Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2017 - 30/06/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

13/6

  Maj

16/5

  April

4/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

81.

 Godkendelse af dagsorden

82.

 Etablering af køkkener på Plejecentre

83.

 Orientering om klippekortsordning på plejecentrene

84.

 Orientering om status på udviklingen af tilbud til kronikere m.fl.

85.

 Orientering om arbejdet omkring udarbejdelse af en demensstrategi

86.

 Orientering om tilsyn 2016 - VASAC

87.

 Orientering om fremskudt visitation på Holbæk Sygehus

88.

 Orientering om madservice serviceloven § 83 og borgernes frie valg

89.

 Beslutning om kvalitetsstandard på madservice serviceloven § 83

90.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2. runde 2017

91.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsstandard BPA ordninger

92.

 Godkendelse af indgåelse af prisaftale vedr. tandproteser

93.

 Budget 2018-2021

94.

 Meddelelser fra formanden

95.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

96.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

57.

 Godkendelse af dagsorden

58.

 Orientering om ledelsesinformationssystemet SSPV

59.

 Orientering om prognose for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 2017

60.

 Orientering om status på anvendelse af værdighedsmidler 2016 og 2017

61.

 Orientering om Virtuel Hjemmepleje - en del af værdighedspuljen 2017

62.

 Orientering om status på boliger på ældreområdet

63.

 Orientering Status på Handicapbiler Serviceloven § 114

64.

 Orientering om Team på Tværs

65.

 Orientering om boformer og borgere med særlige behov

66.

 Orientering om madservice serviceloven § 83 og borgernes frie valg

67.

 Budgetopfølgning 2017 - styringscirklen

68.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for Social- og Forebyggelsesudvalget

69.

 Fællesmøde vedr. det sociale område

70.

 Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen

71.

 Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Odsherred Kommune

72.

 Beslutning om kvalitetsstandard på Servicelovens § 83a

73.

 Beslutning om at hjemtage dele af specialundervisningen for voksne

74.

 Evaluering af budgetdialogmøde

75.

 Socialpsykiatriske væresteder i Odsherred

76.

 Forebyggende hjemmebesøg - årsrapport 2016

77.

 Høring af "Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune"

78.

 Meddelelser fra formanden

79.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

80.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

42.

 Godkendelse af dagsorden

43.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for Social- og Forebyggelsesudvalget

44.

 Orientering om Rusmiddelteamets Årsrapport 2016

45.

 Orientering om tænketanksarrangementet 2017

46.

 Orientering om ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

47.

 Regnskab 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalget

48.

 Anlægsregnskaber til regnskab 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalget

49.

 Høring af "Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune"

50.

 Beslutning om kvalitetsstandard på Servicelovens § 83a

51.

 Beslutning vedrørende henvendelse fra Kirkens Korshær om "byarbejde" i Odsherred

52.

 Beslutning om at hjemtage dele af specialundervisningen for voksne

53.

 Forebyggende hjemmebesøg - årsrapport 2016

54.

 Meddelelser fra formanden

55.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

56.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

    Til top