Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

3/9 3/9

  August

13/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forventet regnskab pr. 30.06.2020 - Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

2.

 Anlægsbevilling - Etape 1 og 2 + Servicearealer - Nyt Autismecenter Skive

3.

 Ny lovgivning ift. tandpleje til socialt udsatte

4.

 Orientering om fælles strategi i forbindelse med mistanke om vold

5.

 Orientering om Arbejdsmarkedsafdelingen formaliserer samarbejdet med KLAPjob

6.

 Orientering om Future Patient

7.

 Orientering om Projekt SKARB

8.

 Møde med Psykiatri- og Udsatterådet

9.

 Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget 2020 - Gensidig orientering - 3. september

Lukket punkt

10.

 Orientering om borgersag

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

10.

 Orientering om borgersag

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning i Sundhedsparken Pusterummet

2.

 Budget 2021 - Endelig prioritering af budgetforslag - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

3.

 Budget 2021 - Tekniske korrektioner på Sundheds-, Social og Forebyggelsesområdet

4.

 Budgetanalyse Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

5.

 Indmelding i Fælles Servicecenter FSC

6.

 Foreningen Alle kan være med

7.

 Ankesager i Psykiatrirådgivningen og Specialrådgivningen 2019

8.

 Midlertidigt pres på antallet af pladser på døgntilbud inden for udviklingshæmmedeområdet

9.

 Fredskovspligt på areal ved Jægervej

10.

 Samarbejdet om Sundhedshuset

11.

 Møde mellem udvalgsformænd i klyngekommunerne

12.

 Møde med regionsrådspolitikere valgt i Skive Kommune

13.

 Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget 2020 - Gensidig orientering - 13. august 2020

    Til top