Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Forventet regnskab pr. 30.09.2019 - Udvalget for Ældre

2.

 Budget 2020 - Generel drøftelse vedrørende budget 2020 - Udvalget for Ældre

3.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsstandarder 2020

4.

 Ansøgning om puljemidler til afprøvning af den sociale robot LOVOT

5.

 Projekt om styrket samarbejde i Midtklyngen om borgere med type 2 diabetes

6.

 Bosætningsstrategi 2019

7.

 Forvaltningens forslag til servicetilbud målrettet yngre borgere med demens

8.

 Henvendelse fra Per B. Jeppesen

9.

 Opsamling på studietur

10.

 Orientering om møde med fritvalgsleverandører i forhold til kropsbårne hjælpemidler

11.

 Ophør af IV-behandling

12.

 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet

13.

 Udvalget for Ældre (UÆ) - Gensidig Orientering - 6. november 2019

Lukket punkt

14.

 Opdatering på brandsikkerhed på plejehjem


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top