagsorden

119.

 Meddelelser fra formanden

120.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

121.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

122.

 Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune

123.

 Orientering om tilsynsbesøg og tilsynsrapport 2015 på alkoholbehandlingstilbud i Odsherred Kommune

124.

 Flytning af Psykiatrien i Region Sjælland

125.

 Konklusioner m.m. i rapporten fra konsulentfirmaet Incitare

126.

 Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. juli 2015

127.

 Genoptaget - Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

128.

 Budgetforslag 2016-2019 fra Socialdemokratiet

129.

 Godkendelse af huslejestigninger i ejendomme administrerer af BS af 1942.

130.

 Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

131.

 Udbud af mad til borgere i eget hjem

132.

 Dato for dialogmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget

133.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

104.

 Godkendelse af dagsorden

105.

 Meddelelser fra formanden

106.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

107.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

108.

 Orientering om Sundhedsstyrelsens rapport om tilsyn med plejehjem i Odsherred Kommune 2014

109.

 Orientering om arbejdstilsynets tilsynsbesøg i sygeplejen i Odsherred Kommune

110.

 Orientering om midlertidige aflastningpladser sommer 2015

111.

 Genopretningsplan for hjemmeplejen - Incitare

112.

 Status på 360 gr. analysen af sundheds- og forebyggelsesområdet

113.

 Dialog om jobrotation

114.

 Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

115.

 Forebyggende hjemmebesøg til borgere mellem 55 og 74 år

116.

 Udbud af mad til borgere i eget hjem

117.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

83.

 Godkendelse af dagsorden

84.

 Meddelelser fra formanden

85.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

86.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

87.

 Patientsikkerhed Årsrapport 2014

88.

 Status på jobrotation i hjemmeplejen

89.

 Baeshøjgård årsregnskab 2014

90.

 Status på kompetenceløft på plejecentre

91.

 Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Social- og Forebyggelsesudvalget

92.

 Status på Udviklingsplan 2015

93.

 Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets drøftelse af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

94.

 Status på udmøntning af ældrepolitikken "Det gode og sunde ældreliv"

95.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2. runde 2015

96.

 Udbud af mad til borgere i eget hjem

97.

 Sundhedsdag i Odsherred Kommune

98.

 Forebyggende hjemmebesøg til borgere mellem 55 og 74 år

99.

 Demensstrategi

100.

 Skæve boliger

101.

 Redegørelse om særlige problemstillinger i Værestedet Bellis

102.

 Principper for byggestyring

103.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

73.

 Godkendelse af dagsorden

74.

 Meddelelser fra formanden

75.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

76.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

77.

 Aktive Borgere i Odsherred

78.

 Årsrapport 2014 om forebyggende besøg til ældre

79.

 Budget 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalgets opsamling efter dialogmøder og Byrådets budgetseminar

80.

 Telemedicinsk sårbehandling Region Sjælland

81.

 Opsamling på temadag demensområdet

82.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Godkendelse af dagsorden

72.

 Handleplan budgetudfordringer 2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

55.

 Godkendelse af dagsorden

56.

 Meddelelser fra formanden

57.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

58.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

59.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 for Social- og Forebyggelsesudvalget

60.

 Årsregnskab 2014 for Social- og Forebyggelsesudvalget

61.

 Sundhedsberedskabsplan Odsherred Kommune

62.

 Rehabiliteringsstuer, styregruppe og arbejdsgruppe

63.

 Partnerskabsaftale med foreningen Medusa

64.

 Afslutning af projekt "Ung & Rus" herunder resultat af ungeprofilundersøgelse 2015

65.

 Fælleskommunal strategi for sundhed samt diverse på sundhedsområdet

66.

 Aktiv Borger-strategi

67.

 Politisk udviklingsgruppe på forebyggelsesområdet - medlemmer og kommissorium

68.

 Brugertidsprocenten i hjemmeplejen og tyngden af borgere

69.

 Kommissorium for byggegruppe vedrørende lokaler til genoptræning

70.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

41.

 Godkendelse af dagsorden

42.

 Meddelelser fra formanden

43.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

44.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

45.

 Projekt vedr. træning af demente

46.

 Ansøgning pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

47.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2015

48.

 Almene plejeboliger - Støtte til renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejeboliger i Hørve og Asnæs - Godkendelse af skema C - Endeligt regnskab

49.

 Udbudsplan på Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

50.

 Opfølgning på forslaget i Rådighedskataloget om kulturkoloni

51.

 Omsorgstandpleje - ny leverandør efter rammeaftale med region

52.

 Temadag om demens

53.

 Godkendelse af dagsorden

54.

 Motion til borgere med demens

Gå til toppen af siden 
Punkter

53.

 Godkendelse af dagsorden

54.

 Motion til borgere med demens

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Godkendelse af dagsorden

39.

 Budgettilpasning, tilsyn og komptenceløft

40.

 360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet

Gå til toppen af siden 
Punkter

25.

 Godkendelse af dagsorden

26.

 Meddelelser fra formanden

27.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

28.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

29.

 Budgetharmonisering - plejecentre

30.

 Status på analysen på det specialiserede område

31.

 Drøftelse af udmøntningen af indsatsen "Flere medarbejdere på plejecentre"

32.

 Orientering om Ankestyrelsens § 18 redegørelse 2013 om Det Kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

33.

 § 18 - Beslutning om etablering af særlig temapulje vedrørende frivilligt socialt arbejde

34.

 Høring om praksisplan for kiropraktik 2015

35.

 Samarbejde med praktiserende læger om Fælles Medicinkort

36.

 Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

37.

 Opfølgning på temadagen om hjemmeplejen

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

4.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

5.

 Tilsyn med kommunens plejecentre i 2014

6.

 Demensområdet - status ultimo 2014

7.

 Resultat af undersøgelse af hjemmeplejen

8.

 Plan for etablering af rehabiliteringsstuer

9.

 Specialrådgivning på hjælpemiddelområdet

10.

 Mad til borgere i eget hjem - udbudsproces

11.

 Anskaffelse af autolift til socialpsykiatriens værested Bellis i Asnæs

    Til top