Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/03/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

10/3 10/3

  Februar

11/2 3/2

  Januar

13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

41.

 Godkendelse af dagsorden

42.

 Meddelelser fra formanden

43.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

44.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

45.

 Projekt vedr. træning af demente

46.

 Ansøgning pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

47.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2015

48.

 Almene plejeboliger - Støtte til renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejeboliger i Hørve og Asnæs - Godkendelse af skema C - Endeligt regnskab

49.

 Udbudsplan på Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

50.

 Opfølgning på forslaget i Rådighedskataloget om kulturkoloni

51.

 Omsorgstandpleje - ny leverandør efter rammeaftale med region

52.

 Temadag om demens

53.

 Godkendelse af dagsorden

54.

 Motion til borgere med demens

Gå til toppen af siden 
Punkter

53.

 Godkendelse af dagsorden

54.

 Motion til borgere med demens

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Godkendelse af dagsorden

39.

 Budgettilpasning, tilsyn og komptenceløft

40.

 360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet

Gå til toppen af siden 
Punkter

25.

 Godkendelse af dagsorden

26.

 Meddelelser fra formanden

27.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

28.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

29.

 Budgetharmonisering - plejecentre

30.

 Status på analysen på det specialiserede område

31.

 Drøftelse af udmøntningen af indsatsen "Flere medarbejdere på plejecentre"

32.

 Orientering om Ankestyrelsens § 18 redegørelse 2013 om Det Kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

33.

 § 18 - Beslutning om etablering af særlig temapulje vedrørende frivilligt socialt arbejde

34.

 Høring om praksisplan for kiropraktik 2015

35.

 Samarbejde med praktiserende læger om Fælles Medicinkort

36.

 Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

37.

 Opfølgning på temadagen om hjemmeplejen

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

4.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

5.

 Tilsyn med kommunens plejecentre i 2014

6.

 Demensområdet - status ultimo 2014

7.

 Resultat af undersøgelse af hjemmeplejen

8.

 Plan for etablering af rehabiliteringsstuer

9.

 Specialrådgivning på hjælpemiddelområdet

10.

 Mad til borgere i eget hjem - udbudsproces

11.

 Anskaffelse af autolift til socialpsykiatriens værested Bellis i Asnæs

    Til top