Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)

3.

 Centerets orientering til Udvalget (O)

4.

 KFT styringsproces 2017 - evaluering af effektmål (O)

5.

 Udmøntning af reduktion på idrætsarealer (B)

6.

 § 17.4-udvalg vedr. stadion - udpegning af medlemmer (B)

7.

 Budget 2018 - Folkeoplysningsområdet (B)

8.

 Beslutning om fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2018 (B)

9.

 Isensteinsamlingen - Regnskab 2016 (O)

10.

 Faste driftstilskud til kulturinstitutioner i 2018 (B)

11.

 Gratis adgang for ledsagere til handicappede til kultur- og fritidsaktiviteter - genoptaget sag (B)

12.

 Oplæg til fremme af kulturelle aktiviteter og vækst i turisme i Korsør (D)

13.

 Beslutning om anvendelse af turismemidler (B)

14.

 Emner til pressen (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top