Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)

5.

 Kyst- og naturturisme: Genskiltning af Sjællandsleden (B)

6.

 Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)

7.

 Bykontorernes økonomi (D)

8.

 Status på idrætspolitikkens implementering (O)

9.

 Selvejende haller - driftsaftale + udmøntning af ramme for 2018 (O)

10.

 Lokaletilskudsfordeling til rideklubber (B)

11.

 Regnskaber for driftstilskud over 500.000 kr. til kulturinstitutioner 2016 (O)

12.

 Forsamlingshuse - model for tilskud i perioden 2018-20 (B)

13.

 Slagelse Arkiverne - ændring af vedtægter 2017 (B)

14.

 Fremtidssikring af Kongegaarden (B)

15.

 Retningslinjer for Billedskolepuljen til særlige aktiviteter (B)

16.

 Ny Trelleborg tids-/procesplan (B)

17.

 Emner til pressen (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top