Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

5/12 4/12

  November

7/11 7/11

  Oktober

10/10 10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2015 2014 2013 2012
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

172.

 Godkendelse af dagsorden

173.

 Orientering om akutfunktion i regi af hjemmesygeplejen fra januar 2018 - organisering m.m.

174.

 Orientering om status på boliger på ældreområdet

175.

 Orientering om flyverfunktion i hjemmeplejen

176.

 Orientering om "Årsrapport 2017 - Fagkonsulenterne i Hjemmeplejen"

177.

 Status på etablering af køkkener på plejecentre

178.

 Genoptaget - Status på handleplanen for opfølgning på budgetanalysen af Omsorg og Sundhed

179.

 Redegørelse for sagsbehandling af bevillinger af kugledyner

180.

 Orientering om driftsorienteret tilsynsbesøg hos Rusmiddelteam Odsherred

181.

 Budgetopfølgning - godkendelse af handleplan for merforbrug

182.

 Godkendelse af regnskab vedr. etablering af "skæve boliger"

183.

 Beslutning om anvendelse af midler til projektet "Fælleskab om Mad og Måltider"

184.

 Forslag om fortsættelse af Rådet for Socialt Udsatte

185.

 Meddelelser fra formanden

186.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

187.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Lukket punkt

188.

 Status på byggeprojekt vedr. Fårevejle Plejecenter

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Konstatering af udvalgssammensætningen

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

157.

 Godkendelse af dagsorden

158.

 Orientering om hverdagen på plejecentrene

159.

 Orientering om status i forhold til udarbejdelse af en demensstrategi

160.

 Orientering om "Årsrapport 2017 - Fagkonsulenterne i Hjemmeplejen"

161.

 Orientering om madservice serviceloven § 83 og borgernes frie valg

162.

 Status på handleplanen for opfølgning på budgetanalysen af Omsorg og Sundhed

163.

 Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

164.

 Takster 2018 for ældreområdet

165.

 Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler

166.

 Beslutning om etablering af akuttilbud i Center for Social og Psykiatri

167.

 Meddelelser fra formanden

168.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

169.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

170.

 Godkendelse af dagsorden

171.

 Orientering om Bakkegården

Gå til toppen af siden 
Punkter

170.

 Godkendelse af dagsorden

171.

 Orientering om Bakkegården

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 Orientering om flyverfunktion i hjemmeplejen

144.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

145.

 Orientering om indberetninger af magtanvendelser på demensområdet i Odsherred Kommune 2016

146.

 Orientering om status på implementering af flådestyringssystem i Omsorg og Sundheds bilpark

147.

 Orientering vedr. status på værdighedsmidler 2017

148.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2017

149.

 Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler

150.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

151.

 Regnskaber 2016 for de kommunale ældreboliger administreret af Boligselskabet af 1942

152.

 Meddelelser fra formanden

153.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

154.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

155.

 Godkendelse af dagsorden

156.

 Forslag om nedsættelse af et udvalg vedrørende demensstrategi

Gå til toppen af siden 
Punkter

155.

 Godkendelse af dagsorden

156.

 Forslag om nedsættelse af et udvalg vedrørende demensstrategi

    Til top