Til Samsø kommunes hjemmeside
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

25/11 25/11 3/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

625.

 Godkendelse af dagsorden - 25. november 2020

Lukket punkt

626.

 Valg af det vindende projektforlag til byggeriet af Samsø Ny Skole, SKU-TU-ØU-KB

Gå til toppen af siden 
Punkter

627.

 Aflysning af valg til seniorrådet - SKU-ØU-KB

Gå til toppen af siden 
Punkter

611.

 Godkendelse af dagsorden - 3. november 2020

612.

 Godkendelse af ny informationssikkerhedspolitik - ØU - KB

613.

 Udmøntning af Corona kompensation - ØU

614.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det sociale område SKU-ØU-KB

615.

 Forslag til lokalplan nr. 90 - Boliger på Bryggerbakken, TU-ØU-KB

616.

 Forslag til Regulativ for husholdningsaffald 2022 - 2031, TU-ØU-KB

617.

 Priser for grunde på den kommunale udstykning på Toften, TU - ØU - KB

618.

 Udbud af vedligeholdelse af Kommunale vandløb, TU - ØU - KB

619.

 Orientering om det tekniske forlig om driften af genbrugspladsen Harpesdal, ØU-KB

620.

 Orientering om den igangværende proces i forbindelse med evaluering af dagplejen | SKU | ØU - KB

621.

 Efterretningsliste - 3. november 2020

622.

 Meddelelser fra formanden - 3. november 2020

623.

 Øvrige meddelelser - 3. november 2020

Lukket punkt

624.

 Øvrige meddelelser - 3. november 2020

    Til top