Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

30/11 10/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2013 2012 2011 2010
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Godkendelse af dagsorden

185.

 Præsentation af digitale hjælpemidler

186.

 Meddelelser fra formanden

187.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

188.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

189.

 Løbende budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 - Social- og Forebyggelsesudvalget

190.

 Nationale kliniske retningslinjer

191.

 Merforbrug på handicapbiler

192.

 Status på "Kvalitet af dagsordnerne"

193.

 Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet

194.

 Frigivelse af anlægsbevilling til "etablering af 3 skæve boliger"

195.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - Ekstrarunde 2015

196.

 Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

197.

 Kvalitetsstandarder for tildeling af hhv. plejebolig og ældrebolig - opdatering

198.

 Kvalitetsstandard Aflastningspladser

199.

 Daghjem fremadrettet - flytning og omdefinering til demensdaghjem

200.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

174.

 Godkendelse af dagsorden

175.

 Meddelelser fra formanden

176.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

177.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

178.

 Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud

179.

 Plejecentre i Odsherred Kommune - benchmarking ift. bl.a. tilsyn 2014, normering, kompetencer og faglighed

180.

 Drøftelse om etablering af samarbejde med Holbæk Kommune ifm. rusmiddelindsats

181.

 Kvalitetsstandard Rengøring

182.

 Mænds mødested

183.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Gå til toppen af siden 
Punkter

154.

 Godkendelse af dagsorden

155.

 Meddelelser fra formanden

156.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

157.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

158.

 Løbende budgetopfølgning for Social- og Forebyggelsesudvalget ultimo september 2015

159.

 Status på Udviklingsplan 2015

160.

 Status på værestedet Bellis

161.

 Orientering om Social- og Forebyggelsesudvalgets opgaveområder jf. styrelsesvedtægten

162.

 Orientering om Alle Tiders Højskole - kulturkoloni for ældre

163.

 Om kvalitetsstandarder

164.

 Dialogmøde med foreningen Home-Start Familiekontakt om foreningens arbejde i Odsherred

165.

 Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

166.

 Takster 2016 for øvrige områder under Social- og Forebyggelsesudvalget

167.

 Proces vedr. midler til aflastningspladser og genoptræningsfaciliteter i 2016 og 2017

168.

 Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud

169.

 Plejecentre i Odsherred Kommune - benchmarking ift. bl.a. tilsyn 2014, normering, kompetencer og faglighed

170.

 Kvalitetsstandard Rengøring

171.

 Drøftelse om etablering af samarbejde med Holbæk Kommune ifm. rusmiddelindsats

172.

 Mænds mødested

173.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

138.

 Godkendelse af dagsorden

139.

 Meddelelser fra formanden

140.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

141.

 Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

142.

 Status på plejeboliger, ældreboliger og aflastningspladser

143.

 Orientering om udgifter til vikarbureauer i hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre 2013-2014-2015

144.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

145.

 Driftspuljer og anlægsprojekter 2015 for Social- og Forebyggelsesudvalgets område

146.

 Regnskaber 2014 for de af Boligselskabet af 1942 administrerede boliger

147.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2015

148.

 Ansøgning om midler til psykologudgift i sorggrupper for ældre

149.

 Kvalitetsstandarder for tildeling af hhv. plejebolig og ældrebolig - opdatering

150.

 Patientuddannelser - status og udvikling

151.

 Udbud af mad til borgere i eget hjem

152.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2016

153.

 Kvaliteten af dagsordenerne

    Til top