Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

13/6

  Maj

16/5

  April

11/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

84.

 Godkendelse af dagsorden

85.

 Orientering om oprettelse af aflastnings- og plejecenterpladser

86.

 Orientering om status på temaanalyser

87.

 Budgetopfølgninger pr. april 2018 for Omsorg og Sundhed

88.

 Prioritering af forslag til den videre budgetproces

89.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2. runde 2018

90.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for ledsageordning (Genoptaget)

91.

 Nye tiltag for visiteret borgerbefordring

92.

 Kvaliteten af dagsordenen

93.

 Meddelelser til og fra formanden

94.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

95.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

96.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

68.

 Godkendelse af dagsorden

69.

 Orientering om årsregnskab 2017 - Social- og Forebyggelsesudvalget

70.

 Orientering - Budgetopfølgninger pr. 31. marts 2018 for Omsorg og Sundhed

71.

 Orientering om handleplan for økonomisk genopretning i Hjemmeplejen og Sygeplejen

72.

 Orientering om Rusmiddelteamets Årsrapport 2017

73.

 Orientering - Opsamling fra dialogmødet den 25. april 2018

74.

 Orientering om interaktiv danseforestilling/performativ danseworkshop "De berørte"

75.

 Beslutning - Input til temaer til Byrådets temamøder

76.

 Beslutning - Socialpsykiatriske væresteder - godkendelse af gradueret model

77.

 Beslutning - Godkendelse af analyse på husvildeområdet

78.

 Beslutning - Revision af retningslinjer vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven

79.

 Beslutning - Kvaliteten af dagsordenen

80.

 Meddelelser fra formanden

81.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

82.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

83.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Godkendelse af dagsorden

53.

 Budgetopfølgninger pr. 28. februar 2018 for Social- og Forebyggelsesudvalget

54.

 Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Grønnehaven og Siriusparken

55.

 Orientering om tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst på plejecentre 2017

56.

 Orientering vedr. manglende indberetning af utilsigtede hændelser

57.

 Orientering om status vedrørende anskaffelse og implementering af CURA

58.

 Orientering - Årsopgørelse magtanvendelse

59.

 Prioritering af arbejdet med politikker på Social- og Forebyggelsesudvalgets område

60.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for ledsageordning

61.

 Udpegning af medlem til § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU)

62.

 Medlem til brugerråd for madservice til hjemmeboende

63.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

64.

 Meddelelser fra formanden

65.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

66.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

67.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

    Til top