Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2016 - 30/09/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

6/9

  August

16/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

117.

 Godkendelse af dagsorden

118.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalet

119.

 Halvårsregnskab 2016 pr. 30. juni 2016

120.

 Status på medfinansiering af sundhedsvæsenet

121.

 Skæve boliger - orientering om status

122.

 Orientering om forløbskoordinering/fremskudt visitation

123.

 Orientering om rådgivningspåbud i Hjemmeplejen SYD

124.

 Status boliger på ældreområdet

125.

 Status på handicapbiler

126.

 Orientering om timepriser § 83 Serviceloven

127.

 Fårevejle Plejecenter - overordnet status

128.

 Frivilliguddannelse

129.

 Regnskaber 2015 for de af Boligselskabet af 1942 administrerede boliger

130.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

131.

 Godkendelse af ændret anvendelse af anlægsmidler til projektet vedr. Fårevejle Plejecenter

132.

 Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

133.

 Meddelelser fra formanden

134.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

135.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

102.

 Godkendelse af dagsorden

103.

 Præsentation for udvalget

104.

 Orientering om rådgivningspåbud

105.

 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

106.

 Orientering om rapporter fra KORA-analysen af udgifter og takster på det specialiserede socialområde samt drøftelse af videre proces

107.

 Budget 2017 - prioritering af forslag

108.

 Budget 2017 - Social- og Forebyggelsesudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020

109.

 Budget 2017 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer for Social- og Forebyggelesudvalgets områder mm.

110.

 Rusmiddelteamet - godkendelse af samarbejdsaftale med Holbæk Kommune samt årsrapport 2015 til orientering

111.

 Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

112.

 Frivilliguddannelse

113.

 Temadrøftelse om KORA-rapporten og resultatbaseret styring

114.

 Meddelelser fra formanden

115.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

116.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

    Til top