Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2019-2022 og 2020-2023 (O)

4.

 Budget 2021-2024 - 2. behandling af budget (B)

5.

 Anlægsbevilling Højvandssikring Korsør (B)

6.

 Anlægsbevilling - Daginstitution Firkløveren 2. etape (B)

7.

 Slagelse Musikskole - Forældrebetaling under COVID-19 (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1243, Landsbyen Næsby ved Stranden (B)

9.

 Indsatser til Vandområdeplan 2021-2027 (B)

10.

 Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 6 - Kloakering af Slagelse, Boeslunde og Skælskør (B)

11.

 Udskydelse af etablering af ny adgangsvej fra Industrivænget i Vemmelev ind på erhvervsområdet (B)

12.

 Jernbanegade 8 - 10, 4200 (ved Vestsjællandscentret) - Privat parkeringskontrol: Ønske fra grundejer om tilladelse til at benytte private parkeringsvagtselskaber til parkeringskontrol på privat fællesvej (B)

13.

 Deltagelse i klimaprojekt DK 2020 (B)

14.

 Tour de France i Danmark 2022 - Tillæg nr. 1 til samarbejdsaftale og tilskud (B)

15.

 Ansøgning om tilskud fra foreningen Kunst og Kirker (B)

16.

 Ny Trelleborg - Den Genskabte Borg (B)

17.

 Kompetenceplan 2020 (B)

18.

 Ligestillingsredegørelse (D)

19.

 Analyse af arbejdsmarkedsområdet (O)

20.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

21.

 Købstilbud på boligareal i Korsør (B)

Lukket punkt

22.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top