Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

15/9

  August

25/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Skive Kommunes budgetforslag 2021 og overslagsårene 2022-2024, 1. behandling

2.

 Forventet regnskab pr. 31. juli 2020

3.

 Kirkernes budget 2021

4.

 Forhøjelse af kommunegaranti til Glyngøre Fjernvarme A.m.b.A

5.

 Vækststrategi for Skiveegnen - Godkendelse af kommissorium og finansiering

6.

 Glyngøre Havn - Salling Aqua Park fase 2 og 3 - Glyngøre Maritime Center (GMC)

7.

 Forslag til Lokalplan nr. 311 - Rækkehuse ved Sønderkær i Roslev samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 4

8.

 Selde - Overdragelse af Mølletomten og Podehaveprojekt til Skive Kommune

9.

 Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Selde

10.

 Anlægsbevilling, Big Blue projekt 1 " Banestien"

11.

 Anlægsbevilling - Hvidbjerg Aktivitetshus (ændring)

12.

 Anlægsbevilling - Etape 1 og 2 + Servicearealer - Nyt Autismecenter Skive

13.

 Indmelding i Fælles Servicecenter FSC

14.

 Tillæg til Kvalitetsrapport 2020 - Folkeskoler

15.

 Støttet byggeri - Optagelse af lån - AAB - Plejecenter Bøgely

16.

 Støttet byggeri - Optagelse af lån - Højslev Boligselskab - Højslev ældrecenter

Lukket punkt

17.

 SALG - Plantagevej - matr.nr. 12l Kisum by, Estvad - forespørgsel om køb af del af parcellen (edh 2020-171060)

Lukket punkt

18.

 SALG - Jægervej 2, Skive - ca. 400 m² af matr.nr. 3iy Egeris, Skive Jorder. (2020-171550)

Lukket punkt

19.

 Kommunaldirektørens fratræden

Lukket punkt

20.

 Konstituering af kommunaldirektør

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indstilling af kandidat til vurderingsnævn

2.

 Revisionsberetning nr. 3 - revisionen af regnskab 2019

3.

 Budget 2021 - Hvalpsund-Sundsøre Færgefart

4.

 Orientering om beslutning om udnyttelse af nyt statsligt tilskud til billigere færge

5.

 Lånefinansiering af anlægsudgifter

6.

 Årsregnskab 2019 - Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB)

7.

 Ligestillingsredegørelse 2020

8.

 Leje af lokaler på sundhedshuset

9.

 Anlægsbevilling - Hem Skole, etablering af legeplads

10.

 Vedtægter for Talentrådet i Skive Kommune

11.

 Anlægsbevilling - Skive Stadion, etablering af nyt lysanlæg

12.

 Anlægsbevilling - Handleplan for opsætning af el-ladestandere

13.

 Lem-Balling - Vandforsyning - Transmissionsledning

14.

 Kommuneplantillæg nr. 2 til endelig vedtagelse - Opfølgning på Kommuneplan 2020-2032

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 308 - Hvidbjerg Aktivitetshus - Holstebrovej 435, Kløvermarken 2, Hvidbjerg

16.

 BigBlue Skive - Omdisponering af funktioner i Idræts- og Kulturparken

17.

 Deltagelse i DK2020

18.

 Støttet byggeri - Helhedsplan - Bomiva afd. 4 Vestervænget - Skema C

19.

 Støttet byggeri - Helhedsplan - AAB afd. 40 ungdomsboliger - Skema C

20.

 Overdragelse af lån i H. C. Ørstedsvej 3, 7800 Skive

Lukket punkt

21.

 Anke af afslag på alkoholbevilling

Lukket punkt

22.

 Aftale med Skive Idræts Klub Elite A/S om leje af lysanlæg

    Til top