Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Udvalget for Ældre)

Mødeoversigt: Udvalget for Ældre

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

2/9

  August

12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forventet regnskab pr. 30.06.2020 - Udvalget for Ældre

2.

 Opfølgning på kapacitetsanalysen på Ældreområdet

Lukket punkt

3.

 Opfølgning på brandsikkerhed på plejecentre

4.

 Orientering om venteliste på anmodninger om rengøring

5.

 Orientering om evaluering af plejecenterlægeordningen

6.

 Orientering om ny AUB-aftale og rekruttering af elever

7.

 Orientering om fælles strategi i forbindelse med mistanke om vold

8.

 Drøftelse af dagsorden til temamøde mellem Udvalget for Ældre og Ældrerådet

9.

  Udvalget for Ældre (UÆ) 2020 - Gensidig Orientering - 2. september

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Budget 2021 - Endelig prioritering af budgetforslag - Udvalget for Ældre

2.

 Budget 2021 - Tekniske korrektioner på ældreområdet

3.

 Status i Hjemmeplejen

4.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for sygepleje Pleje&Visitation

5.

 Leje af lokaler på sundhedshuset

6.

 Indmelding i Fælles Servicecenter FSC

7.

 Ankesager i Visitation og Hjælpemidler 2019

8.

 Orientering om status på samarbejdsaftale med Skive Friplejehjem

9.

 Orientering om venteliste på anmodning om rengøringshjælp

10.

 Orientering om påbud til plejeboligerne på Marienlyst fra Styrelsen for Patientsikkerhed

11.

 Udvalget for Ældre (UÆ) 2020 - Gensidig Orientering - 12. august

    Til top