Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

29/11 8/11

  Oktober

4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

160.

 Godkendelse af dagsorden

161.

 Status på boliger på ældreområdet

162.

 Status på efterværn pr. 30. oktober 2016

163.

 Opkrævning af egenbetaling på §107-boformer

164.

 Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser

165.

 Takster 2017 for ældreområdet

166.

 Takster for det specialiserede voksenområde

167.

 Endelig godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 2017

168.

 Kvalitetsstandard Serviceloven §86 træning

169.

 Kvalitetsstandarder Ældrebolig og Plejebolig

170.

 Drøftelse af vision for udvikling af værestederne i socialpsykiatrien

171.

 Genoptaget - FUS-udbud af ortopædisk fodtøj

172.

 Evaluering af dialogmøder

173.

 Meddelelser fra formanden

174.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

175.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Gå til toppen af siden 
Punkter

150.

 Godkendelse af dagsorden

151.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

152.

 Orientering om status for handleplan for kritikpunkter fremført i rapporten fra Incitare

153.

 Temadrøftelse om effekt

154.

 Henvendelse ang. medfinansiering af afholdelse af Frivillighedstopmøde

155.

 Frivilliguddannelse #2

156.

 FUS-udbud af ortopædisk fodtøj

157.

 Meddelelser fra formanden

158.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

159.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

136.

 Godkendelse af dagsorden

137.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalget

138.

 Temadrøftelse af Budget og styring af hjemmeplejen

139.

 Status på medfinansiering af sundhedsvæsenet

140.

 Drøftelse vedrørende patientuddannelser, herunder særligt kræftrehabilitering

141.

 Forlængelse af ældrepolitikken "Det gode og sunde ældreliv" eller ny proces?

142.

 Genoptaget - Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

143.

 Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

144.

 Kvalitetsstandarder Ældrebolig og Plejebolig

145.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2016

146.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

147.

 Meddelelser fra formanden

148.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

149.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

    Til top