Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

19/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskab 2020 (B)

3.

 Investeringsrammer for kommunens kapitalforvaltning (B)

4.

 Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)

6.

 Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)

7.

 Tilskud til græskarfestival (B)

8.

 Økonomiforhandlinger KL og regering 2021 (D)

9.

 Slagelse Boligselskab - afdeling 38 Boeslunde - godkendelse af skema B (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)

13.

 Placering af transformerstation i "Granskoven" ved Revvej samt fastsættelse af erstatningsbeløb (B)

14.

 Leje af areal i Bisserup til parkeringsplads (B)

15.

 Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)

16.

 Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)

17.

 Principielle rammer for nyt ungetilbud i Skælskør (B)

18.

 Ejerkommunernes godkendelse af udtrædelsesaftale i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer i Destination Sjælland A/S

19.

 Bosætningskampagne 2021 - Godkendelse af Kernefortælling (B)

20.

 Kommunalvalg 2021 - Foreløbig fintælling (D)

21.

 Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2021 i Slagelse Erhvervscenter (B)

22.

 Initiativsag til Økonomiudvalget vedr. sag om uddannelse af serviceassistentelever (B)

23.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ønske om at sende flertalsbeslutning i høring (B)

24.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

25.

 Salg eller mageskifte af areal på Sorø Landevej ved Slagelse (B)

Lukket punkt

26.

 Salg af boligareal i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

27.

 Salg af ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

28.

 Købstilbud samt forslag til ændring af prisfastsættelse på erhvervsareal på Japanvej (B)

Lukket punkt

29.

 Forhandlingsmandat til opkøb areal ved Slagelse (B)

Lukket punkt

30.

 Genoptagelse - Købstilbud på erhvervsareal ved omfartsvej i Slagelse (B)

Lukket punkt

31.

 Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)

Lukket punkt

32.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

33.

 Orientering om status på retssag vedr. Helsingør Jern og Metal A/S (O)

Lukket punkt

34.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top