Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/03/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

1/3

  Februar

2/2

  Januar

12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

30.

 Godkendelse af dagsorden

31.

 Meddelelser fra formanden

32.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

33.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

34.

 Orientering om brug af frivillige på plejecentre i Odsherred Kommune

35.

 Orientering om fysisk placering af kompressionsklinikken

36.

 Orientering om proces for tilbudshentning vedr. tjenesteydelsen "madservice til ældre borgere i eget hjem" jf. nye udbudsregler

37.

 Ansøgning om tilskud til drift af korsang for lungesyge i 2016

38.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2016

39.

 Budgetprioriteringer - ældrepulje/demensmidler

40.

 Ansøgning fra Medusa om udvidelse af partnerskabsaftalen med virkning fra 1. januar 2017

41.

 Omprioriteringsbidrag

42.

 Procedure for politikere i maskinrummet

43.

 Kvalitetsstandard Rengøring

44.

 Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil

45.

 Godkendelse af ny kvalitetsstandard - daghjem

46.

 Beslutningsoplæg vedr. fremtidig faglig indsats på det socialpædagogiske område

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Godkendelse af dagsorden

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

17.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

18.

 Orientering om status vedr. trivselsmedarbejdere

19.

 Orientering vedr. kompressionsstrømper

20.

 MED-status i den politiske beslutningsproces

21.

 Ny udbudslov fra 1. januar 2016

22.

 Værdighedspulje - godkendelse af oplæg til overordede principper for anvendelse af tilførte midler samt procesplan for udarbejdelse af en værdighedspolitik

23.

 Kvalitetsstandard Aflastningspladser

24.

 Kvalitetsstandarder for tildeling af hhv. plejebolig og ældrebolig - opdatering

25.

 Godkendelse af ny kvalitetsstandard - daghjem

26.

 Oplæg til kommissorium vedr. muligheder for fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift omkring plejecentret i Fårevejle

27.

 Etablering af skæve boliger - beslutning om geografisk placering

28.

 Mænds mødested

29.

 Dialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Orientering om det fremadrettede grundlag i socialpsykiatrien i Odsherred Kommune

6.

 Orientering om det fremadrettede samarbejde mellem Distriktspsykiatrien og Socialpsykiatrien

7.

 Takster 2016 for øvrige områder under Social- og Forebyggelsesudvalget

8.

 Omprioriteringsbidrag

9.

 Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud

10.

 Daghjem fremadrettet - flytning og omdefinering til demensdaghjem

11.

 Kvalitetsstandard Rengøring

12.

 Kvalitetsstandard Aflastningspladser

13.

 Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil

    Til top