Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2016 - 30/06/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

14/6

  Maj

10/5

  April

12/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

83.

 Dialogmøde med Livsstilsteam

84.

 Godkendelse af dagsorden

85.

 Meddelelser fra formanden

86.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

87.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

88.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

89.

 Orientering om status på udmøntning af tildelte puljemidler i 2016

90.

 Prognose for medfinansiering 2016

91.

 Praktisk hjælp § 83 - godkendelsesmodel

92.

 Omprioriteringsbidrag - prioritering af forslagene

93.

 Handleplan for budgetoverholdelse i hjemmeplejen - politiske og ledelsesmæssige områder

94.

 GENOPTAGET - Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift

95.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2. runde 2016

96.

 Temadrøftelse om KORA-rapporten og resultatbaseret styring

97.

 Status til styregruppe om skæve boliger

98.

 Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

99.

 Beslutningsoplæg vedr. fremtidig faglig indsats på det socialpædagogiske område

100.

 Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil

101.

 Kvalitetsstandard Indkøbsordning

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

65.

 Godkendelse af dagsorden

66.

 Meddelelser fra formanden

67.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

68.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

69.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 til Social- og Forebyggelsesudvalget

70.

 Orientering om puljemidler til projektet "Fra jord til bord - smag på Geoparken"

71.

 Årsrapport 2015 fra Livsstilsteam i Sundhedscenter Odsherred

72.

 Konkurrenceudsættelse praktisk bistand § 83 Indkøbsordning

73.

 Omprioriteringsbidrag - beslutning om hvilke forslag der skal indgå i høringsmaterialet

74.

 Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

75.

 GENOPTAGET - Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift

76.

 Reviderede forløbsprogrammer jævnfør sundhedsaftale

77.

 Forslag til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

78.

 Forebyggende hjemmebesøg til ældre - Årsrapport 2015 og ny kvalitetsstandard

79.

 Vaskerobot hjælpemiddeldepot

80.

 Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil

81.

 Kvalitetsstandard og kompetencedelegering vedrørende efterværn

82.

 Kvalitetsstandard Indkøbsordning

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Godkendelse af dagsorden

48.

 Meddelelser fra formanden

49.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

50.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

51.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

52.

 Årsregnskab 2015 - Social- og Forebyggelsesudvalget

53.

 Orientering om Tilsyn Øst's vurdering 2015 af plejecentre i Odsherred Kommune

54.

 Orientering om Sundhedsstyrelsens tilsyn 2015 på plejecentre i Odsherred Kommune

55.

 Orientering om patientsikkerhed 2015 - årsrapport

56.

 Orientering om midlertidige aflastningspladser i plejeboliger på Bakkely, Hørve (marts-august 2016)

57.

 Reviderede forløbsprogrammer jævnfør sundhedsaftale

58.

 Rammeplan for aktive borgere i Odsherred

59.

 Status på omprioriteringsbidragsprocessen

60.

 Genoptaget - Procedure for politikere i maskinrummet

61.

 Beslutningsoplæg vedr. fremtidig faglig indsats på det socialpædagogiske område

62.

 Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift

63.

 Forebyggelige genindlæggelser på sygehus

64.

 Privat leverandør Serviceloven § 83 praktisk hjælp

    Til top