Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

11/12 27/11 19/11 23/10 2/10

  Sep - Aug - Jul

11/9 21/8 21/8 14/8

  Jun - Maj - Apr

19/6 22/5 8/5 24/4 24/4 24/4 17/4

  Mar - Feb - Jan

20/3 13/3 20/2 23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Evaluering af processen vedr. budget 2019

2.

 Bydelspulje 2018 - Resen Multipark

3.

 Projekt STOL - Landsbypuljen 2018 - Ansøgning

4.

 Etablering af badebro - Kybehuse - Landsbypuljen 2018 - Ansøgning

5.

 Gartnerhuset - formidling af egnens kulturhistorie - Ørslev Kloster - Landsbypuljen 2018 - Ansøgning

6.

 Ansøgning fra foreningen Ørslev Kloster om støtte til Gartnerhuset som formidlingshus

7.

 Glyngøre Maritime Center - Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning

8.

 Evaluering af Byudviklingspulje for Skive by

9.

 Annonceaftale Fællesannoncen 2019-2022

10.

 Medlemsskab af Balance Danmark

11.

 Markedsføringsaftaler med elitesporten 2019 - Team coloQuick

12.

 Markedsføringsaftaler med elitesporten 2019 - Skive Trav

13.

 Støttet byggeri - Nybyggeri Gammelgårdsvej - AAB

14.

 Krabbeshus Heldagsskole - organisering, lokaler og drift

15.

 Kulturaftalen i Midt- og Vestjylland - tillægsaftale 2019 - pol. behandling

16.

 Skive Badeland - afslutning og finansiering af renoveringsprojektet

17.

 Deponering - forlængelse af lejekontrakt - Jenle

18.

 Anlægsbevilling - Støjbelastning og akustik på Brårup Skole

19.

 Anlægsbevilling - Indkøb af elevhardware

20.

 Anlægsbevilling - Center Møllegården - Ombygning og renovering

21.

 Anlægsbevilling - BigBlue Skive - 4 delprojekter 2019-21

22.

 Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger 2019

23.

 Anlægsregnskab - Branden Bro, sikring af fiskerkaj ved spunsning og ny belægning

24.

 Anlægsregnskab - Indsatspuljen 2015, usunde boliger

25.

 Anlægsregnskab - Indsatspuljen 2016, usunde boliger

26.

 ANLÆGSREGNSKAB | SAMLING AF TANDPLEJEN

27.

 ANLÆGSREGNSKAB | ISTANDSÆTTELSE AF LOKALER VED SUNDHEDSCENTRET

28.

 ANLÆGSREGNSKAB | FLYTNING AF RUSMIDDELCENTRET

29.

 Sundhedsindsats for borgere med højt sygefravær

30.

 Vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 280 og Kommuneplantillæg nr. 7 - Balling - Erhvervsområde

31.

 Frederiksdal Alle - Udlån af areal til parkering ved Den Røde Kirke

32.

 Organisering af byudvikling

33.

 Driftsbevilling - Skive Havn - 150 års jubilæum

34.

 Lokalplan nr. 297 - Møllebuen 1 - Roslev - Solvarmeanlæg

35.

 Nedlæggelse af Facadeudvalget

36.

 Biogasanlæg - Følgearbejder på vejanlæg

37.

 Bemyndigelsesplan - Kystbeskyttelse

38.

 Tilsyn med tilskud til Energifonden Skive

39.

 Kommunegaranti til Skive Fjernvarme a.m.b.a.

40.

 Ændring af Pulsen til en erhvervsdrivende Fond

Lukket punkt

41.

 Tilbud om køb af arealer i Bilstrupparken

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Anlægsbevilling - Hem Skole - nybyggeri af børnehavens lokaler

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forventet regnskab pr. 30/9 2018

2.

 Anlægsbevilling - Ekstraordinær vedligehold 2019

3.

 Anlægsbevillinger - Meddelelse og frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb i Budget 2019

4.

 Anlægsbevilling - Etablering af to græsbaner

5.

 Energi og bæredygtighedsstrategi 2029

6.

 Afrapportering af European Circuscamp - Lokal forankring - RENT LIV-puljen

7.

 Glyngøre Maritime Center

8.

 Innovation Skive - Udkast til kommissorium for fase 2

9.

 Endelig beslutning vedr. Skive Kommunes videre deltagelse i frikommuneforsøg vedr. tilkøbsydelser inden for servicelovens § 83

10.

 Beskæftigelsesplan 2019 - endelig godkendelse

11.

 Fælles Politik og Plan for Fortsat Drift på beredskabsområdet - 2019-2021

Lukket punkt

12.

 Durup Ældrecenter - deklarationer

Lukket punkt

13.

 Formuepleje efterår 2018

Lukket punkt

14.

 KØB - Fjordvej 113A, Junget, 7870 Roslev - tilbud til kommunen (d.2018-296961)

Lukket punkt

15.

 SALG - Villaparken 119 og 120, Balling - indkommet bud (d. 2018-296964)

Lukket punkt

16.

 Skive Stadion - leasingaftale

Lukket punkt

17.

 Aftale med SIK Elite A/S om stadionleje

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse af nye kriterier for RENT LIV-puljen

2.

 Annonceaftale fællesannoncen

3.

 Ansøgning - RENT LIV-puljen 2018 - Historisk friluftsspil på Bustrup Hovedgaard

4.

 Serviceudgifter 2018

5.

 Udvælgelse af budgetanalyser til budget 2020

6.

 Idrætsklasser i folkeskolen - udskoling - Team Danmark Kommune

7.

 Anlægsregnskab 2018 - Etablering af kunstgræsbane i Nr. Søby

8.

 Anlægsregnskab - Højvands- og kystsikring 2012

9.

 Anlægsbevilling - Byggemodning Nyvej - Balling, lokalplan 294, fastsættelse af grundpris

10.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. 291 - Et område til boliger og rekreative formål i Jebjerg

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 294 og Kommuneplantillæg nr. 20 og godkendelse af vejnavn - Balling - Boligområde

12.

 Sommerhusområde ved Ibsenvej, Hostrup Strand - Lokalplan nr. 298 og Kommuneplantillæg nr. 23

13.

 Skive Vand A/S, Selde Vandværk - Tilsagn om villighed til ekspropriation til boring til Selde Vandværk

14.

 Anlægsbevilling - Big Blue, planlægning for Elværks- og Slagteriområdet i Skive

15.

 Helhedsplan for Elværkskvarteret

16.

 Højslev St./Nr. Søby - Fjernelse af plantebede

17.

 Nordvestjyllands Brandvæsen - Valg af ny revisor

Lukket punkt

18.

 Syrenvej 9, Breum, 7870 Roslev - udbud af grund

Lukket punkt

19.

 Kisumvej - matr.nr. 16e Kisum By, Estvad - bud

Lukket punkt

20.

 Jungetvej 29, Selde, 7870 Roslev - bud på grund

Lukket punkt

21.

 Fjordvej 109, 7870 Roslev - køb af grund

Lukket punkt

22.

 Aftale med SIK Elite A/S om stadionleje

Lukket punkt

23.

 Tilbagekøb af solgte erhvervsarealer

Lukket punkt

24.

 Gennemgang af den kommunale udligningsordning

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Skive Kommunes budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, 2. behandling

2.

 Mødeplan for Økonomiudvalget 2019

3.

 Kirkernes budget 2019

4.

 Kommunegaranti til Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk

5.

 Drøftelse af retningslinjer for ansøgninger til Bydelspuljen og Byudviklingspuljen

6.

 Bydelspulje 2018 - "Ren jul i Skive" - Genoptagelse af sag

7.

 Markedsføringsaftale med HRH 74 - 2018/2019

8.

 Ansøgning - Pulje til mellemfinansiering 2018 - Ålbæk Anker- og Landingsplads

9.

 Global Goals Tour 2018/19

10.

 Udsendt af Danmark 2019

Lukket punkt

11.

 Lyngdalen 1, Glyngøre - bygning på lejet grund

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forventet regnskab pr. 31/7 2018

2.

 Regnskab 2017 - Familiesektionen

3.

 Budgetstatus 2019

4.

 Kommunegaranti til Durup Fjernvarme

5.

 Studietur om byudviklingsmodeller

6.

 Jul på Strandet - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

7.

 Bydelspulje 2018 - Legeplads i Brårup

8.

 Bydelspulje 2018 - "Ren jul i Skive"

9.

 Naturpark Flyndersø - Danske Naturparker

10.

 Vandforsyning - Indsatsplan - Vandfond

11.

 Parkeringskontrol

12.

 Sdr. Boulevard 1 - Gl. Skivehus - Renovering og ombygning

13.

 Kommunal solcelledrift

14.

 Anlægsregnskab - Skive Geotermi - delvis afslutning - frigivelse af rådighedsbeløb - bevilling

15.

 Anlægsbevilling - Parkeringspladser ved Sundhedshuset

16.

 Tillægsbevilling til anlægsbevilling og Skema B-godkendelse til serviceareal (Ny centerbygning) ved Højslev Ældrecenter.

17.

 Revision af retningslinjer for fordeling af økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde (§18-midler) i Skive Kommune

18.

 Godkendelse af rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

19.

 Endelig beslutning vedr. deltagelse i yderligere frikommuneforsøg Økonomiudvalg og Byråd

Lukket punkt

20.

 Momsanalyse

Lukket punkt

21.

 Refusion af udgifter til køb af ejendom og fastsættelse af pris for jord i Vinkel

Lukket punkt

22.

 Ydunsvej 38, Skive - salg af grund matr.nr. 1bs Dommerby by, Dommerby af areal 1.054 m²

Lukket punkt

23.

 Køb af dele af slagterigrunden

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2019

2.

 Nøgletalsanalyser til budget 2019

3.

 Revisionsberetning nr. 1 - revision af regnskab 2017

4.

 Nordvestjysk Forberedende Grunduddannelse, FGU

5.

 Sundhedstilbud til borgere med stort sygefravær

6.

 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Demensvenlig indretning og aktiviteter på Skovbakkehjemmet, Gammelgaard og Jebjerg Ældrecenter

7.

 Anmodning om optagelse af lån med kommunal garantistillelse - AAB afd. 1 Ringparken

8.

 Anlægsbevilling - Nr. Søby Skole - om- og tilbygning

9.

 Tilskud til private daginstitutioner

10.

 Ny dagtilbudslov - Kombinationstilbud

11.

 Skive Golfklub - garanti i forbindelse med deklaration

12.

 Handleplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

13.

 Godkendelse af helhedsplan for idræts- og kulturpark

14.

 Lokalplan nr. 292 - Udvidelse af dagligvarebutik på Brårupvej og tillæg nr. 16 til kommuneplanen - Endelig vedtagelse

15.

 Forslag til lokalplan nr. 297 - Roslev - Solvarme

16.

 Energi- og Bæredygtighedsstrategi

17.

 Energibesparende foranstaltninger - krav til afkast

18.

 Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019

19.

 Anlægsbevilling - Tilgængelighedsplan for Skive Kommune

20.

 Anlægsbevilling - Lundøvej - Sideudvidelse fra Bådsgårdvej til Lundø

21.

 Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB) - Årsregnskab 2017

Lukket punkt

22.

 Momsanalyse

Lukket punkt

23.

 Holmhuse, Oddense - regnvandsbassin, tilladelse til oprensning og udvidelse af bassin

Lukket punkt

24.

 Støttesag - Dalgaskollegiet

Lukket punkt

25.

 Vestergårdsvej 8, Jebjerg - overtagelse af areal

Lukket punkt

26.

  Visdal 3, Glyngøre - Bud på grund, matr.nr. 3cf Glynge by, Glyngøre af areal på 1.261 kvm.

Lukket punkt

27.

 Ved Drosselvænget, Breum - Bud på parcel, matr.nr. 2y Breum By, Grinderslev

Lukket punkt

28.

 Køb af Næstildvej 10A, 7860 Spøttrup

Lukket punkt

29.

 Vedr. renovering af Skive Badeland

Lukket punkt

30.

 Limfjordens Hus A/S

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

30.

 Limfjordens Hus A/S

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2019

2.

 Budgetforslag 2019 på Økonomiudvalgets område

Lukket punkt

3.

 Tilbud om køb af Næstildvej 10A, 7860 Spøttrup

Lukket punkt

4.

 Omdannelse af Pulsen til en erhvervsdrivende Fond

Lukket punkt

5.

 Energifonden Skive - Udlån af personale

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budgetstatus 2019

2.

 Forslag fra liste A og liste F om at økonomiudvalget igangsætter initiativer for at nedsætte sygefraværet for vores borgere samt højne deres livskvalitet.

3.

 Vandforsyning - Hovedindsatsplan

4.

 Vandforsyning - Indsatsplan for Ørslevkloster

5.

 Vandforsyning - Indsatsplan for Fur

6.

 Vandforsyning - Indsatsplan for Selde-Junget

7.

 Vandforsyning - Indsatsplan for Durup-Balling

8.

 Skive Vand A/S, Regionalvandværket - Tilsagn om villighed til ekspropriation

9.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan nr. 283 - Butiksområde ved Viborgvej

10.

 Resenvej - Lokalplan nr. 287 - Boligområde ved Resenvej i Skive og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2016-2028

11.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og Lokalplan nr. 291 - Et område til boliger og rekreative formål i Jebjerg

12.

 Forslag til Lokalplan nr. 292 og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2016-2028 for udvidelse af Rema 1000

13.

 Vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 294 og Kommuneplantillæg nr. 20 - Balling - Boligområde

14.

 Budget 2019 - Hvalpsund-Sundsøre Færgefart

15.

 Anlægsbevilling til Durup Bæk - lovliggørelse af omlægningen 2013

16.

 Anlægsbevilling - Skive Plantage - Sulky-sti

17.

 Anlægsbevilling - Glattrup Bæk - Vandløbsregulering og håndtering af regnvand

18.

 Anlægsbevilling - Undersøgelse af arealudvikling på Skive Havn

19.

 Anlægsbevilling - Usunde boliger / Landsbyfornyelsespulje - 2018-puljen

20.

 Ansøgning om kvote til at bygge nye almene boliger

21.

 Skema A-godkendelse. Serviceareal (ny centerbygning) ved Højslev Ældrecenter

22.

 ROI - Aarhus 2017 - endelig opgørelse 2018 - orienteringssag

23.

 Nyland Forum 2018 Skive - WOOD & FOOD - Landsbypuljen 2018 - Ansøgning

24.

 Team GG - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

25.

 Markedsføringsaftale med Skive IK 2018/2019

26.

 Markedsføringsaftale med Skive fH 2018/2019

27.

 Markedsføringsaftale med Skive fH om RENT LIV på klubtøj - RENT LIV ansøgning 2018

28.

 Markedsføringsaftale med OOUGF 2018/2019

29.

 Orientering om EU-forordning om persondatasikkerhed

30.

 Ramsdahlsvej - Opførelse af friplejehjem

Lukket punkt

31.

 Fundraisingpuljen 2017 - Godkendelse af udbetalingsplan vedr. Salling Aqua Park

Lukket punkt

32.

 Torvet 2A-F, Oddense (Det gule Palæ) - forberedelser til udbud

Lukket punkt

33.

 Udvidelse af lejemålet til Park og Vej

Lukket punkt

34.

 KØB - Næstildvej 10A, 7860 Spøttrup - køb af ejendom i forbindelse med Greenlab (d. 2018-151309)

Lukket punkt

35.

 UDLEJE - Odgaardsvej 15A, Skive - p-areal m.m.

Lukket punkt

36.

 Køb af areal i Højslev

Lukket punkt

37.

 KØB - Kåstrupvej - køb af areal til vejanlæg (d. 2018-151319)

Lukket punkt

38.

 KØB - del af matr.nr. 5x Næstild by, Oddense - under lokalplan 275 til Greenlab (d. 2018-151468)

Lukket punkt

39.

 Vilkår og pris for salg af jord 2018-11478

Lukket punkt

40.

 Opfølgning på ejendomshandel 2016-52397

Lukket punkt

41.

 Salg - Estvad Plantage, Gl. Rønbjerg - bud

Lukket punkt

42.

 Salg - Vikingebakken 5, Hvidbjerg - bud

Lukket punkt

43.

 Skive Kommunes forsikringer og forsikringsforhold 2017

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forventet regnskab pr. 31/3 2018

2.

 Budgetstatus 2019

3.

 Aftale om administrationens økonomi 2019-2022

4.

 Omlægning af lån

5.

 Kommunegaranti til Balling-Rødding Varmeværk A.M.B.A.

6.

 Markedsføringssamarbejde mellem Skive Festival og Skive Kommune - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

7.

 Havnens Dag - Vild med Vand - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

8.

 Anlæg - Nedtagning af gamle lysmaster

9.

 Forslag til ændring af vedtægt for ældrerådet i Skive Kommune

10.

 Anlægsprojekt på autismeområdet - afklaring af mulig placering

11.

 Etablering af nyt dige ved Viborgvej

12.

 Thomsensgade 3, st.tv. - Kondemnering af lejlighed

13.

 Spildevandsplan - Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2029

14.

 Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej

15.

 Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Roslev - Solvarmeanlæg

16.

 Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Lem - Solvarmeanlæg

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg - Durup - Solvarmeanlæg

18.

 Ekspropriation af areal - Lokalplan nr. 288 - Durup - Solvarmeanlæg

19.

 Anlægsbevilling - Færdiggørelser 2018 - Byggemodning

20.

 Anlægsbevilling - Renovering af broer og tunneller

21.

 Anlægsbevilling - Frederiksgade 21K - Aakjærskolen - Kloakseparering etape II

22.

 Anlægsbevilling - Brårupvej 94 - Brårup Skole - Kloakseparering etape II

23.

 Anlægsbevilling - Brårupvej 92 - Brårup Skole - Kloakseparering - annexbygning

24.

 Anlægsbevilling - Brårupvej 94 - Brårup Skole - Nyt tagpap

25.

 Anlægsbevilling - Asylgade 4 - Familiehuset - Kloakseparering

26.

 Anlægsbevilling - Vestergårdsvej 8 - Jebjerg Skole - Kloakrenovering

27.

 Beretning fra borgerrådgiveren for perioden 1.10 -31.12.2017

Lukket punkt

28.

 Salg - erhvervsareal, Industrivej, Rødding - bud

Lukket punkt

29.

 Salg - Sdr Boulevard 1A, Skive - bud

Lukket punkt

30.

 Salg - Villaparken 124, Balling - bud

Lukket punkt

31.

 Salg - Visdal 1 og 3, Glyngøre - bud

Lukket punkt

32.

 Salg - Hovvænget 11, Hem - bud

Lukket punkt

33.

 Aftale om salg af byggegrunde via mægler

Lukket punkt

34.

 Spinning Wheels - Lejekontrakt Folmentoftvej 12, 7800 Skive

Lukket punkt

35.

 Formuepleje forår 2018

Lukket punkt

36.

 Rødding - Balling - Cykelsti - Godkendelse af aftaler

Lukket punkt

37.

 Lån til betaling af udgifter i forbindelse med kloakseparering

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bydelspulje 2018 - "Eventtelt"

2.

 Havnens Dag - Vild med Vand - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Ansættelse af direktør for Kultur- og Familieforvaltningen

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Ansættelse af direktør for Kultur- og Familieforvaltningen

2.

 Skive Bydelspulje - Ansøgning om eventtelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

2.

 Skive Bydelspulje - Ansøgning om eventtelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Årsregnskab 2017

2.

 Budgetprocedure 2019

3.

 Budget 2019, rammeudmelding

4.

 Aakjærselskabets deltagelse i bogmesser - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning.

5.

 European Circuscamp - Lokal forankring - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

6.

 Afrapportering af vækstpuljeprojektet "Innovation Skive - Fase 1"

7.

 Godkendelse af vedtægtsændringer for Den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemmet" .

8.

 Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Rønbjerg

9.

 Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Lihme

10.

 Spildevandsplan 2018-2029 - Teknik, Miljø & Udvikling

11.

 Viborgvej - Varmeprojekt

12.

 Viborgvej - Renovering og forskønnelse - Anlægsbevilling

13.

 Kommuneplantillæg nr. 14 - Ændring af ramme for centerområde ved Slotsgade i Skive

14.

 Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2017

15.

 Anlægsregnskab 2017 - Køb af jord på Jægervej

16.

 Undersøgelse af arealudvikling på Skive Havn - Anlægsbevilling

17.

 Skive Jollehavn - Sikring af havnekaj v/ stenkastning mod nord og vest - Anlægsbevilling

18.

 Branden Bro - Sikring af fiskerkaj ved spunsning - Anlægsbevilling

19.

 Anlægsregnskab - Implementering og konvertering af IT-systemer til administrativ styring

20.

 Anlæg - Skive Theater - hydraulisk gulv

21.

 Søby-Højslev Arena - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

22.

 Anlæg - Sport & Event Center Jebjerg - udskiftning af halgulv m.m.

23.

 Skive Tennisklub - flytning

24.

 Højslev Skole - Legeplads ved inskoling/SFO - Anlæt

25.

 Ophør af specialklassen på Durup Skole

26.

 Byudviklingsselskab - Etablering

27.

 Forslag fra Socialdemokraterne, Skive-Listen og SF om øremærkning af ikke udbetalte lønmidler i forbindelse med evt. konflikt

Lukket punkt

28.

 Udbetaling af underskudsgaranti vedr. arrangementet Opera ved Fjorden 2017 - Rent Liv-puljen

Lukket punkt

29.

 Konkurrenceudsættelse på jobcenterets IT-sagsbehandlingssystem

Lukket punkt

30.

 Vedr. renovering af Skive Badeland

Lukket punkt

31.

 Køb af ejendomme for at kunne realisere lokalplan

Lukket punkt

32.

 Matr.nr. 14y Rønbjerg by, Rønbjerg - salg

Lukket punkt

33.

 Hovvænget 55, Hem - indkommet bud

Lukket punkt

34.

 Hovvænget 11, Hem - bud

Lukket punkt

35.

 Vikingebakken 7, Hvidbjerg - bud på grunden

Lukket punkt

36.

 Nørregade 1, Balling, 7860 Spøttrup - tilbud om overtagelse af grunden

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Udleje af areal ved Green Lab

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018

2.

 Provenu fra HMN Naturgas A/S

3.

 Pilotprojekt: socialt bedrageri og fejludbetalinger

4.

 Drøftelse af forslag til ændret forretningsgange for behandling af ansøgninger til RENT LIV - puljen

5.

 Fordeling af Forsamlingshuspuljens midler 2018

6.

 Nymølle Teglværkshavn - bådebro - Landsbypuljen og Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning

7.

 Ny ankomst ved Knud Strand - Landsbypuljen 2018 - Ansøgning

8.

 Håsumhus - forprojekt - Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning

9.

 Styrkelse af fodbold og foreningsliv på Glyngøre Stadion - Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning

10.

 Ålbæk Anker- og Landingsplads - Pulje til mellemfinansiering - Ansøgning

11.

 SET: En Skive mere af kagen - Vækstpuljen 2018 - Ansøgning

12.

 Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - nye servicearealer ved boenheden Nattergalevej

13.

 Budgetanalyse af plejecentrene - 2018

14.

 FGU Forberedende grunduddannelse

15.

 Anlægsønsker Spejdersamrådet 2018

16.

 Anlægsregnskab 2017 - Resen Multihal

17.

 Anlægsregnskab 2017 - Skive Stadion, varme

18.

 Anlæg - Glyngøre Hallen - renovering af omklædningsrum

19.

 Anlægsregnskab 2017 - Indkøb af elevhardware

20.

 Anlægsregnskab 2017 - Lærerarbejdspladser - bygningsmæssige ændringer

21.

 Anlægsregnskab 2017 - VSD-Lem - Indretning af lokaler til VSD-Birkely

22.

 Anlæg - Ungdomsskolen - køb af mobil eventvogn

23.

 Fælles kvalitetsrapport - Dagtilbud, Skole og Familie - 2018

24.

 Bæredygtig dannelse for børn og unge

25.

 Skolebestyrelse - anmodninger om ændringer og sammensætning

26.

 Fur - Fredning af Furs nordlige bakkeland

27.

 Affaldsplan 2015-2024 - Statusrapport

28.

 Holmhuse, Oddense - regnvandsbassin, tilladelse til oprensning og udvidelse af bassin

29.

 Forslag til lokalplan nr. 287 - Et boligområde ved Resenvej i Skive og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2016-2028

30.

 Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej

31.

 Hem - Områdefornyelse - godkendelse af program samt anlægsbevilling

32.

 Kommuneplantillæg nr. 9 - Boligparcel nord for Mejsevej og øst for Resenvej

33.

 Durup Fjernvarmeværk - Projekt for solvarmeanlæg - Varmeplanlægning

34.

 Anlægsregnskab 2017 - Stibro og arealer omkring Skive Å

35.

 Glyngøre Maritime Center - Anlægsbevilling

36.

 Rødding - Balling - Cykelsti - Anlægsbevilling

37.

 Viborgvej - Renovering og forskønnelse - Anlægsbevilling

38.

 Sdr Boulevard - Nyt fortov og Allé-træer - Anlægsbevilling

39.

 Styrkelse af økonomistyringsfunktionen og den eksterne kommunikation

Lukket punkt

40.

 Udbetaling af underskudsgaranti vedr. arrangementet Opera ved Fjorden - RENT LIV-puljen

Lukket punkt

41.

 Lyngdalen 1, Glyngøre - bud

Lukket punkt

42.

 Køb af grund i forbindelse med ombygning af centerbygningen på Højslev ældrecenter

Lukket punkt

43.

 Stenøre 1b, 7884 - evt. køb af toiletbygning af HPH Totalbyg A/S (lejet p.t.)

Lukket punkt

44.

 Aftale om udleje af Sæbyvej 1A, Glyngøre, 7870 Roslev

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Økonomisk Politik 2019-22

2.

 Uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg

3.

 Orientering om Skive Kommunes deltagelse ved Folkemødet 2018

4.

 Kommissorium for Byudviklingsudvalget

5.

 Limfjorden Surf School 2018 - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

6.

 Schade-prisen - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

7.

 Dokumentar om dialekter - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

8.

 RENT LIV løbet 2018 - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

9.

 Udvikling af lystfiskerturisme i Karup Å og Limfjorden - Vækstpuljen 2018 - ansøgning

10.

 Hem Skytteforening - Anlægsbevilling til markeringsanlæg

11.

 Anlægsønsker SIS-midler - Anlægsramme, pulje KF-udvalget, budget 2018

12.

 Anlæg - Fursund Hallen - renovering af baderum

13.

 Anlæg - Museum Salling - flytning af museets samlinger samt Skive Byarkiv

14.

 Kommissorium for Unge Udvalget 2018 - 2021

15.

 Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter

16.

 Bemyndigelsesplan Teknik- og Miljøudvalget 2018-21

17.

 Nye vedtægter til Parkeringsfonden

18.

 Endelig vedtagelse - Delvis aflysning af Byplanvedtægt nr. 8 i Breum og Kommuneplantillæg nr. 10

19.

 Projektforslag om solvarmeanlæg ved Roslev Fjernvarmeselskab

20.

 Projektforslag om solvarmeanlæg ved Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk

21.

 Balling/Spøttrup Varmeværk - Godkendelse af varmeprojekt for etablering af nyt fælles varmeværk

22.

 GreenLab - Lokalplan nr. 275 - Biogasanlæg m.m.

23.

 Forslag til Lokalplan nr. 285 - Lem - Solvarmeanlæg

24.

 Forslag til Lokalplan nr. 286 - Roslev - Solvarmeanlæg

25.

 Forslag til Lokalplan nr. 288 - Durup - Solvarmeanlæg

26.

 Ekstraordinære Vedligeholdelsesprojekter - Ti´eren, ny tagbelæging. 2017 - Anlægsbevilling

27.

 Lyngvænget/Lyngdalen i Glyngøre - ændring af cykelstiforløbet i krydset - Anlægsbevilling

28.

 Dalgas Alle - Trafiksikkerhed og forskønnelse - Anlægsbevilling

29.

 Renovering af legeredskaber på kommunale legepladser - Anlægsbevilling

30.

 Svanedam - oprensning - Anlægsbevilling

31.

 Renovering af trapper og støttemure, Anlægsbevilling

32.

 Matrikulær udskillelse af kommuneveje - Anlægsbevilling

33.

 Byzonetavler - Udskiftning - Anlægsbevilling

34.

 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter - Anlægsbevilling

35.

 Tilgængelighed - handicapændering i det offentlige rum - Anlægsbevilling

36.

 Nedlagte havnespor i Skive by - Anlægsbevilling

37.

 Højslev St./Nr. Søby - Etablering af cykelsti - Anlægsbevilling

38.

 Anlægsregnskab 2017 - Cykelstipulje

39.

 Anlægsregnskab 2017 - Fur Havn, lystbådehavn, udvidelse

40.

 Jebjerg/Durup - Bionaturgasledning - Principbeslutning om ekspropriation

Lukket punkt

41.

 Beslutning om ekspropriation af arealer inden for lokalplan 275 såfremt der ikke opnås enighed om købsaftale.

Lukket punkt

42.

 Aftale vedrørende renovering af rådhus og Bibliotek

Lukket punkt

43.

 Taksationskommissionens afgørelse vedrørende arealer inden for Green Lab området

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget- og regnskabsprocedure 2018

2.

 Limfjordens Østersbar - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

3.

 Mødeplan for Økonomiudvalget 2018

4.

 Anlægsregnskab - Opstilling af mobilmaster

5.

 Godkendelse af brandsynsfrekvensændringer for Nordvestjyllands Brandvæsen

6.

 Forventet udbudsplan 2018

7.

 Forsikring af borgere, som udfører frivillige indsatser

8.

 Udpegning af formand for valgstyrere på hvert valgsted og andre praktiske forhold i forbindelse med valg

9.

 Byudviklingsselskab

10.

 Rekruttering af direktør til Kultur- og Familieforvaltningen 2018

11.

 Budgetanalyse af plejecentrene - 2018

12.

 Anlægsregnskab for tilbygning af 6 boliger med tilhørende serviceareal ved boenheden Hjaltesvej

13.

 Budgetanalyse vedr. Jobcenterets driftsudgifter m.m.

14.

 Anlæg - Søby-Højslev Arena - Renovering af omklædningsrum

15.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 283 - butiksområde ved Viborgvej

16.

 Kommuneplantillæg nr. 14 - Ændring af ramme for centerområde ved Slotsgade i Skive

17.

 Områdefornyelse - Hald Borgerhus 2018 - Anlægsbevilling

18.

 Energibesparende foranstaltninger 1. etape 2018 - Anlægsbevilling

19.

 Trafiksikring af skoleveje i Skive kommune - Anlægsbevilling

20.

 Anlæg - indkøb af elevhardware

21.

 Aakjærskolen - Ventilation i Asylgadefløjen og i Møllegadefløjen - Energibesparende foranstaltninger - ANLÆG

Lukket punkt

22.

 Støttet byggeri - Ansøgning om overtagelse af boliger fra A/B Skovparken - Højslev boligselskab (Doknr. 2018-11779)

Lukket punkt

23.

 Køb af nedlagte havnespor i Skive by af Bane Danmark (Dok.nr. 779-2018-5521)

Lukket punkt

24.

 Køb af ejendomme beliggende indenfor rammelokalplanen for Green Lab området (Doknr. 2018-10992)

Lukket punkt

25.

 Dølbyvej - evt. køb af matr.nr. 7n Vinde, Skive Jorder (Dok.nr. 779-2018-5526)

Lukket punkt

26.

 Jernbanealle, Jebjerg - overtagelse af areal i forbindelse med områdefornyelse i Jebjerg.

Lukket punkt

27.

 Jens Laursens Vej 7, Skive - udbud af ejendom til salg (Dok.nr. 779-2018-8892)

Lukket punkt

28.

 Industrivej - Salg af erhvervsareal, matr.nr. 15e Rødding By, Rødding (Doknr. 2018-8784)

Lukket punkt

29.

 Søndervænget, Jebjerg - Del af matr.nr. 16a Jebjerg By, Jebjerg - Bud (Dok.nr. 779-2018-7541)

Lukket punkt

30.

 Engblommevej 1/Søndergade 25 - Bud på ejendommen (Dok.nr. 779-2018-5536)

Lukket punkt

31.

 Forslag om udarbejdelse af oplæg til at få solgt byggegrunde via lokale mægler(Doknr. 2018-11855)

    Til top