Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 4/12 7/11 7/11 10/10 10/10

  Sep - Aug - Jul

15/9 12/9 17/8 15/8

  Jun - Maj - Apr

13/6 16/5 4/4

  Mar - Feb - Jan

7/3 7/2 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

172.

 Godkendelse af dagsorden

173.

 Orientering om akutfunktion i regi af hjemmesygeplejen fra januar 2018 - organisering m.m.

174.

 Orientering om status på boliger på ældreområdet

175.

 Orientering om flyverfunktion i hjemmeplejen

176.

 Orientering om "Årsrapport 2017 - Fagkonsulenterne i Hjemmeplejen"

177.

 Status på etablering af køkkener på plejecentre

178.

 Genoptaget - Status på handleplanen for opfølgning på budgetanalysen af Omsorg og Sundhed

179.

 Redegørelse for sagsbehandling af bevillinger af kugledyner

180.

 Orientering om driftsorienteret tilsynsbesøg hos Rusmiddelteam Odsherred

181.

 Budgetopfølgning - godkendelse af handleplan for merforbrug

182.

 Godkendelse af regnskab vedr. etablering af "skæve boliger"

183.

 Beslutning om anvendelse af midler til projektet "Fælleskab om Mad og Måltider"

184.

 Forslag om fortsættelse af Rådet for Socialt Udsatte

185.

 Meddelelser fra formanden

186.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

187.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Lukket punkt

188.

 Status på byggeprojekt vedr. Fårevejle Plejecenter

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Konstatering af udvalgssammensætningen

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

157.

 Godkendelse af dagsorden

158.

 Orientering om hverdagen på plejecentrene

159.

 Orientering om status i forhold til udarbejdelse af en demensstrategi

160.

 Orientering om "Årsrapport 2017 - Fagkonsulenterne i Hjemmeplejen"

161.

 Orientering om madservice serviceloven § 83 og borgernes frie valg

162.

 Status på handleplanen for opfølgning på budgetanalysen af Omsorg og Sundhed

163.

 Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

164.

 Takster 2018 for ældreområdet

165.

 Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler

166.

 Beslutning om etablering af akuttilbud i Center for Social og Psykiatri

167.

 Meddelelser fra formanden

168.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

169.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

170.

 Godkendelse af dagsorden

171.

 Orientering om Bakkegården

Gå til toppen af siden 
Punkter

170.

 Godkendelse af dagsorden

171.

 Orientering om Bakkegården

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 Orientering om flyverfunktion i hjemmeplejen

144.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

145.

 Orientering om indberetninger af magtanvendelser på demensområdet i Odsherred Kommune 2016

146.

 Orientering om status på implementering af flådestyringssystem i Omsorg og Sundheds bilpark

147.

 Orientering vedr. status på værdighedsmidler 2017

148.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2017

149.

 Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler

150.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

151.

 Regnskaber 2016 for de kommunale ældreboliger administreret af Boligselskabet af 1942

152.

 Meddelelser fra formanden

153.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

154.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

155.

 Godkendelse af dagsorden

156.

 Forslag om nedsættelse af et udvalg vedrørende demensstrategi

Gå til toppen af siden 
Punkter

155.

 Godkendelse af dagsorden

156.

 Forslag om nedsættelse af et udvalg vedrørende demensstrategi

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

140.

 Godkendelse af dagsorden

141.

 Status på etablering af køkkener på plejecentre

Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Godkendelse af dagsorden

128.

 Halvårsregnskab 2017 for Social- og Forebyggelsesudvalget

129.

 Orientering om prognose for medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2017

130.

 Orientering om status på boliger på ældreområdet

131.

 Orientering om flyverfunktion i hjemmeplejen

132.

 Orientering om udbud af stomiprodukter

133.

 Orientering om udbud af inkontinensbleer

134.

 Beslutning om kvalitetsstandard på rengøring Serviceloven § 83

135.

 Godkendelse af tilslutning til aftale om fælles EU-udbud vedr. telemedicin til borgere med KOL

136.

 Meddelelser fra formanden

137.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

138.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Lukket punkt

139.

 Budgetanalyse af Center for Omsorg og Sundhed

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

116.

 Godkendelse af dagsorden

117.

 Orientering om madservice serviceloven § 83 og borgernes frie valg

118.

 Akutfunktion i regi af hjemmesygeplejen pr. 1. januar 2018

119.

 Rammeaftale 2018 og 2019 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

120.

 Beslutning om kvalitetsstandard på madservice Serviceloven § 83

121.

 Beslutning om kvalitetsstandard på rengøring Serviceloven § 83

122.

 Godkendelse af indgåelse af prisaftale vedrørende tandproteser

123.

 Budget 2018-2021

124.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

125.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

126.

 Meddelelser fra formanden

Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Godkendelse af dagsorden

98.

 Orientering om KORA analyser på det specialiserede børne- og voksenområde

99.

 Orientering om udbud af stomiprodukter

100.

 Orientering om udbud af inkontinensbleer

101.

 Orientering om afsluttende statusrapport for Incitare

102.

 Orientering om madservice serviceloven § 83 og borgernes frie valg

103.

 Orientering om status på implementeringen af dokumentationsværktøjet Fælles Sprog 3

104.

 Status på administrativt oplæg om sammenlægning af væresteder

105.

 Drøftelse af rapport "Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing"

106.

 Akutfunktion i regi af hjemmesygeplejen pr. 1. januar 2018

107.

 Rammeaftale 2018 og 2019 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

108.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsstandard for BPA-ordninger

109.

 Beslutning om kvalitetsstandard på madservice Serviceloven § 83

110.

 Beslutning om kvalitetsstandard på rengøring Serviceloven § 83

111.

 Godkendelse af indgåelse af prisaftale vedrørende tandproteser

112.

 Budget 2018-2021

113.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

114.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

115.

 Meddelelser fra formanden

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

81.

 Godkendelse af dagsorden

82.

 Etablering af køkkener på Plejecentre

83.

 Orientering om klippekortsordning på plejecentrene

84.

 Orientering om status på udviklingen af tilbud til kronikere m.fl.

85.

 Orientering om arbejdet omkring udarbejdelse af en demensstrategi

86.

 Orientering om tilsyn 2016 - VASAC

87.

 Orientering om fremskudt visitation på Holbæk Sygehus

88.

 Orientering om madservice serviceloven § 83 og borgernes frie valg

89.

 Beslutning om kvalitetsstandard på madservice serviceloven § 83

90.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2. runde 2017

91.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsstandard BPA ordninger

92.

 Godkendelse af indgåelse af prisaftale vedr. tandproteser

93.

 Budget 2018-2021

94.

 Meddelelser fra formanden

95.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

96.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

57.

 Godkendelse af dagsorden

58.

 Orientering om ledelsesinformationssystemet SSPV

59.

 Orientering om prognose for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 2017

60.

 Orientering om status på anvendelse af værdighedsmidler 2016 og 2017

61.

 Orientering om Virtuel Hjemmepleje - en del af værdighedspuljen 2017

62.

 Orientering om status på boliger på ældreområdet

63.

 Orientering Status på Handicapbiler Serviceloven § 114

64.

 Orientering om Team på Tværs

65.

 Orientering om boformer og borgere med særlige behov

66.

 Orientering om madservice serviceloven § 83 og borgernes frie valg

67.

 Budgetopfølgning 2017 - styringscirklen

68.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for Social- og Forebyggelsesudvalget

69.

 Fællesmøde vedr. det sociale område

70.

 Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen

71.

 Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Odsherred Kommune

72.

 Beslutning om kvalitetsstandard på Servicelovens § 83a

73.

 Beslutning om at hjemtage dele af specialundervisningen for voksne

74.

 Evaluering af budgetdialogmøde

75.

 Socialpsykiatriske væresteder i Odsherred

76.

 Forebyggende hjemmebesøg - årsrapport 2016

77.

 Høring af "Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune"

78.

 Meddelelser fra formanden

79.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

80.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

42.

 Godkendelse af dagsorden

43.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for Social- og Forebyggelsesudvalget

44.

 Orientering om Rusmiddelteamets Årsrapport 2016

45.

 Orientering om tænketanksarrangementet 2017

46.

 Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

47.

 Regnskab 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalget

48.

 Anlægsregnskaber til regnskab 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalget

49.

 Høring af "Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune"

50.

 Beslutning om kvalitetsstandard på Servicelovens § 83a

51.

 Beslutning vedrørende henvendelse fra Kirkens Korshær om "byarbejde" i Odsherred

52.

 Beslutning om at hjemtage dele af specialundervisningen for voksne

53.

 Forebyggende hjemmebesøg - årsrapport 2016

54.

 Meddelelser fra formanden

55.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

56.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

29.

 Godkendelse af dagsorden

30.

 Orientering om Patientsikkerhed - Årsrapport 2016

31.

 Orientering om tilsynsrapport 2016

32.

 Orientering om samarbejdsprojektet "Sund Formiddag"

33.

 Orientering om status på implementering af et flådestyringssystem i Omsorg og Sundheds bilpark

34.

 Fremlæggelse af plan for patientudddannelse til borgere med kræftdiagnoser

35.

 Budget 2018 - Dialogmøder

36.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2017

37.

 Genoptaget - Oplæg til akutfunktion i Odsherred Kommune

38.

 Beslutning om mulighed for etablering af køkkener på plejecentre

39.

 Meddelelser fra formanden

40.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

41.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Godkendelse af dagsorden

16.

 Orientering om praksis på hjemmedialyseområdet

17.

 Orientering om status boliger på ældreområdet

18.

 Orientering om hjerneskadekoordinatorfunktionen

19.

 Orientering om status for handleplan for kritikpunkter fremført i rapporten fra Incitare

20.

 Orientering om ny social - og sundhedsassistentuddannelse pr. 1. januar 2017

21.

 Genoptagelse - Orientering om anvendelse af værdighedsmidler 2016 og 2017

22.

 Budget 2018 - Dialogmøder

23.

 Ansøgning fra Medusa om udvidelse af partnerskabsaftalen med virkning fra 1. januar 2017

24.

 Genoptagelse - Orientering om henvendelse fra formanden om private brugeres mulighed for at anvende kommunale væresteder/ caféer

25.

 Genoptagelse - Status på udviklingen af tilbud til kronikere m.fl. - med særligt fokus på tilbud til kræftramte

26.

 Meddelelser fra formanden

27.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

28.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering om forskelle i mellem servicelovens § 85 og § 86

3.

 Orientering om anvendelse af værdighedsmidler 2016 og 2017

4.

 Orientering om ophør af fælles akutfunktionen i Odsherred Kommune pr. 1. februar 2017

5.

 Orientering om status på udviklingen af tilbud til kronikere m.fl.

6.

 Orientering om henvendelse fra formanden om private brugeres mulighed for at anvende kommunale væresteder/ caféer

7.

 Genoptagelse - Opkrævning af egenbetaling på § 107-boformer

8.

 Temadrøftelse om Lynghuset

9.

 Kvalitetsstandard Serviceloven § 86 træning

10.

 Genoptagelse - FUS-udbud af ortopædisk fodtøj

11.

 Forslag til effektmål

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

14.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

    Til top