Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2017 - 30/09/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

15/9 12/9

  August

17/8 15/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

140.

 Godkendelse af dagsorden

141.

 Status på etablering af køkkener på plejecentre

Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Godkendelse af dagsorden

128.

 Halvårsregnskab 2017 for Social- og Forebyggelsesudvalget

129.

 Orientering om prognose for medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2017

130.

 Orientering om status på boliger på ældreområdet

131.

 Orientering om flyverfunktion i hjemmeplejen

132.

 Orientering om udbud af stomiprodukter

133.

 Orientering om udbud af inkontinensbleer

134.

 Beslutning om kvalitetsstandard på rengøring Serviceloven § 83

135.

 Godkendelse af tilslutning til aftale om fælles EU-udbud vedr. telemedicin til borgere med KOL

136.

 Meddelelser fra formanden

137.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

138.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Lukket punkt

139.

 Budgetanalyse af Center for Omsorg og Sundhed

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

116.

 Godkendelse af dagsorden

117.

 Orientering om madservice serviceloven § 83 og borgernes frie valg

118.

 Akutfunktion i regi af hjemmesygeplejen pr. 1. januar 2018

119.

 Rammeaftale 2018 og 2019 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

120.

 Beslutning om kvalitetsstandard på madservice Serviceloven § 83

121.

 Beslutning om kvalitetsstandard på rengøring Serviceloven § 83

122.

 Godkendelse af indgåelse af prisaftale vedrørende tandproteser

123.

 Budget 2018-2021

124.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

125.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

126.

 Meddelelser fra formanden

Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Godkendelse af dagsorden

98.

 Orientering om KORA analyser på det specialiserede børne- og voksenområde

99.

 Orientering om udbud af stomiprodukter

100.

 Orientering om udbud af inkontinensbleer

101.

 Orientering om afsluttende statusrapport for Incitare

102.

 Orientering om madservice serviceloven § 83 og borgernes frie valg

103.

 Orientering om status på implementeringen af dokumentationsværktøjet Fælles Sprog 3

104.

 Status på administrativt oplæg om sammenlægning af væresteder

105.

 Drøftelse af rapport "Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing"

106.

 Akutfunktion i regi af hjemmesygeplejen pr. 1. januar 2018

107.

 Rammeaftale 2018 og 2019 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

108.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsstandard for BPA-ordninger

109.

 Beslutning om kvalitetsstandard på madservice Serviceloven § 83

110.

 Beslutning om kvalitetsstandard på rengøring Serviceloven § 83

111.

 Godkendelse af indgåelse af prisaftale vedrørende tandproteser

112.

 Budget 2018-2021

113.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

114.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

115.

 Meddelelser fra formanden

    Til top