Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

12/9

  August

15/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

109.

 Godkendelse af dagsorden

110.

 Orientering om Sundhedsprofilen 2017

111.

 Budgetopfølgninger pr. 31. juli 2018 for Omsorg Sundhed

112.

 Status på temaanalyse - Friplejeboliger

113.

 Orientering om behovet for ældre- og plejeboliger

114.

 Det Pædagogiske Måltid på plejecentre og hjemmeplejen

115.

 Opfølgning på handleplan for genopretning af økonomien i Hjemmeplejen og Sygeplejen

116.

 Status om arbejdsgruppen vedrørende demens

117.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

118.

 Beslutning - Revision af retningslinjer vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven

119.

 Opretning af aflastnings- og plejecenterpladser

120.

 Kvaliteten af dagsordenen

121.

 Meddelelser til og fra formanden

122.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

123.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

124.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Godkendelse af dagsorden

98.

 Opretning af aflastnings- og plejecenterpladser

99.

 Analyse af behov for etablering af husvildeboliger

100.

 Status på styring og budgetudvikling i Omsorg og Sundhed

101.

 Udbud af kateterhjælpemidler - Høring i Ældrerådet og Handicaprådet

102.

 Orientering om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på bostederne Grønnehaven og Siriusparken

103.

 Budget 2019-2022 - Social- og Forebyggelsesudvalget

104.

 Kvaliteten af dagsordenen

105.

 Meddelelser til og fra formanden

106.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

107.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

108.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

    Til top