Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalget for Teknik og Miljø)

Mødeoversigt: Udvalget for Teknik og Miljø

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

1/9

  August

11/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Vandplan - Vandløbsindsatser i 3. planperiode i oplandet til Limfjorden

2.

 Borgm W Madsens Alle - Beskæring af træer

3.

 Glyngøre Havn - Salling Aqua Park fase 2 og 3 - Glyngøre Maritime Center (GMC)

4.

 Autocampere - håndtering på naturskønt beliggende parkeringspladser

5.

 Forslag til Lokalplan nr. 311 - Rækkehuse ved Sønderkær i Roslev samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 4

6.

 BigBlue Skive - Omdisponering af funktioner i Idræts- og Kulturparken

7.

 Byggemodninger i landsbyer

8.

 Midttrafik - budget 2021 til høring

9.

 Status for EnergiByens arbejde med energi og bærdygtighed

10.

 Selde - Overdragelse af Mølletomten og Podehaveprojekt til Skive Kommune

11.

 Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Selde

12.

 Forventet regnskab pr. 30.06.2020 - Skattefinansierede

13.

 Forventet regnskab pr. 30.06.2020 - Brugerfinansierede

14.

 Anlægsbevilling, Big Blue projekt 1 " Banestien"

15.

 Efterretningssager og gensidig orientering

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 SmartFarm - Udtagning af bund sedimentprøver - Skive Fjord

2.

 Høringssvar til Region Midtjyllands - Forslag til Råstofplan 2020

3.

 Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulærøkonomi

4.

 Lem-Balling - Vandforsyning - Transmissionsledning

5.

 Selde - Overdragelse af Mølletomten og Podehaveprojekt til Skive Kommune

6.

 Plantagevej - Rønbjerg - optagelse af privat fælles som kommunevej

7.

 Idrætsanlæg og Boldbaner - Udbud / Hjemtagelse af græsklipning

8.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 64.2_799 - Aflysningsplan for lokalplan nr. 64.2.

9.

 Igangsætning af lokalplan for sommerhusområde ved Lyby Strand

10.

 Igangsætning af planlægning for boliger på Brårupvej 50 i Skive

11.

 Grundlag for lokalplan for 1. etape af Elværkskvarteret

12.

 Kommuneplantillæg nr. 2 til endelig vedtagelse - Opfølgning på Kommuneplan 2020-2032

13.

 Fordebat i forbindelse med planlægning af nyt boligområde ved Fjordbjerg Ager

14.

 BigBlue Skive - Omdisponering af funktioner i Idræts- og Kulturparken

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 308 - Hvidbjerg Aktivitetshus - Holstebrovej 435, Kløvermarken 2, Hvidbjerg

16.

 Fredskovspligt på areal ved Jægervej

17.

 Deltagelse i DK2020

18.

 Annoncering og markedsføring af byggegrunde

19.

 Belægningsarbejder i byområder - gældende fra 2022

20.

 Bygningsanalyse - Kommunale Bygninger

21.

 Budget 2021 - 2024 - Skattefinansieret område

22.

 Budget 2021 - 2024 - Brugerfinansieret område

23.

 Budget 2021 - Hvalpsund-Sundsøre Færgefart

24.

 Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Selde

25.

 Anlægsbevilling - Handleplan for opsætning af el-ladestandere

26.

 Efterretningssager og gensidig orientering

    Til top