Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Budgetopfølgning 4. 2020 - samlet opfølgning (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)

5.

 2020 - Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Budget 2022-2025 - Budgetproces (D)

7.

 Godkendelse af af takster vedr. budget 2021-2024 (B)

8.

 Godkendelse af budgetter i to boligafdelinger i FOB (B)

9.

 Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om opførsel af 18 seniorboliger i Slots Bjergby (B)

10.

 Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B)

11.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B)

12.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2021 (B)

13.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt Kommuneplantillæg Nr. 51 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

18.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej (B)

19.

 Jonslunden - opfølgning på licitation (B)

20.

 Samlet administrationsbyggeri - grundlag for forprogram (D)

21.

 Udkast til aftale med Handicaprådet vedrørende udmøntning af budgetafsatte tilgængelighedsmidler (O)

22.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. konkurrenceudsættelse af den kommunale IT-service

23.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

24.

 Spørgsmål om ændring af fastsættelse af salgspriser på dele af erhvervsarealer (B)

Lukket punkt

25.

 Stillingtagen vedr. evt. opkøb af erhvervsareal ved Slagelse (B)

Lukket punkt

26.

 Stillingtagen vedr. evt. opkøb af erhvervsareal i Slagelse (B)

Lukket punkt

27.

 Ansøgning om ekstra driftstilskud fra Den Selvejende Institution Antvorskov (B)

Lukket punkt

28.

 Godkendelse af referat (B)


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top