Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/03/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

7/3

  Februar

7/2

  Januar

17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

29.

 Godkendelse af dagsorden

30.

 Orientering om Patientsikkerhed - Årsrapport 2016

31.

 Orientering om tilsynsrapport 2016

32.

 Orientering om samarbejdsprojektet "Sund Formiddag"

33.

 Orientering om status på implementering af et flådestyringssystem i Omsorg og Sundheds bilpark

34.

 Fremlæggelse af plan for patientudddannelse til borgere med kræftdiagnoser

35.

 Budget 2018 - Dialogmøder

36.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2017

37.

 Genoptaget - Oplæg til akutfunktion i Odsherred Kommune

38.

 Beslutning om mulighed for etablering af køkkener på plejecentre

39.

 Meddelelser fra formanden

40.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

41.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Godkendelse af dagsorden

16.

 Orientering om praksis på hjemmedialyseområdet

17.

 Orientering om status boliger på ældreområdet

18.

 Orientering om hjerneskadekoordinatorfunktionen

19.

 Orientering om status for handleplan for kritikpunkter fremført i rapporten fra Incitare

20.

 Orientering om ny social - og sundhedsassistentuddannelse pr. 1. januar 2017

21.

 Genoptagelse - Orientering om anvendelse af værdighedsmidler 2016 og 2017

22.

 Budget 2018 - Dialogmøder

23.

 Ansøgning fra Medusa om udvidelse af partnerskabsaftalen med virkning fra 1. januar 2017

24.

 Genoptagelse - Orientering om henvendelse fra formanden om private brugeres mulighed for at anvende kommunale væresteder/ caféer

25.

 Genoptagelse - Status på udviklingen af tilbud til kronikere m.fl. - med særligt fokus på tilbud til kræftramte

26.

 Meddelelser fra formanden

27.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

28.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering om forskelle i mellem servicelovens § 85 og § 86

3.

 Orientering om anvendelse af værdighedsmidler 2016 og 2017

4.

 Orientering om ophør af fælles akutfunktionen i Odsherred Kommune pr. 1. februar 2017

5.

 Orientering om status på udviklingen af tilbud til kronikere m.fl.

6.

 Orientering om henvendelse fra formanden om private brugeres mulighed for at anvende kommunale væresteder/ caféer

7.

 Genoptagelse - Opkrævning af egenbetaling på § 107-boformer

8.

 Temadrøftelse om Lynghuset

9.

 Kvalitetsstandard Serviceloven § 86 træning

10.

 Genoptagelse - FUS-udbud af ortopædisk fodtøj

11.

 Forslag til effektmål

12.

 Meddelelser fra formanden

13.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

14.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

    Til top