Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2021 (B)

3.

 Budget 2021-24 Evaluering af budgetprocessen (B)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)

6.

 Slagelse Boligselskab afd. 34 Skovlunden - godkendelse af anlægsregnskab og skema C (B)

7.

 Forslag fra Slagelse Boligselskab om ændring af anskaffelsessum samt finansiering til etablering af 9 fritliggende skæve boliger(B)

8.

 Forslag til lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, med kommuneplantillæg 40 (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Miljøvurderingsscreening (pdf, 1,3 MB)

Forslag til lokalplan 1240 (pdf, 4,7 MB)

Hvidbog LP 1240 (pdf, 2,2 MB)

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1219, Boliger ved Agerhønevej samt Kommuneplantillæg nr. 28 (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)

12.

 Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)

14.

 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i offentlig høring (B)

15.

 Revision af udviklingsplan for Motalavej samt ny afrapportering af status på udviklingsplanen for Motalavej (B)

16.

 Status på lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

17.

 Politisk mødekalender 2021 (B)

18.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

19.

 Boligudvikling i Korsør Bypark syd (B)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 2,4 MB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 7,9 MB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 15,6 MB)

Lukket punkt

20.

 Salg og prisfastsættelse af del af vejareal (B)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 32,2 KB)

Lukket punkt

21.

 Spørgsmål om køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 284,2 KB)

Lukket punkt

22.

 Rekreativt areal til Antvorskov Skole (B)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 160,7 KB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 9,5 MB)

Lukket punkt

Lukket bilag (pdf, 360,2 KB)

Lukket punkt

23.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top