Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

5/12 5/12

  November

14/11

  Oktober

10/10 9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

150.

 Godkendelse af dagsorden

151.

 Orientering om beretning fra Siriusparken

152.

 Orientering om driftsorienteret tilsynsbesøg på Siriusparken

153.

 Orientering om driftsorienteret tilsynsbesøg hos Rusmiddelteam Odsherred

154.

 Budgetopfølgninger pr. oktober 2018 for Omsorg Sundhed

155.

 Orientering om temaanalyse vedrørende friplejeboliger

156.

 Orientering om VIVE-rapport om udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde 2014-2017

157.

 Orientering om ændret proces for tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

158.

 Omprioritering 0,5 % af budgetrammen 2019

159.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 4. runde 2018

160.

 Meddelelser

161.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

162.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

163.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

164.

 Godkendelse af Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

165.

 Beslutning vedrørende anvendelse af værdighedsmidler 2019

166.

 Genoptaget - Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

Gå til toppen af siden 
Punkter

166.

 Genoptaget - Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

137.

 Godkendelse af dagsorden

138.

 Budgetopfølgninger pr. 30. september 2018 for Omsorg og Sundhed

139.

 Orientering om beretning fra Socialpsykiatri Odsherred

140.

 Orientering om beretning fra Vasac Odsherred

141.

 Orientering om projekt Virtuel Hjemmepleje

142.

 Takster for 2019 vedrørende ældreområdet

143.

 Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

144.

 Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

145.

 Status på værdighedsmidler 2018 og forslag til anvendelse af 2019-midler

146.

 Godkendelse af overordnet tids- og procesplan for revidering af Handicap- og Psykiatripolitik

147.

 Meddelelser

148.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

150.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

125.

 Godkendelse af dagsorden

126.

 Orientering om etablering af eKlinik som et led i styrkelsen af det nære sundhedsvæsen

127.

 Budgetopfølgninger pr. 31. august 2018 for Social- og Forebyggelsesudvalget

128.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2018

129.

 Godkendelse af overordnet tids- og procesplan for revidering af Handicap- og Psykiatripolitik

130.

 Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

131.

 Beslutning vedrørende én indgang i kommunen

132.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

133.

 Meddelelser

134.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

135.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

136.

 Årshjul 2018 - Social- og Forebyggelsesudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

124.

 Godkendelse af dagsorden

125.

 Afsluttende dialog om projekt En god start

126.

 Status på skolerenoveringer i 2018

127.

 Orientering om forberedelse af ny skolestruktur

128.

 Beskrivelse af udfordringer og retningslinjer for befordring af skoleelever

129.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Børne- og Uddannelsesudvalget

130.

 Børnedemokratirådet frem mod 2020

131.

 GENOPTAGELSE af sagen vedr. ferieplaner for eleverne i skoleåret 2019-2020 og 2020-2021 - efter gennemført høring

132.

 Deltagelse i midtvejsseminar i KL-partnerskabet om udvikling af kvalitetet i dagtilbud

133.

 Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

134.

 Afledte konsekvenser af dagtilbudsloven i Odsherred Kommune

135.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

136.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Meddelelser til/fra formanden

139.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2019

    Til top